Konzulát České republiky v Sydney

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Poskytování peněžních darů

V souvislosti s administrací peněžních darů na projekty krajanských spolků, společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací v zahraničí pro rok 2013 byl jako konečný termín pro podávání žádostí stanoven 1. srpen 2012

Žádosti o peněžní dary na rok 2013 je nutné doručit na K Sydney nejpozději do 1. srpna 2012. Důrazně upozorňujeme, že na žádosti obdržené po tomto datu nebude brán zřetel vzhledem k těsné návaznosti harmonogramu schvalovacího procesu od zasedání ministerské komise po předložení materiálu vládě.

Nově je požadováno k žádosti o peněžní dary na rok 2013 přiložení kopie registrace spolku v zemi působnosti a kopie platných stanov spolku. Vzhledem k tomu, že přes veškerou snahu některé spolky stále zasílají žádosti v neúplné podobě, žádáme, aby každá žádost vždy obsahovala náležitosti dle níže uvedené osnovy.

Název spolku v českém jazyce
Název spolku v místním jazyce
Název projektu
Stručný obsah projektu a účel daru
Celkové náklady projektu v Kč
Výše požadavku od MZV v Kč