Velvyslanectví České republiky v Taškentu

česky  по-русски  o'zbekcha 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

(Archivní článek, platnost skončena 27.10.2013 / 15:00.)

Kdy: 25.10.2013 - 26.10.2013

Volit můžete ve volební místnosti podle místa Vašeho trvalého pobytu. Pokud si u místního úřadu, který eviduje Váš trvalý pobyt, necháte včas vystavit voličský průkaz, můžete volit v kterékoli volební místnosti, tj. i u nás na ambasádě. Další volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR by se měly uskutečnit v pátek 25. října a v sobotu 26. října 2013. Výsledky losování čísel politických stran a politických hnutí ve Středočeském volebním kraji najdete na viz. www.mvcr.cz - odkaz volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Jména a příjmení kandidátů jednotlivých politických stran a politických hnutí zaregistrovaných ve Středočeském volebnim kraji pro volby do PS P ČR jsou uveřejněna na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje:

www.kr-stredocesky.cz

v dokumentu "Registr kandidátů", který naleznete v sekci "volby-volby 2013-dokumenty".

Volby do PS PČR 2013 - seznam zaregistrovaných kandidátních listin, vylosovaná volební čísla:


1/ Aktiv nezávislých občanů pod č.14;


2/ ANO 2011 pod č.20;


3/ Česká pirátská strana pod č.3;


4/ Česká strana sociálně demokratická pod č.1;


5/ Dělnická strana sociální spravedlnosti pod č.18;


6/ HLAVA VZHŮRU - volební blok pod č.5;


7/ Komunistická strana Čech a Moravy pod č.21;


8/ Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) pod č.24;


9/ Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová pod č.11;


10/ LEV 21 - Národní socialisté pod č.22;


11/ Občanská demokratická strana pod č.6;


12/ politické hnutí Změna pod č.9;


13/ Romská demokratická strana pod č.7;


14/ Strana Práv Občanů ZEMANOVCI pod č.15;


15/ Strana zelených pod č.23;


16/ Strana soukromníků České republiky pod č.10;


17/ Strana svobodných občanů pod č.2;


18/ Suverenita - Strana zdravého rozumu pod č.13;


19/ TOP 09 pod č.4;


20/ Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury pod č.17;


21/ Klub angažovaných nestraníků pod č.8;


22/ Volte pravý blok www.cibulka.net pod č.12;


23/ Občané 2011 pod č.16;


24/ Českolsovenská strana socialistická pod č.19.

Prezident České republiky Miloš Zeman vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 Sb. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na pátek 25. října a sobotu 26. října 2013. Volby se uskuteční i na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí. Státní volební komise vylosovala, že všichni voliči, kteří budou volit na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, budou volit kandidáty ze Středočeského kraje.

Oprávnění voliči v Uzbekistánu, Turkmenistánu a Tádžikistánu budou moci volit na Velvyslanectví České republiky v Taškentu. Volební místnost v budově Velvyslanectví v Taškentu bude v průběhu konání volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky otevřena v pátek 25. října 2013 od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8 do 14 hodin.

Volit na Velvyslanectví ČR v Taškentu mohou občané ČR zapsaní ve zvláštním  seznamu voličů vedeném na tomto velvyslanectví. Přihlášky do zápisu do zvláštního seznamu voličů se podávají písemně. K přihlášce je nutno prokázat totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu (Uzbekistán, Turkmenistán a Tádžikistán). Lhůta pro doručení nebo předání písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů na zastupitelský úřad končí v neděli 15. září 2013 včetně, poté bude seznam uzavřen. Připomínáme, že seznam je trvalé povahy a že tedy voliči, kteří byli v seznamu zapsáni pro předchozí volby, v něm i nadále zůstávají.

Na Velvyslanectví bude možno volit též s voličským průkazem. Průkaz voliči vydá obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu, v jehož trvalém seznamu je volič zapsán. V případě, že je volič zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného na zastupitelském úřadě, a hodlá volit v České republice, kde se bude v době voleb nacházet, může zastupitelský úřad voliči předat na jeho vlastní žádost voličský průkaz, se kterým bude volič oprávněn volit na území ČR. O vydání voličského průkazu lze požádat písemným podáním s ověřeným podpisem voliče doručeným nejpozději 18. října 2013  nebo osobně do 23. října 2013. Průkaz se předává osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče. Průkaz je také možno voliči zaslat na jím uvedenou adresu. Počátek lhůty pro osobní předání nebo zaslání voličského průkazu je 10. října 2013.

Při hlasování je nutno prokázat totožnost a státní občanství České republiky platným dokladem (cestovní, diplomatický či služební pas, cestovní průkaz, občanský průkaz).

Voličům, kteří plánují v době voleb pobývat v Uzbekistánu či Tádžikistánu pouze krátkodobě a mají zájem na našem Velvyslanectví volit, doporučujeme, aby v místě, kde jsou zapsáni do voličského seznamu, požádali o voličský průkaz a na našem úřadě volili s tímto průkazem.

Všem voličům připomínáme, že před hlasováním mají povinnost prokázat se průkazem totožnosti a státního občanství (občanský průkaz, cestovní doklad). Hlasovací lístky obdrží voliči ve volební místnosti ve dnech voleb.

S jakýmikoli dotazy kontaktujte konzula ČR v Taškentu pana RNDr. Filipa Pšeničku nebo jeho zástupkyni pani Ing. Zuzanu Ponocnou.

Chcete-li volit u nás na úřadě, přihlaste se zde kliknutím výše na slova "rezervovat". Tato rezervace slouží pouze pro prvotní kontakt a sama o sobě nepostačuje pro zápis do seznamu voličů!