Konzulát České republiky v Sydney

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Termín pro žádosti o poskytnutí peněžních darů

V návaznosti na informaci uveřejněnou na webu K Sydney dne 4.2.2014 připomínáme, že konečným termínem pro doručení žádostí krajanských spolků o peněžní dary na rok 2015 je 1. srpen 2014. Žádosti obdržené po tomto datu nebudou moci být zohledněny .

Upozorňujeme, že text platných pravidel pro poskytování peněžních darů krajanským spolkům je možné nalézt na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici

Pro účely podání žádostí o peněžní dary na rok 2015 je na webových stránkách www.mzv.cz/krajane/financi_podpora.cz umístěna elektronická forma žádosti o peněžní dar s možností přímého elektronického odeslání. Žadatelé žádost elektronicky vyplní a odešlou dle pokynů na webu, zároveň si jednu verzi vytisknou, opatří svým podpisem a postoupí K Sydney k dalšímu řízení dle dosavadního postupu. Konečný termín pro doručení žádostí o peněžní dary na rok 2015 na K Sydney je 1. srpen 2014. Důrazně upozorňujeme, že na žádosti obdržené po tomto datu nebude brán zřetel. Pokud žádá o peněžní dar nově registrovaný krajanský spolek, je k žádosti o peněžní dar požadováno přiložení kopie registrace spolku v zemi působnosti a kopie platných stanov spolku.