Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Služby pro veřejnost

Náš úsek zajišťuje služby pro klienty v nejrůznějších sférách konzulárních agend. Konzulární servis poskytujeme zejména v následujících oblastech:

1. cestovní doklady
- cestovní pasy biometrické;
- nebiometrické pasy-blesk, cestovní pasy pro děti mladší 5-ti let, cestovní průkazy;
- osvědčení o rodném čísle pro účely vydání cestovního dokladu.

2. matriční agenda
- zápisy o narození, uzavření manželství a úmrtí Českých občanů ve Švédsku a obstarávání příslušných matričních dokladů z ČR;
- změna jména, resp. příjmení, k níž došlo ve Švédsku.

3. státoobčanská agenda
- obstarání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR;
- znovunabytí státního občanství ČR některými bývalými československými nebo českými státními občany;
- pozbytí českého občanství prohlášením.

4. ověřovací agenda
- ověření podpisu, shody kopie či opisu listiny s originálem nebo správnosti překladu listin sepsaných ve švédštině, angličtině či češtině;
- ověření podpisu na potvrzení o žití zasílané osobami pobírajícími z ČR důchodové dávky České správě sociálního zabezpečení.

5. vízová agenda
- udělování krátkodobých víz cizincům ze třetích zemí;
- zprostředkování udělení dlouhodobých víz a pobytových povolení cizincům ze třetích zemí.

6. pomoc v nouzi
- asistence při získání finančních prostředků od příbuzných a blízkých osob českým občanům, kteří se ve Švédsku ocitli v nouzi;
- zprostředkování kontaktů s příbuznými a zdravotními pojišťovnami českým občanům, kteří ve Švédsku utrpěli zranění či byli hospitalizováni;
- asistence příbuzným českých občanů, kteří ve Švédsku zemřeli;
- poradní služby českým občanům ve Švédsku, kteří si stěžují na jednání/opomenutí švédských úřadů;
- pomoc při jednání s příslušnými švédskými úřady občanům, kteří se ve Švédsku stali obětmi trestné činnosti, nebo naopak těm českými občanům, kteří byli ze spáchání trestné činnosti obviněni.

7. informační servis
- publikace užitečných informací z konzulární a právní oblasti pro občany ČR na webových stránkách Velvyslanectví ČR ve Švédsku;
- poskytování základních informací a kontaktů českým občanům na instituce ve Švédsku a cizincům na úřady české (telefonicky, e-mailem, faxem, poštou či osobně na našem úřadě).

Kromě uvedených služeb pro jednotlivce, zajišťujeme rovněž prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR informace z konzulární a právní oblasti ze Švédska pro české veřejnoprávní subjekty a společně s dalšími úseky velvyslanectví a místním Českým centrem aktivně spolupracujeme s krajanskými spolky.

Konzulární oddělení je  gestorem organizování volby prezidenta a voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají na Velvyslanectví ČR ve Stockholmu a vede zvláštní seznam voličů v tomto volebním okrsku.

Popis jednotlivých konzulárních služeb a informační servis naleznete v příslušných rubrikách této webové stránky. Některé z výše uvedených činností jsou rovněž zajišťovány konzulárním úřadem vedeným honorárním konzulárním úředníkem (Honorární konzulát v Malmö). Kontakt na Honorární konzulát v Malmö uvádíme ve zvláštní sekci této webové stránky.

Máte-li k některé z našich informací, které jsme zde pro Vás připravili, dotaz, komentář nebo návrh na zlepšení, neváhejte a podělte se o něj s námi. Rovněž uvítáme připomínky klientů k práci naší i kolegů z honorárního konzulátu.

Aktualizováno: únor 2014