Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu

english  česky 

rozšířené vyhledávání

Honorární konzuláty

Česká republika má v současné době na území Švédska jeden honorární konzulární úřad.

Honorární konzulát v Malmö

Mats Gunnar Bååth, honorární konzul 
Anna Duda, konzulární referentka

adresa: 
Västergatan 22 (2. våningen)
211 21 Malmö

 

Tel.: +46-409 736 98 

úřední hodiny: Po, St, Pá: 10-12 h., Út, Čt: 13-15 h.

Na HK Malmö můžete požádat:

 1. o ověření podpisu
 2.  o ověření kopie dokumentu POZOR!!! Nelze ověřit kopii občanského průkazu, cestovního pasu, vojenského průkazu a jiných průkazů, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby.
 3. o ověření správnosti překladu
 4. o zápis matričních událostí (narození, sňatek, úmrtí), včetně ověření překladů švédských dokumentů spojených se zápisem dané matriční události (mimo soudních rozhodnutí)
 5. o vystavení duplikátu matričních dokladů
 6. o vydání osvědčení o státním občanství ČR
 7. o potvrzení pro Českou správu sociálního zabezpečení ČR v souvislosti s vyplácením důchodu z České republiky do Švédska (tzv. potvrzení o žití)
 8. o vystavení náhradního cestovního dokladu pro cestu do ČR (při ztrátě/odcizení/neplatnosti Vašich českých cestovních dokladů, nebo pro Vaše nově narozené dítě)  POZOR!!!  Předložení občanského průkazu či cestovního pasu nelze nahradit předložením řidičského průkazu či jiného dokumentu.

Na HK v Malmö nelze:

 1. podat žádost o vízum
 2. požádat o vydáni biometrického pasu 
 3. požádat o navrácení státního občanství prohlášením

Tyto agendy přísluší konzulárnímu úseku Velvyslanectví ČR ve Stockholmu.