Velvyslanectví České republiky v Taškentu

Tádžikistán

Vítejte na stránce věnované Tádžikistánu.

  Dejte nám vědět, pokud zde nějakou informaci postrádáte nebo jste zjistili, že informace je již zastaralá či neplatná. Napište nám na e-mail: tashkent@embassy.mzv.cz.  

Základní informace o teritoriu

Republika Tádžikistán je nejchudším postsovětským státem s demokraticky orientovanou společností, ve které má ale ve všech oblastech politického i ekonomického dění rozhodující vliv prezident E. Rachmon. Stát je silně zadlužen a… více ►

Vnitropolitická charakteristika

Politická scéna se jeví navenek jako stabilní, parlament a silové složky státu má pod trvalou kontrolou mocenské uskupení, vedené prezidentem Emomali Rachmonem. Problémy mu způsobuje pouze Strana islámského obrození.  Prezident Rachmon… více ►

Zahraničně-politická orientace

Zahraniční politika Tádžikistánu je formována tradičními vztahy se zeměmi bývalého Sovětského svazu, zvláště se pak dotýká Íránu a Afghanistánu. Koncem dvacátého století se prohloubila spolupráce se Spojenými státy, Tureckem a Pákistánem.… více ►

Ekonomická charakteristika země

Ekonomika země je zatížena extrémně vysokým zahraničním dluhem, který k 31. prosinci 2011 přesáhl 2 miliardy USD. Data za rok 2012 nebyla zatím publikována. Pro Tádžikistán nadále platí, že se jedná o nejchudší ze všech zemí SNS se… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Veškeré investiční projekty má pod kontrolou úzké "mocenské uskupení" kolem prezidenta Emomali Rachmona. Ve společnosti existuje vysoká míra všudypřítomné korupce. Politická situace je poměrně stabilní, příležitostně vyvolává problémy Strana… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

            Podle publikovaných údajů ČSÚ za 11 měsíců 2012 se v porovnání se stejným obdobím r. 2011 podařilo zvýšit export z ČR o 28 % a import se snížil o 24 %. V českém exportu zůstala zachována tradiční zbožová skladba s tím, že např.… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Pro Tádžikistán nadále platí, že se jedná o nejchudší ze všech zemí SNS se slabou ekonomikou. Přesto ale např. podle hodnocení Asijské rozvojové banky, která v Tádžikistánu aktivně působí při financování… více ►

Zahraniční obchod země

Zahraniční obchod Tádžikistánu je v podstatě založen na vývozu pracovní síly, hliníku, bavlny, zlata, sušeného ovoce. V dovozu je stát závislý především na energetických surovinách, pohoných hmotách a potravinách. Obrat zahraničního… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Objektivní překážkou rozvoje vzájemného obchodu je skutečnost, že obě naše země jsou vnitrozemské a navíc mezi nimi neexistuje přímé letecné spojení. To znevýhodňuje náš vývot zboží běžné potřeby oproti vývozu sousedních zemí (např. Čína). S… více ►