Velvyslanectví České republiky v Taškentu

česky  по-русски  o'zbekcha 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vízové informace pro cizince

Řízení o udělení krátkodobého víza je upraveno Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech, tzv. Vízovým kodexem. Řízení o udělení dlouhodobého víza je upraveno zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o českých a schengenských vízech pro cizince naleznete zde.

 

Informace o českých a schengenských vízech pro cizince najdete na adresehttp://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/index.html

 

Na základě rozhodnutí Rady č. 2004/512/ES ze dne 08.06.2004 O vytvoření vízového informačního systému, jsou od 15.10.2013 při podání žádosti o schengenské a národní vízum snímány biometrické údaje (otisky prstů). V této souvislosti upozorňujeme, že osobní účast při podání žádosti o vízum je povinná.

V kompetenci zastupitelských úřadů České republiky je řízení o žádostech o udělení schengenských víz, zastupitelské úřady tedy samy ve své pravomoci rozhodují o udělení nebo neudělení tohoto víza. Schengenské vízum lze udělit na maximálně 90 dnů pobytu. Řízení o udělení schengenského krátkodobého víza je upraveno Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech, tzv. Vízovým kodexem.

 

V souvislosti s novelizací Schengenského hraničního kodexu došlo ke změně počítání dnů při udělování schengenských víz a následné kontrole vstupu a pobytu cizinců na území Schengenského prostoru. K přesnému určení počtu dnů, o které může žadatel požádat, slouží internetová aplikace (tzv. norská kalkulačka). Kalkulačka pro výpočet povolené délky pobytu v Schengenském prostoru se nachází na webové stránce Evropské komise:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm

O vízech k pobytu nad 90 dnů rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR a příslušné orgány cizinecké policie ČR. Řízení o udělení dlouhodobého víza nebo o povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu je upraveno zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Každoročně je tento zákon novelizován, hlavní změny, které nastaly k 1. lednu 2011 najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.


Každý žadatel, kterému byla žádost o udělení víza zamítnuta, má právo na odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů oddoručení sdělení o neudělení víza nebo od doručení sdělení o prohlášení víza neplatné nebo od doručení sdělení o zrušení platnosti víza. Odvolání se podává písemné u správní orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

Po rozhodnutí o neudělení víza má žadatel právo kdykoliv podat novou žádost, která musí být doložena požadovanými doklady. Může tak učinit i bezprostředně po zamítnutí předchozí žádosti.

Osobní údaje žadatele uvedené v jeho žádosti o vízum jsou v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, poskytovány výlučně příslušným orgánům České republiky a jsou určeny k přijetí rozhodnutí o udělení či neudělení víza.

Žadatel má právo přístupu k osobním údajům, které jsou o něm v této souvislosti vedeny, včetně práva na případnou opravu těchto osobních údajů. V případě, že jsou tyto osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může žadatel požádat o vysvětlení či odstranění tohoto stavu. Je-li tato žádost shledána oprávněnou, příslušný zastupitelský úřad tento závadný stav neprodleně odstraní. Nevyhoví-li příslušný zastupitelský úřad této žádosti, žadatel má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR. Bližší informace poskytnou na požádání pracovníci vízového úseku zastupitelského úřadu.

 

Kontakt:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 PRAHA 7

Tel.: +420 234 665 354
Fax: +420 234 665 501
e-mail: posta@uoou.cz