Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Švédsko pro obchodníky a turisty

(Archivní článek, platnost skončena 31.12.2012.)

Cesta do hlubin švédské duše. Několik praktických rad, jak jednat s partnerem ve Švédsku a jaké jsou hlavní rysy švédské společnosti

Úvodem

Cesta do hlubin švédské duše není nijak jednoduchá. Bez nezbytného základu historických znalostí, pochopení souvislostí a především na vlastní kůži prožitých událostí mohl by na konci této informace čtenář konstatovat, že Švédsko je země nepříliš zajímavá, trochu šedivá a vlastně se moc neliší od jiných evropských zemí.

Rozdíly mezi námi a Švédy jsou tak minimální, že vás okamžitě napadne, zda nejsme i přes geografickou a historickou vzdálenost blízcí příbuzní. Prý na naše hráče během fotbalových zápasů v Bratislavě křičeli slovenští fanoušci: Švééédi, Švééédi… Pátrání po původu tohoto pokřiku skončilo pouhou spekulací, že jsme se ke Slovákům zřejmě chovali tak, jako Švédi za třicetileté války v Čechách.

Vyjadřovat se k mentalitě obyvatel cizího národa, zveřejňovat nepříjemné zážitky nebo dokonce otevřeně kritizovat to, co doma už ani nevnímáme, je vždy složité. Objektivita by měla být zachována, diplomat je v zemi přidělení vždy hostem. Ale současně nechci nezklamat ty, kteří hledají v tomto materiálu i úsměvnou encyklopedii švédských zvyků, životního stylu a jednání. Připouštím, že můstky spojující jednotlivé kapitolky v jeden celek jsou tu a tam namazány kluzkým mýdlem nadsázky a ironie. Švédové by nebyli proti, mají rádi a obdivují vše nové, originální a neotřelé. Jen černý humor a vtipy proti lidskosti zde nemají místo.

Pro zachování objektivity jsem byl nucen přečíst řadu knih o národní mentalitě a zvycích a ptát se lidí, abych si udělal ucelenější obrázek o této krásné, rozlehlé a mne velmi blízké zemi. Jedno vím už zcela jistě. Bohatstvím země, které symbolicky charakterïzuje novodobé Vikingy, je ocel, červená žula a lesy. Švédové jsou tvrdí, ostří, houževnatí, ale také obrobitelní a citliví.

Nedělám si a ani nemohu dělat ambice plně postihnout všechny rysy švédské společnosti. Ono to ani jednoznačně nejde u národa, který je na povrchu vyvážený, klidný a jakoby ospalý, ale pod povrchem složitý, trochu nedisciplinovaný a "sám sebou". Homogenní slupka žlutomodrého systému konzervativních postojů a " law and order" v zemi Tre kronor trochu klame, uvnitř nalezneme pestrobarevný kaleidoskop švédských individualit, panoptikum lidí a lidiček, udržujících řadu tradičních zvyků a klišé a současně přijímací vše nevyzkoušené. A také, což je asi největší překvapení, najdeme zde změť importovaných kultur, která mladým nevadí a ti starší se od ní mlčky odvracejí.

Mým největším překvapením je zjištění, že vynikající pověst země má dost daleko ke skutečnosti a dvojí metr a morálka má domov tam, kde jsi jsou, alespoň podle vžitého "jantelagen" , všichni rovni.

Švédsko nelze poznat a pochopit za tři, pět a možná ani za deset let. A kdo tvrdí opak, nemluví pravdu. Navázat pravé, nefalšované přátelství je velmi obtížné. Je to obtížné i mezi našimi imigranty. Ti možná nechtěně, možná vědomě přijali základní společenský zákon: dnes jsme přátelé a zítra?…zítra je třeba o našem přátelství zase jednat. Je to trochu tvrdý, vojenský přístup. Ne nadarmo jsou Švédové karikováni jako výbojní Vikingové, s rohatými přilbicemi a krví na oštěpech. I když každá karikatura trochu kulhá…

Švédové jsou moderní, originalitu a svobodu milující národ. Rasistické či xenofobní projevy jsou vzácnou výjimkou, nicméně alespoň v hokeji si myslí, že jsou nejlepší na světě. Pokud vyhrávají. Na druhou stranu volání politiků po opuštění "gul och blD" [1] vidění světa by také možná znamenalo upustit od tradičních hodnot, které Švédsko činí Švédskem. Podle mne má dnešní Švédsko daleko k bezpečné a čisté zemi s bezchybně fungujícím státním aparátem. Ale záleží na tom, s kterou jinou zemí ji srovnáte.

Moji předchůdci i následovníci nemusí se mnou v mnohém souhlasit. Nemohu se na ně zlobit. Chtěl bych proto na závěr úvodu do dalších stránek vyzvat všechny, kdo budou mít odvahu a přečtou si tento materiál, k podnětným připomínkám a korekcím mého názoru.

Text jsem doplnil kurzívou vytištěnými poznámkami, čerpajících z vlastní zkušenosti.

Jací jsou?

Mentalita a postoje každého národa jsou ovlivněny řadou faktorů. Abych se nedostal do nevděčné pasti hlubokomyslných rozborů, které přináleží jen erudovaným psychologům a sociologům, vyberu si jen dva znaky, kterými se každý národ projevuje navenek: komunikací s druhým člověkem a sociálním typem společnosti.

Švédsko a jeho obyvatelé se často nápadně odlišují od ostatních západních kultur. Jaké hodnoty určují a ovlivňují každodenní postoje Švédů a komunikaci s okolím? K pochopení postojů je třeba určit jakým typem (feministickým či maskulinním) je švédská společnost. Švédové

 • mají starost o ostatní a potřebu se vzájemně chránit
 • zastávají názor, že by všichni lidé měli být skromní a rezervovaní
 • sympatizují se slabšími
 • pracují pro život a nežijí pro práci
 • řídí podniky na základě konsensu a intuice
 • konflikty (soukromé a pracovní) řeší jednáním a kompromisem
 • uznávají a řídí se heslem: rovnost, solidarita a kvalitní život pro všechny

Není složité uhodnout, ke kterému typu patří švédská společnost. Hodnoty tzv. "folkhemmet", státu blahobytu nebo chcete-li sociálního státu, jsou hluboce zakořeněné v myslích Švédů. Mezi fasety diamantu švédského státu blahobytu patří rovnoprávnost, bezpečnost, právo, solidarita,právo na práci, sociální vědomí a kvalitní životní prostředí. Jinými slovy: všichni mají stejné právo dosáhnout všeho. To, čím se liší od ostatních národů, je důkladnost a vážnost, se kterými předstupují před ostatní svět při obhajobě vlastních postojů a názorů. A nedoporučuje se kritizovat či dokonce zesměšňovat tyto postoje.

V pojmu "skandinávský socialismus", kterým se často označuje typ společnosti s velkou mírou státní sociální péče, lze vystopovat nádech opovržení nad rovnostářstvím, sociálním smírem za každou cenu a nad odsuzováním těch, kteří mají "o něco" víc. Je však třeba uvést věci na pravou míru.

Rovnostářství neznamená, že nejsou ve Švédsku majetní lidé. Rodinné domy, jachty, cesty do zahraničí, automobily - to vše potvrzuje vysokou životní úroveň. Kde se tedy bere pocit sounáležitosti s těmi, kteří ještě nedosáhli na vytoužené ovoce?

***

Buďte sdílní, ale jen "lagom"

Slovo "lagom" nemá český jednoslovný ekvivalent. Nordstedtův anglicko-švédských slovní překládá slovo "lagom" spojením "just enough", česky bychom řekli "tak akorát". Původ slova lze vystopovat ve vikingských záznamech, v době, kdy v kruhu rodinném kolovala miska s jídlem (lag om/runt) a každý si vzal jen tolik, aby se nasytil, ale přitom zbylo na ostatní. Švédský koncept "lagom" plodí opatrnost. V komunikaci se nám jeví jako zamlklost nebo dokonce jako nezájem, v činnosti jako pomalost a zdrženlivost. Ve skutečnosti se mluvčí zdráhá učinit ničím nepodložené prohlášení a promluvit příliš brzy. Švéd neskáče do hovoru a týž respekt očekává od partnera. Oficiálnímu sdělení či projevu předchází konsensuální " dohoda" všech zainteresovaných účastníků. Tato všeobecně respektovaná pravidla komunikace vysvětlují poklid politické hladiny, prosté slovních přestřelek, osočování a urážek.

I v Čechách je známé přísloví "Mluviti stříbro, mlčeti zlato", málokde na světě platí do poslední čárky jako ve Švédsku. Tato universální pravda je ve Švédsku založena na premise, že smyslem komunikace je pouze přenos vědomostí nebo podání vysvětlení.

Zákony z dánského Jante

Druhým historickým kořenem, který po staletí dodával živiny stromu národní povahy, je tzv. "jantelagen". Jante je malé dánské město, které se stalo populární díky dánskému spisovateli Akselu Sandmosenovi. Ve svém díle z roku 1930 En flykting korsar sin spår [2] popisuje zákony města Jante, podle nichž nebylo možno vychovat své děti s talentem a zručností, aby z nich nevyrostly výjimeční lidé. Ve skutečnosti popsal Sandmosen situaci několik století starou, která fungovala v pracovním prostředí, škole, třídě, rodině.

Nordstedtův švédsko-anglický slovník vysvětluje "jantedalen" jako jedenáctero, které bylo inspirováno závistí a zápecnictvím a dalo by se shrnout do postoje: "Nemysli si, že jsi Někdo". "Jantelagen" má 11 přikázání, z nichž některé lze přeložit jako Nevěř, že můžeš něco naučit svého kolegu, další Nevěř, že někoho zajímáš nebo Nevěř, že jsi lepší než tvůj soused. Lze si snadno představit, jak ponurým místem se městečko Jante stalo. Dánové byli tak rozezleni na autora, že ho vykázali za hranice Dánska a ten se usadil v Norsku. Tím ale potvrdili, že "jantelagen" skutečně existuje.

Zákony z Jante prostupují švédskou společnost, ve které mají mít všichni lidé stejné postavení a stejné příležitosti. Předpokládá se, že budete jako ostatní, přesněji řečeno ani lepší a ani horší. Lidé, na které padne podezření, že se chtějí povyšovat, narážejí na rozhodný nesouhlas, ne-li rovnou zášť okolí.

V zaměstnání může "jantelagen" způsobit potíže, zejména pokud jste ženou nebo nováčkem v pracovním kolektivu. Výchova velí držet se stranou, neukazovat své přednosti a výjimečnost. Pokud se přece jen stane, že prokážete své jedinečné schopnosti, je třeba je "zakrýt" ironickou poznámkou nebo omluvným úsměvem.

Švédové jsou v zásadě velmi poslušným národem, neradi přitahují pozornost, neprotestují a zřídkakdy riskují. Jinak je čekají následky: šikana, odsouzení a vytlačení z kolektivu, pomluva za zády.

Zkušenost k nezaplacení: S vžitými zákony z dánského Jante mám vlastní zkušenost, i když v mírnějších projevech než jak je popisují tři autorky knihy Švédský zákon [3]. Při nákupu modemu jsem byl vyzván, abych předložit osobní identifikační průkaz. Prodavač mi sice slušně, ale důrazně odmítl zboží prodat, protože jemu zase jeho počítač odmítl přijmou moje číslo. Důvod? Den narození je vyšší o 6, což sice působí úsměvně, nicméně jednoznačně říká, že nejsem plátcem daní. Tedy ve Švédsku. Celostátní systém, na který je napojen každý, kdo poskytuje nějaké služby, hlásá: Všichni jsme si rovni a pokud platíš daně a nejsi ve výkonu trestu - kup si, co chceš. Nakonec to dopadlo dobře, jen se prodavač dotázal majitele bytu, zda v bytě skutečně bydlím, zda je tam zavedena kabelová televize a byl uveden jako "pojistka" proti případnému zneužití…

Švédské zvyky a "švédství"

Pokaždé, když se snažíme pochopit národ jako celek, tíhneme ke generalizaci a používáme stereotypní výrazy. Je nezbytné, aby cizinec (a cizinec-obchodník o to víc) vzal na vědomí některé vžité zvyklosti, jejichž nerespektování a nedodržování by bylo bráno jako nezdvořilost, arogance či nadřazenost.

 • Haló! Prosííím….

Švédové se do telefonu představí jménem, příjmením nebo oběma jmény. Je vzácnou výjimkou (na rozdíl od našeho prostředí), že se na druhém konci telefonní linky ozve: Halóó…nebo …Prosííím…

Drtivá většina přímých telefonních linek je, v případě nepřítomnosti volaného, napojena na mobilní telefon, záznamník nebo ústřednu.

Zkušenost k nezaplacení: Některé služby - např. pojišťovny, operátoři, objednací služba u lékaře, banky, atd.- mají zaveden "nezavěšujte se, jste v pořadí" systém. Znamená to, že švédsky mluvící hlas upozorní, že můžete čekat na připojení deset i více minut. Pár minut se zdá jako věčnost, zavěsíte-li, nic se nedozvíte a hlas na druhé straně je neoblomný: čekejte dalších deset, dvacet minut. Ve větších firmách a státních úřadech je automatické přeřazení na konkrétní druh služby po stisknutí čísla. Instrukce jsou ve švédštině nebo v angličtině.

 • Dochvilnost je předností (nejen) králů

Švédové dost nervózně reagují na nedodržení času a agendy. Pozdní příchod je ve Švédsku brán jako neúcta k hostiteli a má vliv na průběh a atmosféru jednání. Pokud přeci jenom vidíte, že čas rychle utíká zatímco stojíte v zácpě nebo jste zabloudili, pak stačí zavolat a budete pochopeni. Vždy se omluvte za pozdní příchod!

Zkušenost k nezaplacení: Jednou jsme se opozdili asi o 40 minut na cestě k našim velmi dobrým přátelům. Dlouho jsme se dohadovali v autě, zda zavolat nebo zda bude lepší omluvit se až na místě. Volili jsme to druhé, což tehdy bylo poprvé a naposledy. Naši hostitelé byli viditelně rozladěni a již převlečeni do domácího ošacení znovu mlčky prostírali již sklizený stůl.. Celou dobu nám dávali jemně najevo, že jsme jim narušili odpoledne. Ne tím, že měli jiné plány, ale zchlazenou radostí, která vrcholila před naším očekávaným příjezdem.

 • O víkendu nevolejte před desátou raní

Telefon je všudypřítomným komunikačním prostředkem. Přesto nebo snad právě proto se jeho používání řídí určitými uzancemi. V pracovních dnech je možné volat mezi 9 a 22 hodinou. O víkendech nikdy před desátou dopoledne. I když telefon nezvedne vámi volaná osoba, představte se. Pokud máte ke sdělení důležitou informaci nebo sami něco potřebujete sdělit a voláte-li o víkendu, řádně se (opakovaně) omluvte. V zemi "Tre kronor" je dělící čára mezi pracovním časem a volnem velmi zřetelná. Citoval bych zde jednoho švédského kolegu, který s určitou nadsázkou prohlásil: "Nedivte se nám, že tak úzkostlivě dodržujeme čas na práci a volno. Z volného času neplatíme žádné daně a toho si moc považujeme…"

 • Říkej mi Görane…

Není snad v Evropě druhý národ, který by dával tak široký prostor neformálním stykům jako Švédové. Všichni si tykají a říkají si křestními jmény: muži tykají ženám, mladší starším. V rozhovoru převažuje "du" [4] nad "ni" [5], nikdy však neznamená přehnanou familiérnost či dokonce lascívnost. Nejrozšířenějším pozdravem je " hej" (známe pokřik Heja, heja, Sverige [6]), který, ač nám zní poněkud neslušně, suverénně vede žebříček pozdravů před mnohem formálnějšími a také archaičtějšími pozdravy: God morgon, God dag, God kväll [7]. Podobně i při loučení je nejčastěji slyšet "hej då". Se vzdáleností od Stockholmu přibývají krajové modifikace pozdravů. V kraji Jämtland lze zaslechnout "adjö" a častěji "ni".

Pozor: K neformálnímu oslovení přistupujte po zralé úvaze, zda věkový či funkční rozdíl není příliš velký.

 • Rovnoprávnost především

Pozor na vtipy na ženskou inteligenci či postavení ve společnosti. V současné době se to vůbec "nenosí", protože postavení žen ve společnosti, přístup k pracovním příležitostem a vedoucím funkcím, potírání obchodu se ženami či nucené prostituce jsou oficiálními vládními politikami.Švédské ženy rády pracují, po mateřské se rychle vracejí do pracovního procesu a část rodinných povinností přechází na muže. Ve Švédsku byla zavedena i "mateřská" dovolená pro otce, se všemi právy a výhodami.

 • Dagens je levný oběd

Většina restaurací nabízí v době oběda (zpravidla mezi 11:00 a 14:00) levné menu, které je pro drtivou část populace hlavním jídlem dne. Cena je přijatelná a pohybuje se od 60 do 75 švédských korun. Pokud by průměrně Švéd utratil 1 500 korun měsíčně za obědy, je to desetina průměrného měsíčního platu, což je podstatně méně než u nás. Totéž jídlo je večer o 100-150 % dražší. Pozvání partnera na "dagens" je naprosto běžným zvykem a doporučuje se i jako reciproční pozvání.

 • Král je sympaťák, královna krasavice, korunní princezna milá a bezprostřední

Ačkoliv jsou švédští sociální demokraté u moci - s malými přestávkami - více než 70 let, monarchii nehrozí žádné nebezpečí ani od politiků ani od veřejného mínění. Prý tak normální královská rodinka jinde neexistuje. Pan král Gustaf XVI Adolf sportuje, stará se o své psy, jezdí na hony, obdivuje Český Krumlov a byl přistižen, jak s chutí pije české pivo. Sličná královna Silvia mluví pěti jazyky, věnuje se charitě, pomáhá hendikepovaným, účastní se veřejných akcí a vychovala tři pohledné děti. Majestát je respektován a milován celým národem. Pořádá-li nějakou akci instituce, v jejímž názvu je slovo "královský", pak král považuje za svou čest zúčastnit se. Victoria se připravuje na své budoucí povolání absolvováním stáží po celém světě, map5. se zapracovávala ve Švédské exportní radě v Paříži.

 • Ty po mě kamenem, já po tobě chlebem

Švédové se snaží vyhnout konfliktům. Vyhýbají se také tématům, které znamenají riziko zvýšení adrenalinu a hlasu. Problémy se řeší klidem. Nikde jinde jsem neslyšel tolikrát opakovat větu "to bude dobrý…" jako ve Švédsku. Myslím si, že tento veskrze optimistický postoj vychází z přesvědčení, že v tuto chvíli se někde na světě mají lidé hůř. Ti mají právo si ztěžovat. Moje švédská spolupracovnice byla v jednu chvíli velmi vážně nemocná. Její plíce byly tak oslabené, že sotva dýchala. Kdykoliv jsem ji politoval, zasípala do telefonu: to bude dobrý…

Hendikepovaní občané jsou rovnoprávnými členy společnosti, stát vynakládá značné materiální a finanční prostředky na "bezbariérový" přístup mentálně a tělesně postižených k technice, kultuře, sportu, vzdělání. Na první pohled se zdá, jakoby ani hendikepovaní lidé ve Švédsku nežili - tak dokonale jsou asimilovaní se zdravou částí populace. Architekti si ani nedovolí navrhnout nový objekt, aniž by opomněli na bezbariérové přístupy. A tam, kde nejsou, se rychle budují.

 • Pejskové, kočičky, rybičky

Švédové milují domácí zvířata. Péče o ně je vděčným tématem rozhovoru. Dovoz domácích miláčků je regulován velmi přísnými předpisy a každého čeká 120 denní karanténa. Péče o ně je na vysoké úrovni - od běžných ordinací přes kliniky až po luxusní penzionáty.

Zkušenost k nezaplacení: před dovozem domácího mazlíčka se důkladně informujte u českého veterináře. Náš vstup do EU podstatně ulehčil proceduru vývozu do zemí, které jsou na listině " non-rabbies countries" [8]. Základním dokumentem je evropský zvířecí pas a podmínkou dovozu vytetované registrační číslo nebo mikročip. Před časem proběhla v tisku zpráva, že po rozšíření EU o 10 nových zemí se množí případy nelegálního dovozu zvířat. Vyjádření Veterinární správy Švédska bylo jednoznačné: pokud bude zjištěn takový případ, postup orgánů bude nekompromisní.

 • Mluvte o počasí

Protože podzim a zima jsou ve Švédsku velmi dlouhé, jsou Švédové posedlí počasím. Dá se bez nadsázky říci, že rozhovor o počasí je dokonalým "ledoborcem" vztahů. Počasí, zejména to letní, hraje velkou roli v pracovním nasazení Švédů. Krásné léto prodlužuje nejen denní dobu, ale i počet dní dovolené. Služební cestu je třeba naplánovat, pokud není možné ji přesunout na chladnější dny, po konzultaci a ujištění, že vás partner určitě přijme.

Je vžitým omylem, že Švédsko je většinu roku studená, nehostinná země. Že se člověk v zimě brodí závějemi sněhu, teplota se pohybuje pod mínus dvacet a léto je chladné a deštivé. Jsou pochopitelně dny, kdy napadne hodně sněhu, kdy rtuť teploměru klesne pod 25 stupňů, kdy v létě prší a je nevlídno. Ale není to o nic víc a o nic míň než například v Čechách. Léta posledních let jsou horká, s teplotami kolem 30°C. Na rozdíl od pražských přehřátých ulic, proudí ve Stockholmu stále svěží vzduch, sycen vodními parami z moře, jezer a lesů.

Větší problém, zejména lidem s depresemi, činí dlouhé zimní noci. Zejména období od října do ledna může být hodně náročné. Přidají-li se k tmavým dnům plískanice a vítr, pak se zdají být nekonečné. Podle vědeckých poznatků je práce v takových podmínkách stejně náročná jako například v tropickém pásmu. Švédové mají na podmračené, tmavé dny (například od listopadu 2002 do března 2003 nevysvitlo 36 dní ani na minutu slunce) recept: odjedou za slušný peníz do teplých krajin. Těm, kteří si to nemohou dovolit, doporučují psychologové dostatek umělého světla. Plameny z několika svíček prý také blahodárně působí na psychiku a tma a zima se zdají být "příjemnější".

Švédové s oblibou říkají, že zimou trpí jen ten, kdo není na zimu připraven. Proto je nezbytné obstarat si kvalitní oblečení a zejména obuv. Tyto rady se zdají být možná naprosto zbytečné, ale chci upozornit na to, že sníh ze stockholmských ulic se neodklízí nijak zvlášť obdivuhodným tempem a po silném sněžení, které paradoxně zaskočí švédské služby stejně jako pražská nadílka naše silničáře, leží na chodnících vysoká vrstva sněhu, která se mění buď v břečku nebo kluziště.

 • Děkuji, díky, děkuji tak moc, tisíceré díky …

Švédové děkuji všude, všem a za všechno. Slovy díků je protkána konverzace, děkuje se i před závěrečným: tack så mycket [9]… Děkuje se i při odmítnutí nebo negativní odpovědi. Používají se souvětí typu: buďte tak laskav…bylo by dobré…byl byste hodný, kdybyste…byl bych velmi rád… Reciprocita švédské zdvořilosti položí solidní můstek, po kterém lze přejít propast nedorozumění, problémů a nedostatků.

 • Jdete na návštěvu nebo ji máte doma

Švédové jsou od narození plánovači. Nemají rádi překvapení a proto nenesou příliš libě, když je přepadnete uprostřed rodinné víkendové pohody. Riskujete, že budete sedět na návštěvě o sklenici vody. Pokud přijmete pozvání, pak se dočkáte "královského" přijetí, ochutnáte typické švédské speciality a jako přídavek se dozvíte leccos o životě ve Švédsku. Je zvykem, že host poděkuje vkusnou pohlednicí (zejména u příležitosti oslavy narozenin), kterou lze koupit ve specializovaných prodejnách.

Na návštěvu nelze přijít s prázdnýma rukama. Dárky nemusejí být drahé, naštěstí švédské obchody jsou zásobeny drobnostmi, kterými potěšíte hostitele. Nic nezkazíte květinou pro paní domu, lahví vína pro jejího muže nebo druha a pokud jsou v rodině děti, pak každému čokoládu. Pokud vyrážíte na opakovanou návštěvu a hostitelé vám jsou sympatičtí, vzpomeňte si na vkus paní domu a nelitujte investice do hodnotnějšího dárku. Švédové znají hodnotu darů, vámi předaných dar bude "oceněn" stejně hodnotnou " pozorností".

Zkušenost k nezaplacení: Domácí přípravy na přijetí soukromých přátel nebo obchodních partnerů byl měly být důkladné. Švédové - a nejen ti výše postavení - jsou znalci dobrého jídla a pití. Je třeba předem zjistit, zda z některý z hostů netrpí nějakou alergii (celiaků a laktiků je ve Švédsku mnoho) či některé jídlo nejí vůbec. České speciality je třeba servírovat po předchozí konzultaci, ke knedlíkům a tučným masům nemusí být patřičná důvěra.

 • Návštěvu a rozhovor nepřetahujte !!!

Jedním ze zlozvyků některých návštěvníků je (zvláště je-li na stole otevřená láhev), že vysedávají až do "ranního kuropění". Pokud není na pozvánce sděleno, od kdy do kdy je host vítán, pak by každý měl vědět, kdy je čas odejít. Švédové nemají tendenci k přemlouvání, aby host zůstal, osvědčeným znamením je váznoucí rozhovor.

Švédové nemají rádi dlouhé, bezobsažné rozhovory. Takovým znamením, že konverzace pro ně skončila je, přitakání "jaha" a malý úkrok dozadu.

Doprava

Švédové jsou národem v neustálém pohybu. Letadlem, autem, metrem, autobusem, vlakem, lodí, na kole, na kolečkových bruslích, na koloběžce, pěšky. Velký Stockholm má odhadem 700 000 obyvatel, zhruba stejný počet lidí cestuje denně metrem (stovku stanic metra najdeme pod označením T - tunnelbana). Kromě toho existuje hustá síť povrchové železniční dopravy (stanice najdeme pod označením J - Järnväg) a autobusových linek. Metro a některé autobusové spoje jezdí, s velkými intervaly, přes noc. Nejběžnějším dopravním prostředkem ve dne je osobní automobil (na 9 mil. mil. obyvatel připadají více než 4 milióny registrovaných vozů) a ve večerních a nočních hodinách zejména o víkendech taxi.

Nadměrná motorizace hlavního města vyžaduje zvýšenou pozornost při řízení. Auta parkují tam, kde je místo (v několika řadách u chodníku, v křižovatkách), zatáčejí bez signalizace směru, pasažéři vystupují, když zrovna projíždíte kolem, chodci zásadně přecházejí na červenou [10]. A to toho se motají cyklisté a motocyklisté, běžci všech generací, kočárky s budoucími plátci daní… A ti, kdo vlastní mobilní telefon, což jsou téměř všichni, telefonují. V letních měsících zužují venkovní restaurace a kavárny už tak stísněný prostor na minimum a doprava se ještě více podobá jihoevropským městům.

Opravdovou "specialitou" hlavního města (a dost možná i dalších měst) je vedení cyklistických stezek prostředkem jízdních pruhů. Z cesty za volantem se stává "myší kličkovaná" na hranici bezpečnosti. Cyklisté mají všude přednost a tak se může klidně stát, že zatímco objíždíte ve dvou (!) řadách stojící auta, křižujete současně vlevo se vinoucí cyklistický had. V poslední době se stalo módou jezdit po prostřední plné čáře. Švédi, soutěživý to národ, ukazují svojí sílu a sklon k rychlosti dravou a bezohlednou jízdou po stezkách, po kterých špacírují důchodci a matky s kočárky.

Jízdenky lze koupit u dozorčího stanice metra nebo u řidiče autobusu. Pro více jízd doporučuji zakoupit si tzv. rabatovou jízdenku (v současné době je její cena SEK 145). Po sdělení cílové stanice označí dozorčí "paginýrkou" určitý počet políček v závislosti na "procestovaných" zónách. Nedoporučuje se nezaplatit jízdné - pokuty jsou, a nejen v tomto případě, velmi vysoké.

Turistické kanceláře prodávají "pasy" ve formě kartiček, opravňující držitele k návštěvě historických památek, galerií a muzeí. S kartou lze také cestovat povrchovou a lodní dopravou.

Ve Švédsku se jezdí s rozsvícenými světly 365 dní v roce (a v přestupném roce i 29. února) !!!

Od 15. listopadu (a pokud nastanou zimní podmínky před tímto datem, tak i dříve) jsou povinné zimní pneumatiky až do 15. dubna (pokud trvají zimní podmínky po tomto datu, doporučuje se zimní pneumatiky nesundávat) !!! Bezpečnostní pásy jsou naprostou zřejmostí.

Oslavy, party, pikniky a další slavnostní příležitosti

Před odchodem na oslavu je potřeba znát 2 základní informace: kdy (to chtějí vědět především muži) a v čem (vtíravá otázka žen). Pozdní příchod a nepatřičný oděv nepatří k věcem, které by Švédové chápali.

Večírky a oslavy jsou buď formální nebo neformální - v tom asi není velký rozdíl mezi Švédskem a ostatními civilizovanými zeměmi. Tradiční večeře (obědy jsou čistě pracovní záležitostí) vyžaduje slušné, ale neformální oblečení. Formální, společensky významná sešlost vyžaduje večerní šaty. Na takovou akci většinou zasílá hostitel pozvánku, na které uvede, zda se očekává večerní toaleta a jak dlouho akce potrvá. Dokonce i na dětské oslavy, které jsou ve Švédsku velmi populární a neobejdou se bez nich jediné narozeniny či juvenilní svátky, se zve formou kartičky. Písemné pozvánky navíc vylučují záměnu místa, času a charakteru akce.

Ve Švédsku se slaví často a bouřlivě. Zdánlivě zamlklí Seveřané se dokážou "odvázat". Není bez zajímavosti, že bez skleničky se nebaví tak spontánně. Ne nadarmo se říká "pije jako Dán" (ve Švédsku) či pije jako Švéd (v Dánsku). Také se říká, že Seveřané pijí, aby se opili. Tento názor však není stoprocentně pravdivý, opít se cílevědomě a bez zábran dokáže "člověk" v kterékoliv zemi.

Z místa oslavy jedou vlastním autem jen ti, kteří nepijí. Ostatní houfně odjíždějí taxi. Dělat taxikáře v době, kdy se slaví masově, tj. při ukončení školního roku, po maturitě či promoci je skvělou příležitostí vylepšit si příjem.

Místo, kde se nějaká oslava koná, nelze přehlédnout: u vchodu do budovy hoří velké plechovky se tlustým knotem.

Zkušenost k nezaplacení: Na některé akce se chodí jen a pouze ve fraku či smokingu. Frak je povinný při předávaní pověřovacích listin u krále, u slavnostních akcí Královské akademie a pochopitelně události roku - předávání Nobelových cen. Obchodníky a turisty zřejmě - i když, kdo ví - takové příležitosti minou, ale důležitá informace zní: na "nekrálovské" akce se chodí v neformálním až ležérním oblečení.

Made in Sweden

Sociologové řadí švédskou společnost mezi takové, ve kterých převládá schéma a naprogramovaná přesnost. Švédové si radost, podobně jako práci, rodinné povinnosti i sportovní vyžití, pečlivě plánují. Pracovní prostředí je stvořené pro práci, oslavy na pracovišti se netrpí. Před vánocemi zve majitel firmy své zaměstnance na "julbord" [11]. Je třeba zdůraznit, že zaměstnanci neplatí ani korunu. Příležitostí oslavit návrat jara a léta je svátek Valborg, který připadá na poslední den měsíce dubna. Pije se všude a hlavně nekontrolovatelně. Druhý den mají uklízecí čety na pilno, komunikace jsou pokryté sklem z rozbitých lahví, papírů, igelitových tašek, zbytky odhozeného i nestráveného jídla, prostě žlutomodrá Sodoma a Gomora. Taxikáři mají opět radost: 30. duben znamená významné vylepšení příjmu.

Snad nejpropastnější odlišnosti shledávám v řízení podniků a firemní hierarchii. I nad zdánlivě jednoduchým problémem se schází kolektiv spolupracovníků a dlouho trvá, než učiní nějaký závěr. Všichni stojí za konsensuálním stanoviskem a je téměř vyloučeno, aby jednotlivci vystupovali s vlastními, pozměňujícími stanovisky. Hrdost na podnik či instituci, kterou zastupují, je mnohem větší než v ČR. Rovnocenný přístup k podřízeným akcentuje tykání a oslovování křestními jmény. Výsledný čas spotřebovaný jednáním, poradami, diskusemi a brainstormingem, nám připadá nekonečný. Někdy se ptáme: Jak může ve Švédsku něco fungovat?

Naše, české jednání je operativnější, otevřenější, akceschopnější a umíme si poradit v kritických situacích. Česká povaha říká: abys měl jistotu, udělej si všechno sám. Ve Švédsku platí: poraď se a pak požádej deset kolegů o spolupráci a věř, že to dopadne. A když to nedopadne, přijmi to s úsměvem a vědomím, že existují horší věci.

Zkušenost k nezaplacení: Přednáška významného českého vědce se konala v jedné z nejprestižnějších švédských institucí. Přednášející přijel s prezentací na CD a oba jsme předpokládali, že bude k disposici počítač a zařízení na projekci. Nebylo a zpětný projektor také ne. Nakonec každý z účastníků dostal během přednášky černobílé kopie. Ve Švédsku se takové situace berou jako normální. Abych nezapomněl nejdůležitější: technik, který měl instalovat projekční zařízení byl uvolněn, protože jeho dcera měla besídku ve školce… To je také Švédsko.

Co si opravdu myslí?

Představte si situaci, kdy dva příslušníci švédského národa spolu vedou rozhovor. Jeden z nich něco horlivě vykládá, druhý celou dobu reaguje slovy: forstås, precis, just det, javisst [12]… Švédové jsou již od útlého věku velmi zdvořilí a vřele přijímají konsensus. Nepodstatným historickým důvodem, proč takto reagují, je ta skutečnost, že poslední válečný požár byl uhašen před více než 400 lety. Švéd v rouše beránčím je naivní představa (i švédský národ se pomalu přizpůsobuje drsným světovým tendencím a navíc, a to je třeba obzvlášť podtrhnout, švédská společnost je velmi heterogenní), ale obecně lze konstatovat, že nemají příliš v lásce agresivitu, výbojnost, záludnost.

Spěcháš? Uklidni se a počkej. Čekáš dlouho? Vydrž, před tebou čekají i jiní. Máš problém? Běž si ztěžovat, ale dostaneš jedinou radu: na odstranění problému se pracuje.

V knize The Swedish Code, ze které jsem zhusta čerpal i při sestavování tohoto materiálu, je uveden klasický příklad toho, že Švédové mohou být jiní v zahraničí, jakmile překročí pozemní, vzdušnou či pobřežní hranici, jsou zase ti "old, good Swedes", čekající trpělivě ve frontě na taxi, nereptající, nekritizující, rezignující.

Vnuk Gunnara a Alvy Myrdalových, "rodičů" švédského státu blahobytu, vyrůstal v Německu, studoval v USA a zkoušky složil na prestižní Oxfordské universitě. Na první pohled mezinárodní člověk, v němž toho švédského zůstalo málo. V jednom rozhovoru pro švédský deník Dagens Nyheter odpověděl na otázku: "Co děláte, když se rozzlobíte?" typicky švédsky: "Chovám se, jakoby se nic nestalo.."

Jak je to vlastně s alkoholem - pravda a mýtus

Pití alkoholu ve Švédsku má dlouhou tradici. V minulosti dostávali dělníci a vojáci dokonce místo platu "butylku" vodky. Na počátku minulého století, se změnou postoje k pití alkoholu, dostal každý občan knížečku, do které mu byl potvrzen nákup tvrdého alkoholu. Situace, jak ji popisuje Karel Čapek ve své Cestě na sever, se podstatně nezměnila. Koupit si láhev "něčeho ostrého" není jednoduché. Stát dohlíží na tvorbu cen, daně a metodu prodeje. Nákladná procedura se promítá do ceny - láhev vodky stojí SEK 300.

V běžném obchodě lze koupit "lehké" pivo (lättöl)[13], vše ostatní v Systembolaget [14]. Je třeba dodat: sortiment široký - ceny závratné. Pravděpodobně nejpopulárnějším alkoholickým nápojem je pivo, stoupající popularitu získává víno. Tvrdý alkohol se pije především v severních částech Švédska.

Švédové pijí nejvíce o víkendech a svátcích (např. sv. Lucie 13. prosince, Valborg 30. dubna, jarní slunovrat - Midsommar 21 června). Není zvykem pít denně a už vůbec ne na pracovišti. Výskyt alkoholiků v práci je stejně nepravděpodobný jako výskyt vodního monstra v jezeře Storsjön [15]. K opilcům se všichni chovají shovívavě a ty nenapravitelné považují za nemocné a jako k takovým se chovají.

Vycházeje z poměrně schématického života průměrného Švéda [16] (práce, děti, domácí práce, sport, atd.), pak není divu, že alkohol hraje značnou úlohu při odreagování se v kruhu známých a přátel. Švédové jsou v zásadě plaší a rezervovaní lidé. Rychlost, s jakou pijí alkohol, je přímo úměrná snaze dostat se zakletí mlčenlivosti a možná i menší schopnosti a odvaze se seznámit. Se skleničkou v ruce pocit komunikativnosti stoupá.

A nakonec pár rad pro řidiče:

 • Tolerance k podnapilým řidičům je nulová, řidič přijde o řidičský průkaz na místě přestupku.
 • Pojišťovna neproplatí žádnou pojistku, pokud byl řidič pod vlivem alkoholu
 • Před prvním napitím je třeba určit toho, kdo poveze rodinu nebo společnost domů. Tento člověk je sice odsouzen sedět celý večer "nasucho", ale role se může příště obrátit a dnešní " abstinent" si příště užije
 • Národní rada pro zdraví a sociální péči uvádí, že dospělý by neměl týdně vypít více jak sedm piv (stejnojmenné dánská instituce doporučuje 21 piv u mužů a 14 u žen, doporučení pro české pijáky se mi nepodařilo zjistit)
 • Těhotné ženy se skleničkou v ruce či cigaretou v prstech nelze spatřit

Zkušenost k nezaplacení: Při pohledu na statistiku spotřeby alkoholu nevěřím, že Švédsku patří jedna ze spodních příček. Kdo bydlí v oblastech s nadprůměrným výskytem restaurací na čtverečný metr a je probouzen křikem a zpěvem (pokud to lze nazvat zpěvem), bouchajícími petardami, tu a tam nadávkami a - nezřídka - i nějakou pouliční rvačkou, pak vyjádří pochyby o objektivnosti takové statistiky.

Večerní posezení v dobré restauraci

Přestože se životní úroveň obou zemí poměrně rychle sbližuje a pro nás není již takový problém si zajít večer do zahraniční restaurace, přijde jídlo a pití pro dvě osoby na takových 500 - 700 švédských korun. V žádné jiné oblasti společenského života se konzervativní přístupy švédské populace neprojevují tak silně jako v gastronomii. Zajít si alespoň jednou za rok do té nejdražší a nevyhlášenější restaurace, kam zaručeně chodili Bellmann, Olaf Palme, navštěvují princezny Victorie a Madelaine či fotbalista Larsson nebo Björn Borg - to patří k životnímu stylu a zvyšuje prestižní postavení Švédů. Stravovací kultura je vysoká a úspěšně konkuruje vyhlášeným gurmánským centrům, Londýnu, Paříži či New Yorku. Na prvotřídním porcelánu Made in Sweden (velká plocha) se skví umělecké dílo šéfa kuchyně (malá porce). Posezení je především společenským zážitkem, umocněným stylovým prostředím (stovky restaurací nalezneme v renovovaných sklepeních Starého Města, v galeriích nebo zasklených atriích hotelů a měšťanských domů).

V letních měsících je běžné pojíst na palubě výletního parníku nebo výletních jachet, které plují po jezeře Mälären nebo kličkují stockholmským archipelágem ("skärgården")

V drahé restauraci se nikdo neopije a nepřejí. Mládež do nich nechodí a využívá nabídky relativně levnějšího piva a jídla v zahradních restauracích, pouličních stáncích ("gatukök"). Nebo si koupí pár plechovek a usadí se do parku, na nábřeží či jen tak na chodník. Plechovky, které se nevejdou do košů (asi tak po hodině), nechají na chodníku nebo lavičce. Stejný osud čeká papírové talířky, kelímky, plastikové příbory a další produkty "fast food". Na živých ulicích městských center je typických švédských restaurací s typicky švédským jídlem poskrovnu. Zcela správně se návštěvníci hlavního města ptají: A jakou restauraci, kde dostaneme typicky švédské jídlo, byste nám doporučil? Odpovídám, že o žádné nevím. Kolem ambasády jsou desítky, které se jmenují Bali, Baalbek, "U Poláků", Mongolia Restaurang, atd. Je třeba dodat, že polední nabídka zahrnuje i " typicky" švédské jídlo, jakým je losos ("lax") či masové kuličky ("köttbullar").

Nepřibližujte se příliš a nedotýkejte se!

Švédové mají kolem sebe mnohem prostornější osobní " bublinu" než jiné národy. Fyzická blízkost v běžném životě je chápána jako ohrožení. Při častých procházkách kolem nesčetných jezer, v lesích a parcích pozoruji, jak se Švédové liší od ostatních národů. Zatímco přistěhovalci z "teplých krajin" vyhledávají blízkost jiných lidí a nebojí se zapříst družný hovor, Švédové jsou rozptýleni po lese a je na nich vidět, že by nebyli zrovna rádi vaší společností. Rozloha země prostorným osobním bublinám jen přeje.

Personální dielektrikum rovněž normalizuje šokující zjištění, že v dopravních prostředcích mládež sedí a staří a nemocní stojí, že těhotné ženy postávají ve frontě, že matky kojí své děti v parcích a dokonce v chůzi po stockholmských ulicích, že řidiči se cpou zleva zprava, že na recepcích a tam, kde se něco podává zadarmo, je vždy plno…

V řadě zemí je osobní dotyk součástí pozdravu. Angličané rádi poklepávají na rameno, Američané třesou dlouho rukou, objímání je běžné ve frankofonní části světa, o arabských zvycích nemluvě.

Zlaté pravidlo říká, že první dotyk by měl přijít až po pátém setkání. Lehký dotyk na rameno při čtvrtém setkání " otestuje", zda příjemce naší náklonnost příště přijme bez potíží.

Zkušenost k nezaplacení: Někdy má člověk tendenci - v návalu nekontrolovatelné radosti - projevit svůj vztah pohlazením, poklepáním na rameno nebo objetím. Jeden z mých kolegů z nejmenované jihoevropské země byl diskrétně upozorněn na to, že se příliš často dotýká jedné dámy, která byla přítomna na přeplněné recepci. Kolega byl ochoten odpřísáhnout (Mama mia!), že k žádnému kontaktu nedošlo. Je proto vždy a v jakékoliv situaci potřeba odhadnout míru osobní či pracovní blízkosti či vzdálenosti dvou lidí. Pokud je naznačeno, že vzdálenost je už "bližší", pak doteky, úsměvy a líbání na tvář jsou akceptovány a budou opětovány.

Nahota na prodej

Tento materiál je určen seriózním obchodníkům a ctihodným návštěvníkům Švédska. Nikdy bych se nepouštěl do takových citlivých témat jako je sex, nahota a dokonce zneužívání žen a dětí k podlým účelům. Když jsem konzultoval některé kapitoly tohoto materiálu se zaměstnancem firmy JKL (mimochodem po matce Australanka), abych si případně si poopravil příliš subjektivní soudy a úsudky, vyzvala mě, abych se nebál do materiálu vložit téma, které údajně Švédy pasuje na světově uznávané sexuální odborníky.

Předesílám, že po prvních dnech strávených ve Švédsku jsem rychle pochopil, proč modrožlutá nálepka sexem ovládaného prostředí vytvořila universální dojem, že Švédové na nic jiného nemyslí. Hranice mezi "ještě skrytým" a "již odkrytým" neexistuje. Švédské dívky a ženy vynikají přirozenou čistotou a šarmem, rády sportují, rády se opalují - a to spolu s vznešeností, ideálními mírami, přirozeně světlými vlasy a modrýma očima stanoví vysokou normu vkusu a veskrze pozitivní názor na ženské pohlaví.

Švédské děti se od útlého věku učí, jaký je rozdíl mezi nahotou a sexualitou a že spolu nesouvisejí. Nahota a sauna jsou věci naprosto přirozené, jako je normální opalovat se bez čehokoliv na sobě a jako je normální jít po ulici lehce oblečen/a, pokud to vyžaduje móda a teploměr. Domnívat se, že spoře oblečená či nahá žena je připravena k čemukoliv je diskriminace. A diskriminace švédských žen je nepřípustná a tvrdě se trestá. Ženy se právem ptají: Obtěžuje někdo muže s odhaleným hrudníkem nebo v krátkých kalhotech?

Sexuální výchova začíná brzo. V rodině, ve škole, ve společnosti. Cílem je naučit se dokonale poznat lidské tělo a jeho funkce a umět s ním zacházet. Sexuální výchova a potírání pohlavní segregace automaticky snižuje výskyt promiskuity, dětské pregnance, potratů a pohlavních chorob.

Pověst Švédů jako sexuálně náruživého národa vznikla pravděpodobně v 50. letech po té, co byla natočeny první volnější filmy Hon dansade en sommar[17] a Sommaren med Monika[18]. Předvedení na tehdejší dobu "risqué" snímků bylo usnadněno mírnou cenzurou, sexuální výchovou ve školách a náruživým koupáním "jak je pánbůh stvořil" .

v Zkušenost k nezaplacení (několikrát podrženo): Nikdy se nepouštějte do citlivých témat o ženách, do vyprávění vtipů o blondýnkách, do debat o pornografii či prostituci. A když přece, pak jen vážně a se znalostí věci. Rovnoprávnost žen, obchod se ženami, odměňování za stejnou práci, jakou vykonávají muži, starost o rodinu a stejné příležitosti mužů a žen jsou témata, která hýbou současným Švédskem. Problematika rovnoprávnosti se táhne jako červená niť agendou několika ministerstev. Boj proti všemu co diskriminuje ženu nesnese zlehčení. A také pozor na to, pokud vás jako první osloví žena. Vychována v prostředí rovnoprávnosti pohlaví, neříká nic jiného než: chci si s vámi popovídat jako rovný s rovnými. Ve Švédsku se nepovažuje za nevhodné ležet na pláži " topless" , ale je krajně nevhodné vnucovat svoji pozornost osobě, která o to nežádá.

Obchodník je rovnocenný partner, nikoliv protivník

Obchodní vztahy jsou na stejně dobré úrovni jako vztahy společenské. Myšlení Švédů a způsob komunikace jsou ovlivněny sociopolitickým zabarvením, národní psychikou a kulturou. Obecně lze říci, i když to na první pohled nevypadá, že obyvatelé Švédska se nápadně odlišují od ostatních západních kultur, dokonce i rámci severského regionu. Po pozorném přečtení předchozí řádek nebude složité sestavit pravidla obchodního jednání.

Základní pravidlo obchodního jednání - mluvit vždy k věci

"Mluviti stříbro, mlčeti zlato" - to je základní pravidlo komunikace. Jejím smyslem je pouze přenos myšlenky nebo podání vysvětlení.Pokud Švéd nemá co říci, mlčí. Cizinec by se měl na to, co chce sdělit, podívat ze "švédské" perspektivy a zodpovědět si tři základní otázky:

 • jaký význam má sdělení pro partnera
 • není to, co hodlám sdělit, protichůdné
 • mám dostatek argumentů k podpoře sdělení

Jednání na "švédské" půdě se řídí hostitelovým scénářem, většinou dopředu písemně zaslaným nebo doručeným do hotelu. V plánování (a jak jsme se již dozvěděli jsou Švédové mistři v plánování pracovní činnosti) programu je záměr věnovat jednání minimum času, zahrnout vystoupení dalších osob (Švédové jsou odborníci-specialisté), nezapomenout na přestávky (coffee break se zdá být tím nejdůležitějším bodem jednání) a pracovní oběd.

Ranní jednání začíná šálkem kávy nebo čaje s obloženou houskou nebo sladkým pečivem (pozor na koláče v listovém těstě, po návratu domů můžete ve spisech nalézt drobečky. Jejich přilnavost na sako je příslovečná, pokud se snažíte se jich zbavit pohybem ruky, zpravidla se to nepodaří a navíc na sebe nanesete moučkový cukr, jímž je pečivo bohatě posypáno). Za povšimnutí stojí, že hostitel sám obsluhuje hosty. Během pojídání obložených housek a pití kávy lze vést konverzaci na běžné téma (pozor na citlivá témata).

Prezentovat společnosti lze všemi dostupnými způsoby: na CD, průsvitkami nebo pouze ústně. Není třeba dlouho přemýšlet, který z uvedených způsobů zapůsobí nejlépe a nejprofesionálněji. Je však nezbytné zjistit, jakou techniku hostitel vlastní a také ovládá. Doporučuji připravit do "pentlí" kopii prezentace a další relevantní materiál.

Švédové nejsou zvyklí mluvit v superlativech, chválit sebe a vyzdvihovat úspěchy firmy. A neočekává se to ani od hosta. Příliš častá "ich-forma" zavání povyšováním a poučováním (viz kapitola o "jantelagen"). Partnera nikdy nepřerušujte a bezprostředně nekritizujte. Na průběžné otázky a otevírané problémy reagujte pokud možno najednou. Dlouhá řeč, i když se v ní v dobré víře snažíte obhájit svůj názor, může být při překročení času přerušena nebo jí není věnována pozornost.

Oblečení a celkový zjev

Předpokládá se, že k jednání se obchodník dostaví v čistém a střízlivém stavu. Švédský partner by byl, mírně řečeno, pohoršen, kdyby po ránu ucítil alkoholové výpary nebo předpokládal, že hostův spánek byl "nedostatečný".

Oblečení se nevymyká z evropských standardů. Muži nosí barevně vkusně sladěné kalhoty a sako, tmavší kravatu a jednobarevnou košili. Boty je třeba mít vždy vyleštěné, zejména v zimních měsících zůstává na povrchu bílá solná linka. V hotelech, úřadech a ve většině firem jsou instalovány čistící kartáče Eleganci dam si netroufám hodnotit, základním pravidlem je střízlivost barev, střihů a rozumná délka sukní. I krásné nohy lze tušit v dobře střiženém kalhotovém kostýmu. K minisukním jen malou poznámečku: Mimoděk jsem zaslechl poznámku pracovnice švédského MZV na adresu české členky nejmenované delegace a její "neměřitelné" délky sukně. Rudě namalované nehty, výrazný make-up a prsty svírající cigaretu nepůsobí příliš atraktivně a reakce jsou - mírně řečeno - rezervované.

Místo jednání

Široký výběr míst k jednání lze zahájit tím nepravděpodobnějším: kancelář firmy nebo instituce. Na stole jsou vždy připraveny termosky s horkou vodou na čaj nebo kávou. Káva se pije všude, často a hodně. Jednání může předcházet nebo uzavírat oběd. Dlouhá jednání (cca 60 minut v kuse) jsou přerušena přestávkou, jejíž délku sice stanoví úzus (předpokládám, že člověk stačí vypít dva šálky za 15 minut), ale pokud probíhá živá debata vztahující se k tématu (to je vždy, když se jedná o vícečlenné delegace), hostitel považuje "kafferast" [19] za sou část jednání a přestávku nepřeruší.

Jednání také může proběhnou - a také tomu ve zvýšené míře skutečně dochází - v restauraci u "dagens". Jednání má stejně závazný charakter jako kdyby proběhlo v kanceláři. Častým jednacím místem jsou hotely, řada z nich disponuje konferenčními místnostmi. Tato praxe se příliš neliší od evropských norem.

Jak již sděleno, Švédové zcela zřetelně oddělují práci a volný čas. Například debata při jízdě v autě není nijak závazná a je mnohem lepší volit jiná témata než pracovní.

Alkohol v práci: NIKDY!!!

Ve Švédsku je zakázáno podávat během jednání alkohol. Také kuřáci mají velmi ztížený život, zákaz kouření platí ve všech veřejných budovách a restauracích v době oběda. K obědu si lze objednat tzv. lättöl [20].

Společenská akce spojená s oběhem nebo večeří se bez tvrdého alkoholu, silnějšího piva či vína neobejde. Jako přípitek se podává šampaňské. Druh a ročník vína vybírá hostitel sám. I když je cena vína vzhledem k daňové zátěži vysoká, Švédové objednají vždy prvotřídní značku a osvědčenou kvalitu.

Dárky

Zde neplatí vžitá pravidla. Švédové projeví nelíčenou radost nad jakýmkoliv dárkem. Klasickým dárkem je becherovka, ocenění získá zejména od těch, kteří již tento typický český mok ochutnali. Becherovkou uctíme i ženy. Kniha o Praze či krásách České republiky připomene mnohým chvíle prožité v Praze. Velmi hodnotným dárkem je broušené sklo. V poslední době je "poptávka" po kompaktních discích s vážnou hudbou. Švédové si v malé míře "přivlastňují" Bedřicha Smetanu, který žil určitou část svého života v Göteborgu. Dále Dvořák, Smetana, Janáček, Martinů, z interpretů Kožená, Dvorský, Pecková.

Dárek musí být vkusný, nekýčovitý, vkusně zabalený. Pokud předáváte typicky krajový dar, je třeba vysvětlit jeho původ či symboliku. Švédové mají značný zájem o historii a vysvětlení jim udělá radost a dárek získá na hodnotě.

Chovejte se ke všem lidem stejně

Obyvatelé největší severské země jsou sice jiní než ostatní Evropané, ale nejvíce na nich oceníte, že ani na první ani na druhý pohled nezjistíte jejich postavení, majetek, kontakty, známosti. Šéf firmy a majitel velké vily, dvou mercedesů a jachty chodí do práce stejným vchodem jako jeho zaměstnanci. Ministr chodí nakupovat do stejného obchodu jako obyčejní lidé [21], popíjí kávu s kolegy v kantýně, je vidět, že udržuje velmi neformální, ale slušné kontakty se svými podřízenými. Vysoce postavení lidé se sice sdružují v prestižních klubech, ale můžete je spatřit i na fotbalovém utkání vesnických mužstev.

Prostředí, ve kterém pracuji, vyžaduje adekvátní přístup k partnerům. Při vědomí vlastních hodnot a kvalit, nemusíme dávat verbálně najevo svoji výjimečnost a postavení. Partner to tak jako tak pozná.

Dovoluji si tvrdit, že názor partnera na našince se může nenapravitelně pokazit, pokud zahájíme naši prezentaci nabubřelým výčtem firemních úspěchů a osobních zásluh. Ani ve Švédsku není vše ideální a nadřazenost může nevědomky způsobit škodu ve vzájemném vztahu tím, že dáváme nepřímo najevo, že partner má nedostatky o jeho omyly jsou pro nás neakceptovatelné.

Zavřít dveře k obchodním příležitostem si lze i " nevážně" míněnou poznámkou o druhém pohlaví, o jiné národnosti či nižším vzdělání lidí kolem vás. Jednání se sice stává až příliš suchým na náš český vkus, ale jedno ze základních pravidel jak úspěšně ve Švédsku podnikat zní: Pochopte, respektujte a nepřehlížejte drobné kulturní a společenské rozdíly a odlišné rysy osobnosti. Vystupujte jako Švédi a tím si získáte jejich důvěru, přízeň a úctu.

Ing. Jan Maruška, ZÚ Stockholm


[1] Modrá a žlutá jsou barvami státní vlajky

[2] Uprchlík překračuje svoji dráhu

[3] Marie Bengts, Uli Bruno, Silvia Nilson-Puccio: The Swedish Code,

[4] "du" je česky "ty"

[5] "ni" je česky "vy" v jednotném i množném čísle

[6] /heja, heja sverje/ Švédsko, do toho!

[7] Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer

[8] tj. zemí, kde byla zlikvidována vzteklina (v Evropě to je kromě Švédska Norsko, Velká Británie a Irsko)

[9] Děkuji moc

[10] dokonce se rozhlížejí na obě strany i v případě, že mají zelenou

[11] "vánoční stůl", mnohahodinová odpolední či večerní záležitost s bohatě prostřeným stolem a několika chody. Nechybí tradiční šunka, mnoho druhů ryb, vánoční moučník a glögg - sladké slabě alkoholické víno s rozinkami a mandlemi.

[12] Slovíčka bez hlubšího významu ve smyslu: ano, jasně, přesně, jistě

[13] Do 3,6 obj. jednotek

[14] Státem kontrolovaný monopol maloobchodního prodeje alkoholu - více na www.systembolaget.se

[15] páté největší jezero ve Švédsku, ve kterém žije podle pověsti vodní příšera podobná " sestřenici" z Loch Ness

[16] ve Švédsku má průměrný, obyčejný Švéd označení Medelsvensson

[17] film Šťastné léto byl natočen Arne Mattsonem

[18] film Léto s Monikou z dílny věhlasného Ingmara Bergmanna

[19] "coffee break , přestávka na kávu evtl. sladké pečivo

[20] lehké pivo do 2,3%

[21] což se stalo osudné Anně Lindhové, která zahynula 12. září na následky útoku vraha