Velvyslanectví České republiky v Taškentu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Finanční a daňový sektor

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet 2003 - 2006
 2003200420052006
Příjmy (milionů EUR)238,7299,3364,0440,3
Výdaje (milionů EUR)223,6295,6360,9429,5
Rozpočtové saldo (milionů EUR)15,13,73,110,8
Příjmy v % HDP13,315,217,319,5
Výdaje v % HDP12,515,017,119,0
Rozpočtové saldo v % HDP1,20,20,20,5

Zdroj: Goskomstat Tádžické republiky

Podle údajů CBT činily v roce 2006 příjmy státního rozpočtu částku 400,2 milionů EUR, výdaje 391,0 milionů EUR, saldo 9,2 milionů EUR.

Údaj za rok 2002 chybí, neboť není k dispozici kurs somoni vůči EUR v roce 2002. CBT uvádí kurzy od roku 2003.

Rozpočet Tádžikistánu na rok 2006:

1/ Příjmová část v milonech EUR

 
 schválený rozpočetfaktické plněníplnění v % rozpočtuplnění v % HDP plnění v % plnění roku 2005
daně343,4378,5110,116,8131,4
nedaňové příjmy57,156,398,52,5122,1
granty9,25,560,30,273,5

 

2/ Výdajová část v milionech EUR

 
 schválený rozpočetfaktické plněníplnění v % rozpočtuplnění v % HDPplnění v % plnění roku 2005
státní moc a správa53,654,5101,72,4110,5
vzdělávání78,276,798,23,4125,5
zdravotnictví25,725,498,81,1127,8
sociální sféra67,476,5113,53,4136,4
bytové a komunální hospodářství23,224,5105,61,1126,6
masové kulturní, sportovní a náboženské akce14,814,9100,70,7147,4
palivoenergetický komplex9,89,294,40,42x
zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost10,910,798,30,5117,0
hornictví a hutnictví11,410,894,30,5191,4
doprava a spoje21,621,097,30,9110,6
ostatní0,930,9299,90,043,3

Státní rozpočet Tádžické republiky je sestavován s přihlédnutím k doporučením MMF a Světové banky. Jiné údaje než shora uvedené nebyly zveřejněny.

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Tádžikistán je členem MMF od dubna 1993. Dne 9. prosince 2004 přijal závazky podle hlavy VII, článků 2,3 a 4 Smlouvy MMF.

Zlaté rezervy Tádžikistánu představují k 01.01.2007 hodnotu 159,6 milionů EUR, což je ve srovnání s 01.01.2006 pokles o 3,8%. Jedná se o zanedbatelný pokles svědčící určité stabilizaci tádžického hospodářství.

Saldo platební bilace Tádžikistánu se vyvíjelo následovně (v tis USD)

 
p.č.název položky 200220032004200520062007/1.Q2007/2.Q
1. běžný účet- 16 729,2- 4 763,7- 57 042,1- 18 859,7- 21 400,6- 76 670,646 919,7
1.1bilance zboží a služeb- 159 641,7- 152 540,1 - 225 118,1- 428 010,2- 707 074,3- 236 565,7- 215 098,8
1.2. obchodní bilance- 123 753,20- 119 533,5- 135 498,6- 322 833,3- 442 796,9- 173 161,9- 159 615,1
1.3. bilance služeb- 35 888,5- 33 006,6- 89 619,5- 105 176,9- 260 277,4 - 63 403,8-55 483,7
1.4. důchody- 41 128,4- 70 301,8- 57 538,4- 40 777,4- 63 923,6- 11 663,1- 12 461,8
1.5.běžné převody184 040,9218 087,2225 614,4449 927,9745 547,3171 558,2274 480,3
2.kapitálový a finanční účet72 389,762 691,993 413,9101 486,9275 950,6109 141,8217 815,5
2.1. finanční účet72 389,762 691,993 413,9101 486,9275 950,6109 141,8217 815,5
2.2.přímé investice36 066,431 649,7272 025,154 479,3338 627,433 492,8129 936,0
2.3. portfoliové investice1 512,9343,35 299,50,00,0199,90,0
2.4. ostatní investice34 810,430 698,9- 183 910,747 007,6- 62 676,875 449,187 879,5
3.čisté chyby a omyly- 52 875,7- 30 334,2- 32 496,6- 77 054,0- 264 904,9- 29 756,0- 253 237,5
4. všeobecná bilance2 784,827 594,03 875,25 573,1- 10 354,92 715,211 497,7
5. financování- 2 784,8- 27 594,0- 3 875,2- 5 573,110 354,9-2 715,2- 11 497,7
5.1.rezervní aktivy - zvýšení- 674,2- 40 134,2- 46 016,3- 24 803,9- 6 850,5- 2 721,4- 12 030,3
5.2.úvěry MMF- 24 303,7- 2 699,8 16 641,115 374,1- 85 775,60,00,0
5.3. kapitálové převody445 397,413 870,025 500,00,0 99 866,40,00,0
5.4. dluhy po lhůtě splatnosti23 204,31 370,00,03 856,73 114,66,2532,6
5.5.restrukturalizace dluhu0,00,00,00,00,00,00,0

Zdroj: NBN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

v milionech EUR
  2003200420052006
1čistá zahraniční aktiva - 53,5- 71,8-53,421,5
2celková zahraniční aktiva132,9164,4218,5329,5
3celkové zahraniční závazky-186,5-236,2-271,9-307,9
4čistá vnitřní aktiva173,5190,0190,6183,6
5čisté úvěry státní správě-30,4-59,5-65,5-85,4
6celkové pohledávky státu16,8-3,2-2,8-8,7
7celkové dluhy státu-47,2-56,3-62,7-76,6
8úvěry sektoru hospodářství193,9288,7315,5315,2
9jiná čistá aktiva10,0-39,2-59,4-46,2
10broad money119,9118,2137,2205,2
11množství oběživa77,374,377,994,7
12hovost mimo banky45,847,541,741,7
13depozita v národní měně31,426,736,153,0
14depozita v zahraniční měně42,844,059,3110,5

Údaj za rok 2002 není uveden, neboť není k dispozici kurs somoni vůči EUR za rok 2002.

Zdroj: NBT

 

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém Tádžikistánu je klasický dvoustupňový. Tvoří jej v prvním stupni Národní banka Tádžikistánu a její regionální oddělení. Druhý stupeň je tvořen komečními bankami a nebankovními finančními organizacemi. Ke konci roku 2006 působilo v Tádžikistánu:
- 10 bank, pokles o 2 oproti roku 2005
- dále jedna filiálka zahraniční banky (íránská Tižorat)
- nebankovní finanční organizace v počtu 9, t.j. snížení o 5 ve srovnání s rokem 2005
- úvěrová společenství v počtu 8, nárůst o jedno oproti roku 2005
- organizace drobného financování (působí na regionální úrovni) v počtu 55, t.j. nárůst o 34 subjektů ve srovnání s rokem 2005
- drobné spořitelní organizace ( taktéž na regionální úrovni)v počtu 5, nárůst o 5 ve srovnání s rokem 2005
- organizace poskytující drobné půjčky (opět regionální úroveň) v počtu 20, nárůst o 19 oproti roku 2005
- fondy drobných půjček (také regionální úroveň) v počtu 30, nárůst o 10 ve srovnání s rokem 2005
- stejně jako v předchozím roce působí organizace CreditInvest, která poskytuje střední a menší úvěry

Njvýznamnější komerční bankou je Todžiksodirotbank, který má základní kapitál ve výši 3,837 milionů EUR, počet poboček činí 7. Dále je to Agroinvestbank se základním kapitálem ve výši 3,860 milionů EUR a s 61 pobočkou, za zmínku ještě stojí Orienbank se základním kapitálem 15,438 milionů EUR a 30 pobočkami, Sochibkorbank se základním kapitálem 2,637 milionů EUR a jednou pobočkou, BankEschata s základním kapitálem 2,573 milionů EUR a jednou pobočkou a Pervyj mikrofinansovyj bank se základním kapitálem 2,573 milionů EUR, pobočky neměl.

V roce 2006 došlo ke zrušení omezení pro zahraniční investory do bankovnictví. Nyní může investor získat v jakékoliv bance neomezený podíl.

V srpnu 2007 přijala CBT program "Strategie rozvoje bankovního sektoru", která má mj posílit jistoty vkladatelů a přispět k rozvoji bankovního sektoru Tádžikistánu. Tento program byl následně potvrzen vládou.

Zůstatky vkladů k roku 2006 činily částku 267,5 milionů EUR, t.j. zvýšení zhruba dvojnásobné oproti roku 2005. Představují 11,95% HDP.
V průběhu roku 2006 představovaly vklady částku 4 977,87 milionů EUR, což je zvýšení ve srovnání s rokem 2005 o 70%, vyplaceny byly vklady ve výši 4 840,4 milionů EUR, t.j. o 68 procent více než v roce 2005.

Celkem bylo v roce 2006 poskytnuto 560,87 milionů EUR úvěrů, tj. zvýšení o 80,6%, což představuje 25,05% HDP. Rozdělení úvěrů uvádí následující tabulka ( v milionech EUR):

 
 20052006změna
průmysl11,133,83x
zemědělství192,3355,597%
stavebnictví3,84,425%
obchod a veřejné stravování13,527,02x
jiná komerční činnost57,370,230,6%
fyzickým osobám23,440,483,3%
ostatní29,529,50

 

přehled úvěrů po lhůtě splatnosti uvádí následující tabulka (v milionech EUR):

2003200420052006
6,615,012,20,45

 

průměrná doba vkladů a úvěrů (ve dnech):

 
  20022003200420052006
1.průměrná doba vkladů393232352350358
2. průměrná doba úvěrů160330265299339

 

procentní sazba vkladů je uvedena v následující tabulce:

 
  20022003200420052006
1.všechny vklady v národní měně0,360,600,660,681,53
2.všechny vklady v zahraniční měně0,210,960,670,480,32

 

procentní sazba úvěrů je uvedena v následující tabulce:

  20022003200420052006
1.všechny úvěry v národní měně14,2116,1320,1025,5526,53
2.všechny úvěry v zahraniční měně16,9615,3019,9721,0622,76

 

V Tádžikistánu působí celkem dvě pojišťovny. První je státní Gosstrach a druhá soukromá Orionisurance.

Čistě leasingové společnosti v Tádžikistánu nepůsobí, leasing suplují v současné době banky. Nicméně Tádžikistán by přivítal vstup zahraničních leasingových společnosti na své území.

5.5. Daňový systém

Od 1. 1. 1999 je v platnosti daňový zákoník Tádžické republiky (Kodex). V r. 2005 byl přepracován a daňový systém byl zjednodušen. V roce 2006 došlo k dalším změnám ve směru ke zjednodušení daňového systému. Ty se však daňových sazeb nedotkly. V Tádžické republice se daně dělí na celostátní a místní.

Celostátní daně:

 • daň z příjmů fyzických osob, při příjmu do 100 somoni činí sazba daně 8 %, u příjmů nad 100 somoni 13 %
 • daň ze zisku právnických osob má sazbu 25 % bez ohledu na to, zda jde o místní či zahraniční právnickou osobu, z této daně jsou potom různé úlevy
 • daň z přidané hodnoty. Všechny společnosti bez ohledu na vlastníka či formu vlastnictví odvádějí daň z přidané hodnoty ve výši 20 % stejně jako v roce 2004
 • spotřební daň
 • sociální odvody (zdravotní a sociální pojištění). 25 % odvádí zaměstnavatel, zaměstnanec nic, individuální podnikatelé - fyzické osoby odvádějí 20 %
 • půdní daň, od 180 do 500 somoni za jeden hektar
 • daň z využívání ložisek nerostného bohatství, u drahých kovů činí 9%
 • daň z nemovitostí od 10 do 20 násobku daně z půdy, na které nemovitost stojí
 • daň z vlastnictví motorových vozidel od 2 % do 11 %
 • silniční daň , 2 % z nákladů na dopravu
 • zjednodušená daň pro drobné podnikatelů 4 %
 • daň z prodeje bavlny a hliníku, 10 % resp.3 %
 • cla a další celní poplatky, ty stanoví vláda
 • státní celní poplatky, ty stanoví vláda

Místní daně:

 • daň z maloobchodního prodeje, 3 %
 • daň z nemovitostí fyzických osob, do 1 %
 • daň k udržování veřejné hromadné dopravy ( platí všichni, kteří platí sociální odvod) do 2 %

Akcíz:

Akcíz je nepřímou daní, o kterou se zvyšuje cena následujících druhů zboží:

 • alkoholické nápoje
 • tabák a tabákové výrobky
 • pohonné a mazací hmoty a analogické materiály
 • automobilové pneumatiky
 • osobní automobily
 • topná nafta
 • výrobky ze zlata

Od placení akcízu jsou osvobozeny:

 • fyzické osoby vyrábějící alkoholické nápoje v rozsahu povoleném vládou TR pro vlastní potřebu
 • dovoz 1 l alkoholických nápojů a 200 ks cigaret fyzickou osobou pro vlastní potřebu, při vjezdu na území TR na automobilu obsah nádrže
 • zboží převážené přes území TR tranzitem
 • dočasný dovoz zboží na území TR
 • zboží na reexport
 • zboží humanitární pomoci mimo alkoholu a cigaret

Pro cizí státy a vlády, mezinárodní organizace, diplomatické a konzulární zastupitelské úřady cizích států a vlád, diplomatické a konzulární pracovníky a pro zastoupení mezinárodních organizací a jejich pracovníky a členy rodin uvedených osob se osvobození od daní, poskytnuté v souladu s Vídeňskou úmluvou nebo stanovené mezinárodními dohodami, uznávanými Tádžickou republikou zajišťuje v souladu s podmínkami a procedurami, stanovenými výnosy vlády Tádžické republiky. Tyto výnosy zajišťují osvobození v rozsahu a za podmínek, předepsaných Vídeňskou úmluvou a zmíněnými mezinárodními smlouvami.