Konzulát České republiky v Sydney

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podávání žádostí o peněžní dary

Vzhledem k některým opakujícím se nedostatkům při podávání žádostí krajanských spolků o peněžní dary na rok 2013 upozorňujeme, že:

1)     K žádosti o peněžní dary na rok 2013 je nově požadováno i přiložení kopie platných stanov spolku a  kopie registrace spolku v zemi působnosti (v případě že zmíněné dokumenty nelze dodat, je nutné přiložit písemné zdůvodnění proč tak nelze učinit).  Žádáme spolky, které již žádosti zaslaly bez nově požadovaných dokumentů, aby své žádosti doplnily.

2)     Předkládá li některé sdružení více projektů, je potřeba aby každý z nich byl podán na samostatném formuláři.

3)     Každá žádost musí obsahovat náležitosti dle níže uvedené osnovy.

 

 

Název spolku v českém jazyce
Název spolku v místním jazyce
Název projektu
Stručný obsah projektu a účel daru
Celkové náklady projektu v Kč
Výše požadavku od MZV v Kč

 

V návaznosti na informaci uveřejněnou na webu K Sydney dne 1.2.2012 připomínáme krajanským organizacím 1. srpen jako nejzazší termín pro shromáždění žádostí krajanských spolků o peněžní dary na rok 2013. Na žádosti obdržené po tomto datu nebude brán zřetel vzhledem k těsné návaznosti harmonogramu schvalovacího procesu od zasedání ministerské komise po předložení materiálu vládě.