Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu

english  česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k novému zákonu o státním občanství České republiky (platný od 1.1.2014)

Nová právní úprava na úseku státního občanství, tj. zákon č. 186/2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), přináší od 1.1.2014 následující základní změny.

Nová právní úprava plně opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela přiklání k možnosti existence dvojího (či vícerého) státního občanství pro české státní občany. Od 1.1.2014 již není součástí právního řádu České republiky ustanovení, podle kterého čeští státní občané nabytím cizího státního občanství na vlastní žádost pozbývají automaticky své dosavadní české státní občanství, resp. takovým osobám tato nová právní norma umožňuje v plné míře disponovat tzv. dvojím státním občanstvím.

Prohlášením o nabytí státního občanství ČR pak může např. (znovu)nabýt ve specifických případech (viz. § 31 zákona) státní občanství fyzická osoba, která pozbyla české nebo československé státní občanství před 1.1.2014. V podmínkách Švédska jde typicky o bývalé české občany, kteří v předchozích letech získali na základě vlastní vůle švédské státní občanství, čímž do konce roku 2013 pozbyli občanství české. V dalších případech může jít i o potomky bývalých českých občanů, kteří se narodili v zahraničí apod.

Jediným zákonným způsobem pozbytí českého státního občanství je od 1.1.2014 jeho pozbytí na základě prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky (§ 40 zákona o státním občanství České republiky). O prohlášení o pozbytí státního občanství České republiky již nadále nerozhodují zastupitelské úřady, nýbrž krajské úřady.

Zákon o státním občanství České republiky nabyl účinnosti dne 1.1.2014. Nabytím jeho účinnosti se zároveň zrušuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací naleznete v kapitole Státní občanství ČR