Velvyslanectví České republiky v Taškentu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pomoc v nouzi českým občanům

Poskytováním pomoci se rozumí způsoby řešení situace občana ČR, který se ocitl v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při omezení osobní svobody, při odcizení nebo ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a jestliže není schopen řešit tuto situaci bez pomoci českého úřadu.

Co se rozumí pod pojmem "pomoc v nouzi" je vysvětleno na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Velvyslanectví ČR v Taškentu má konzulární působnost pro Uzbekistán, Tádžikistán a Turkmenistán. V případě žádosti o pomoc v nouzi se můžete na naše velvyslanectví obracet buď e-mailem zaslaným na adresu tashkent@embassy.mzv.cz nebo telefonicky:
- voláte-li z ČR, vytočte číslo 00 998 71 120 60 71,
- voláte-li z Uzbekistánu, vytočte číslo 871 120 60 71,
- voláte-li přímo z Taškentu, vytočte číslo 120 60 71.
Pokud bude toto číslo obsazeno, je možné místo jedničky na konci zvolit dvojku, čtyřku nebo pětku.

Po pracovní době lze v případě nouze (nikoli s dotazy na víza) volat na mobilní telefon +998 90 359 82 34 nebo +998 90 359 8348:
- voláte-li z ČR, vytočte číslo +998 90 359 82 34, +998 90 359 8348
- voláte-li z Uzbekistánu, vytočte číslo 890 359 82 34, 890 90 359 8348
- voláte-li přímo z Taškentu, vytočte číslo 359 82 34 nebo 359 8348.

V případě, že se nacházíte na území Tádžikistánu nebo Turkmenistánu, můžete se v případě nouze či aktuálního konzulárního problému obracet i na zastupitelské úřad jiné země Evropské unie. Každý občan Evropské unie má na území třetí země, ve které členský stát, jehož je státním příslušníkem, nemá své zastoupení, právo na ochranu diplomatickými nebo konzulárními orgány kteréhokoli členského státu za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. Více informací o tomto právu najdete zde.

 

Například německé velvyslanectví v Dušanbe a Ašchabadu je připraveno pomoci občanům všech členských zemí Evropské unie, jež nemají v Tádžikistánu, resp. v Turkmenistánu rezidentní zastoupení. Například v případě ztráty nebo krádeže pasu může toto velvyslanectví vystavit náhradní cestovní doklad EU, tzv. Emergency Travel Document, se kterým je možné vycestovat zpět do ČR.

Velvyslanectví SRN v Tádžikistánu:

Deutsche Botschaft Duschanbe

Warsobskaja 16, 
734017 Dušanbe

Republika Tádžikistán

tel: (+992 43) 377 3000

fax: (+992 43) 377 3080

web: http://www.duschanbe.diplo.de

Velvyslanectví SRN v Turkmenistánu:

Posolstwo Federativnoi Respubliki Germanija
Deutsche Botschaft Aschgabat

Hotel "Ak Altyn"
744000 Aschgabat

Turkmenistán

tel.: (+99 312) 36 35 15, 36 35 17 - 21

fax: (+99 312) 36 35 22

e-mail: info@aschgabat.diplo.de

Při nutném ošetření v Tádžikistánu lze doporučit kliniku Prospekt:

Prospekt Medical Clinic

33, Sanoi Street, 734001 Dušanbe

tel: (+992 37) 224 30 92, 701 90 00, 224 306

e-mail: reception.prospekt@tajnet.com

web:  http://www.prospektclinic.com