Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Informace o voličských průkazech pro volby do Poslanecké sněmovny ČR

(Archivní článek, platnost skončena 27.10.2013.)

!Upozorňujeme české občany, kteří dlouhodobě pobývají na území Švédska, že dne 15. září 2013 vypršela lhůta pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného na ZÚ Stockholm.

Pokud se volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů vedeného u ZÚ Stockholm nebude  vyskytovat v době voleb na území Švédska, můžeme mu na základě jeho žádosti vystavit voličský průkaz, na který je potom oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Žádost o vydání voličského průkazu k nám můžete podat již nyní, a to písemně s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 18. října, nebo osobně do 23. října do 16.00 hodin. Nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října předá velvyslanectví voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašleme (v žádosti tedy uvádějte adresu, kam si případně přejete voličský průkaz zaslat). Žádost o vydání voličského průkazu nemá předepsaný formulář.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí/ na území Švédska je vhodnější volit na voličský průkaz,který Vám vydá obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a. O vydání voličského průkazu lze požádat písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče (možno provést na našem velvyslanectví nebo na honorárním konzulátu v Malmö), doručeným obecnímu úřadu ve stejných lhůtách, jako je uvedeno výše, tj. nejpozději 7 dnů přede dnem voleb nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb. Voličský průkaz bude vydán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb. Průkaz úřad předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Vystavení voličského průkazu konzultujte laskavě přímo s Vaším obecním úřadem.

Pozn.: Pokud volič požádal příslušný obecní úřad o zaslání svého voličského průkazu na velvyslanectví ve Stockholmu, bude mu průkaz předán (pokud dorazil včas) ve volební místnosti.