Konzulát České republiky v Sydney

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta České republiky

Předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím, uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 322/2012, vyhlásil dne 1. října 2012 volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na 11. a 12. ledna 2013 (1. kolo).

Na základě ustanovení § 2, odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) bude hlasování při volbě prezidenta republiky probíhat i ve Zvláštních stálých volebních okrscích, vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, tj. rovněž na Konzulátu ČR v Sydney.

Na Konzulátu České republiky Sydney se volba prezidenta České republiky bude konat:

- v pátek     11. ledna 2013  od  14:00 hodin do  22:00 hodin
- v sobotu   12. ledna 2013  od    8:00 hodin do  14:00 hodin

Případné druhé kolo volby prezidenta ČR se bude konat v pátek 25. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Místem konání voleb bude volební místnost na Konzulátu České republiky v Sydney, 169 Military Rd., Dover Heights, NSW 2030.

Základní informace pro voliče – občany ČR:

1. Volba prezidenta republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva;

2. Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let;

3. Hlasování při volbě prezidenta na území Austrálie proběhne v prostorách Zastupitelského úřadu ČR v Canbeře a  v prostorách Konzulátu ČR v Sydney (dále K Sydney).

4. Aby mohl občan ČR hlasovat na K Sydney , musí být zapsán ve Zvláštním volebním seznamu vedeném na K Sydney, a to nejpozději do 2. prosince 2012. K zápisu je nutná písemná žádost adresovaná konzulárnímu úseku.

5. Volit na K Sydney mohou i občané ČR na základě voličského průkazu, který jim byl vydán v místě, kde jsou vedeni ve volebním seznamu.

6. Pokud je občan ČR zapsán ve Zvláštním volebním seznamu na K  Sydney, avšak hodlá volit na území ČR, musí požádat náš konzulární úsek písemně buď o vyškrtnutí ze seznamu voličů (lhůta do konce pracovní doby dne 12. prosince 2012) nebo o vystavení voličského průkazu. Voličské průkazy lze vydávat nejdříve dnem 27. prosince 2012, konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu je 4. ledna 2013, pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu je to den 9. leden 2013.