Velvyslanectví České republiky v Taškentu

Tádžikistán

Vítejte na stránce věnované Tádžikistánu.

  Dejte nám vědět, pokud zde nějakou informaci postrádáte nebo jste zjistili, že informace je již zastaralá či neplatná. Napište nám na e-mail: tashkent@embassy.mzv.cz.  

Základní informace o teritoriu

Tádžikistán je postsovětskou středoasijskou republikou. Jedná se poměrně izolované teritorium, kam se lze dostat z ostatního světa prakticky jen letecky. Pro ostatní svět má v podstatě význam jako tranzitní země při pašování narkotik z… více ►

Vnitropolitická charakteristika

Vnitropolitická situace se po občanské válce již stabilizovala, alespoň pokud se týče použití násilí. Ostrý politický boj ovšem trvá. To se projevilo mj. při prezidenstkých volbách v roce 2006, kdy zástupci některých stran ostře napadli… více ►

Zahraničně-politická orientace

Zahraniční politika Tádžikistánu je formována tradičními vztahy se zeměmi bývalého Sovětského svazu, zvláště se pak dotýká Íránu a Afghanistánu. Koncem dvacátého století se prohloubila spolupráce se Spojenými státy, Tureckem a Pákistánem.… více ►

Ekonomická charakteristika země

Tádžická ekonomika stále prochází transformačními procesy a je i nadále ekonomikou nestabilní, závislou na příjmech z exportu omezeného počtu klíčových komodit – bavlny a hliníku. Ekonomika je stále závislá na zahraniční pomoci a není schopna… více ►

Finanční a daňový sektor

Tádžikistán je, pokud jde o informace z finančního sektoru, mnohem otevřenější než Uzbekistán. Přesto nebylo jednoduché většinu údajů získat. více ►

Investiční klima

Z hlediska investičního je Tádžikistán velice zajímavou zemí, jejíž čas teprve přijde. více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Ekonomická spolupráce mezi Českou republikou a Tádžikistánem probíhá výhradně na úrovni zahraničního obchodu.   … více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Tádžikistán je zemí poměrně odlehlou od ostatního světa. Jeho prvotní význam spočívá v tom, že sousedí s Afghánistánem, z jehož území se pašují drogy právě přes Tádžikistán do Ruska a odtud dále do Evropy. Drogový business navíc podporuje… více ►

Zahraniční obchod země

Zahraniční obchod Tádžikistánu je v podstatě založen na vývozu hliníku a bavlny. Ostatní komodity jsou nevýznamné. Dováží se naopak téměř všechno. více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Objektivní překážkou rozvoje vzájemného obchodu je skutečnost, že obě naše země jsou vnitrozemské a navíc mezi nimi neexistuje přímé letecné spojení. To znevýhodňuje náš vývot zboží běžné potřeby oproti vývozu sousedních zemí (např. Čína)… více ►