Konzulát České republiky v Sydney

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Volič, který nebydlí na území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde je hlášen k trvalému pobytu.

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 125/2014 Sb. doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10.

Doplňovací volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 19. září 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 20. září 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech volebního obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10.

Volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014 Sb. volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR ve 27 volebních obvodech.

Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 10. října 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Hlasování probíhá pouze ve dnech voleb na území ČR ve volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny.

 

Možnost hlasovat ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky na voličský průkaz

Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volby do Senátu jsou uvedeny v § 6a volebního zákona. Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu Parlamentu ČR hlasování v zahraničí.  Při volbách do Senátu Parlamentu ČR je sice možné hlasovat na voličský průkaz vydaný K Sydney, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území ČR, a to ve volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou  volby vyhlášeny.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném K Sydney, může požádat před každými volbami do Senátu, které jsou na území ČR vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů.

12.9.2014 (respektive 3.10.2014) končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu na K Sydney.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného K Sydney a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

Detailní informace o nadcházejících volbách do Senátu a způsobu hlasování jsou umístěny na níže uvedených internetových stránkách:

Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz – „Volby“ – „Volby do Senátu Parlamentu ČR“

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-senatu-parlamentu-cr-159583.aspx

S případnými konkrétními dotazy se prosím obraťte na K Sydney.

přílohy

Žádost o vydání voličského průkazu 21 KB DOC (Word dokument) 14.8.2012