Konzulát České republiky v Sydney

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Poskytování darů na krajanské projekty v roce 2015

V souvislosti s administrací peněžních darů na projekty krajanských spolků, společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací v zahraničí pro rok 2015 je konečným termínem obdržení žádostí na K Sydney 1. srpen 2014.

V roce 2014 bude (v souladu s usnesením vlády č. 262/2010, ve znění č. 414/2012 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí) pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků, společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací v zahraničí. Upřednostňovány jsou příspěvky spíše na konkrétní aktivity spolků, podporu českých škol a méně na investice do oprav různých objektů. Text platných pravidel pro poskytování peněžních darů krajanským spolkům je možné nalézt na webových stránkách: www.mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici

Pro účely podání žádostí o peněžní dary na rok 2015 je na webových stránkách www.mzv.cz/krajane/financi_podpora.cz umístěna elektronická forma žádosti o peněžní dar s možností přímého elektronického odeslání. Žadatelé žádost elektronicky vyplní a odešlou dle pokynů na webu, zároveň si jednu verzi vytisknou, opatří svým podpisem a postoupí K Sydney k dalšímu řízení dle dosavadního postupu. Konečný termín doručení žádostí o peněžní dary na rok 2015 na K Sydney je 1. srpen 2014. Důrazně upozorňujeme, že na žádosti obdržené po tomto datu nebude brán zřetel. Pokud žádá o peněžní dar nově registrovaný krajanský spolek, je k žádosti o peněžní dar požadováno přiložení kopie registrace spolku v zemi působnosti a kopie platných stanov spolku.

Ve 2. čtvrtletí roku 2014 bude ZKZ rozesílat rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů na rok 2014. Seznam bude vyvěšen také na www.mzv.cz/krajane. K Sydney následně předá tato rozhodnutí spolu s poukázanou částkou.

Dle platných pravidel MZV je třeba provádět vyúčtování přidělených peněžních darů (formulář viz www.mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici).  Neúplné nebo nepřesné vyúčtování může být důvodem pro neudělení peněžního daru v následujícím roce.