Velvyslanectví České republiky v Taškentu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Základní informace o teritoriu

Republika Tádžikistán je nejchudším postsovětským státem s demokraticky orientovanou společností, ve které má ale ve všech oblastech politického i ekonomického dění rozhodující vliv prezident E. Rachmon. Stát je silně zadlužen a jeho ekonomika je založena především na přílivu remitend od Tádžiků, pracujících v zahraničí a na exportu surového hliníku a bavlny. S výjimkou mocenského uskupení kolem prezidenta a příslušníků státního aparátu a silových struktur většina obyvatel čelí velmi tíživé ekonomické situaci. 

Tádžikistán sousedí s Afghánistánem, Uzbekistánem, Kyrgyzstánem a Čínou. Země je velmi složitě dopravně dostupná, kromě drahé letecké dopravy. Bohužel v případě Uzbekistánu, odkud vedou hlavní dopravní cesty, existují obstrukce z uzbecké strany, které de facto znamenají dopravní a ekonomickou blokádu pro Tádžikistán.

1.1. Oficiální název státu

 • Republika Tádžikistán - obvyklá dlouhá forma názvu
 • Tádžikistán - obvyklá krátká forma názvu
 • Džumchurii Todžikiston - místní dlouhá forma názvu

1.2. Rozloha

 • 143,1 tis. km2, z toho 93 % území představují hory (Pamír, Ťan-Šan)

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

počet obyvatel - 7,768,385 tis.*

hustota obyvatelstva - 49,4 osob/km2

v předproduktivním věku: 33.7% (muži 1,332,136 / ženy 1,285,643)*
v produktivním věku: 63% (muži 2,424,903 / ženy 2,471,409*
v postproduktivním věku: 3.3% (muži 107,335 / ženy 146,959)*

Osídlení nerovnoměrné. Na 7% území žije 90% obyvatelstva. Nejhustěji osídleny jsou hlavní město Dušanbe, Gissarské údolí, údolí řeky Vachš a okolí města Chudžand. Na druhé straně v Horno-Badachšánské autonomní oblasti, která zaujímá 45 % území Tádžikistánu žijí jen 3,4 % obyvatel.

Pod hranicí bídy žije v Tádžikistánu podle průzkumu Světové banky z roku 2003 celkem okolo 64% obyvatel. Goskomstat v tomto směru žádné údaje nemá. Výsledky dalšího průzkumu budou známy až v průběhu 1.Q 2008.

*/ odhad - CIA, The World Factbook, Jan 2013

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

V r. 2011 byl přírůstek obyvatelstva na úrovni 1,823%, přičemž porodnost blya na úrovni 25.93 narození / 1000 obyv. a úmrtnost činila 6,49 zemřelých / 1000 obyv., saldo migrace činilo -1.21 obyvatele / na 1000 obyvatel. Demografické složení známé za rok 2006 je uvedeno v následující tabulce (v tisicích osob):

 
věkcelkemmužiženy
0-4 865,1 444,3 420,8
5-9 841,8 429,4 412,4
10-14 865,9 439,5 426,4
15-19 870,8 441,4 429,4
20-24 736,6 371,1 365,5
25-29 563,8 283,1 280,7
30-34 469,3 230,5 238,8
35-39 419,9 206,2 213,7
40-44 380,8 186,8 194,0
45-49 327,5 161,9 165,6
50-54 213,4 105,0 108,4
55-59 140,1 68,9 71,2
60-64 70,6 37,8 32,8
65-69 99,9 50,0 49,9
70-74 82,8 39,1 43,7
75-79 64,4 31,2 33,2
80 a starší 51,1 18,0 33,1
celkem 7063,8 3544,2 3519,6

 

 

 

1.5. Národnostní složení

Národnostní složení je velice pestré, jak je ostatně v regionu obvyklé. Žije tu asi 140 národností. Podle výsledků sčítání obyvtelstva v roce 2000 bylo: 79,9 % Tádžiků, 15,3 % Uzbeků, 1,1 % Rusů, 1,1% Kyrgyzů, ostatní 2,6%. Ovšem poměr národností se mění s návratem obyvatelstva jiných národností po občanské válce, takže podíl Tádžiků se relativně snižuje.

1.6. Náboženské složení

90% obyvatelstvo vyznává islám (Sunni Muslim 85%, Shia Muslim 5%), zbytek ostatní náboženství. Oficiální statistiky nerozlišují sunnity a šíity, ani příslušníky neislámského vyznání. Jakákoliv jiná čísla než zde uvedená jsou více či méně nepřesné odhady.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Podle Ústavy je úředním jazykem tádžický a ruština je jazkem dorozumívacím. Ovšem ruštinu ovládá především obyvatelstvo měst. Na venkově se používá je omezeně. Výjimkou je oblast Pamíru, kde každé údolí hovoří svým dialektem, který je druhém nesrozumitelný, přičemž všichni se považují za ty nejpravější Tádžiky. Takže výsledek je ten mezi sebou komunikují rusky. navíc je znalost ruštiny podpořena ruským satelitním vysílám, neboť domácí sem nezasahuje. Příslušníci národností mají právo používat svůj rodný jazyk, nejčastěji používanám menšinovým jazykem je uzbečtina - zejména okolo města Kurgan-Tjube a v Sogdijské oblasti. Ovšem spisovná tádžičtina ( v podstatě fársí s rusimy) se značně liší od hovorové tádžičtiny používané v sousedních státech, zejména Afghanistánu a Uzbekistánu.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Tádžikistán je administrativně rozdělen na Horno-Badachšánskou autonomní oblast, Sogdijskou,a Chatlonskou oblast, město Dušanbe ( v překladu pondělí) a oblast kolem města Dušanbe v republikovém podřízení, která má 13 okresů a 4 města. Hlavní město Dušanbe má okolo 650 tis. obyvatel. Další větší města jsou Chudžand, Kurgan-Ťube, Kuljab, Chorog.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Tádžickou měnou je somoni TJS (název měny po tádžickém buditeli Ismailu Somoni). Dělí se na na 100 dirhamů.

Tádžická měna je směnitelná za jakoukoliv zahraniční měnu. Na rozdíl od Uzbekistánu nevznikají žádné problémy při převodu domácí měny na cizí valutu. Převody do zahraničí se provádějí v době od několika dnů do zhruba dvou týdnů. Směnáren je větších městech dostatek. I když je používání cizích měn zakázáno, ve výjimčných případech se vyžadují platby v USD.

V současnosti se směňuje jeden americký dolar za 4.77 TJS, Euro za 6.35 TJS a rubl za 0.16 TJS (2013). porovnání kurzu somoni mezi roky 2007 a 2013) nabízí naásledující tabulka.

Směnitelnost TJS
 USDEURRUR
1/2007 3,43   4,47   0,13  
1/2013 4,77   6,35   0,16  

 

 

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • Nový rok - 1. leden
 • Den armády - 23. únor
 • Den žen - 8. březen
 • Navruz - 21. březen
 • Svátek práce - 1. květen
 • Den vítězství - 9. květen
 • Den nezávislosti - 9. září

Pohyblivé státní svátky:

 • Eid Al Fitr, neboli Idi Fitr (oslavy konce ramadánu)
 • Eid Al Adha (Den obětí)

Významné dny:

 • začátek ramadánu (pohyblivý)
 • Den tádžického jazyka, 22. 7.
 • Den Ústavy, 6. 11.

Časové pásmo

 • SEČ+4. Není používán letní čas.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Při jednání se Tádžikové chovají podobně jako ostatní národy Střední Asie. Oproti sousedním Uzbekům jsou však otevřenější a možno říci přímější a hrdější a hlavně upřímnější. Není třeba při jednání dodržovat nějaké zvláštní zvyklosti, je však nutno ctít jejich bohatou a dlouhou historii a respektovat islám. Problémy občanské války již zásadně přebolely. Je rovněž třeba respektovat jejich historické, jazykové i současné ekonomické a politické dobré vztahy k Iránu a Afghánistánu, kde žije velký počet Tádžiků. Více než 2 milion tádžických občanů žije a pracuje v Rusku: Jejichž příjmy se rovnají zhruba 20% tádžického HDP. Zejména je ovšem třeba počítat s naprosto rozdílnou úrovní tamějších jednajících a připravit se na to.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mezi ČR a TR není uzavřena dohoda o vzájemném bezplatném poskytování zdravotní péče, proto občané ČR musí za první pomoc a následnou lékařskou péči v TJ platit na místě v hotovosti. Tato zásada platí i pro členy ostatních států EU.

Při cestách do TJ se doporučuje uzavřít u České pojišťovny pojištění léčebných výloh v cizině pro eventuální případ akutního onemocnění nebo úrazu a vzít si s sebou potřebné léky z domova (pro jejich nedostatek v zemi - vyjma hlavního města).

Doporučuje se rovněž nepodceňovat otázky očkování, zejména proti některým druhům hepatitidy a tyfu. Informace o vhodném očkování sdělí příslušná oddělení poliklinik, nemocnic nebo hygienických stanic v ČR. V Praze je možno informovat se na Klinice geografické medicíny Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech, tel.: 267 162 685.

Při pobytu kdekoliv v zemi se doporučuje pít jen minerální vodu z továrně plněných láhví.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Nejsou v Tádžické republice zastoupeny. Rovněž v Uzbecké republice nejsou zastoupení těchto organizací.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • požárníci 01
 • policie 02
 • záchranná služba 03
 • konzulární správa KO ZÚ Tádžikistánu v Taškentu: (++99871) 54 84 13, 54 99 66, 54 89 69
 • ZÚ ČR v Taškentu: (++99871) 120 60 71-74, fax 120 60 75
 • Generální konzulát TR v Praze: 220 97 14 35. Jeho statut je však v současné době nevyjasněný. Proto je lépe kontaktovat ZÚ Tádžikistánu ve Vídni. Adresa: A - 1090 Wien, Universitaetsstrasse 8/1A, tel.: (43-1) 409 82 66 11, fax: (43-1) 409 82 66 14 nebo 409 82 66 21.

1.18. Internetové informační zdroje

Poskytovatelé připojení k internetu v Tádžikistánu

1.19. Adresy významných institucí

Obchodně průmyslová komora Tádžické republiky
ul. Valamatzade 21, 734012 Dušanbe
tel.: (00992-372) 21 52 84, 21 77 43
e-mail: chamber@tpp.tj
web: www.tpp.tj

Státní agentura pro antimonopolní politiku a podporu podnikání při Vládě Tádžické republiky
ul. Rudaki 20, 734012 Dušanbe
tel.: (00992-372) 21 53 49, 21 45 12
fax: (00992-372) 21 55 53, 21 73 28

Ministerstvo ekonomického rozvoje a obchodu
ul. Bochtar 37, 734002 Dušanbe
tel.: (00992-372) 27 34 34
e-mail: minvo@tjinter.com
web: www.met.tj

Tádžická národní banka
107A Rudakí, 734003 Dušanbe
tel.: (00992-446) 00 32 27
e-mail: info@natbank.tajnet.com
web: www.nbt.tj
SWIFT: NATJTJ22

Ministerstvo zahraničních věcí
Rukakí 42, 734051 Dušanbe
tel.: (00992-372) 21 18 08
e-mail: mfart@tajik.net
konzulární služba tel.: 4410505 nebo 2216034
odbor Evropy, tel. 221 43 86, 221 15 32

Ministerstvo financí
Ak. Radžabovych 3, 734025 Dušanbe
tel.: (00992-372) 21 64 10 nebo 27 39 41
e-mail: min_fin@tojikiston.com
web: www.minfin.tj

Ministerstvo spravedlnosti
Rudakí 25, 734024 Dušanbe
tel.: (00992-372) 21 00 82

Ministerstvo vnitra
ul. Bochtar 59, 734002 Dušanbe
tel.: (00992-372) 21 69 83

Ministerstvo energetiky a hospodářství
Rudakí 22, 734012 Dušanbe
tel.: (00992-372) 21 69 97, 27 26 37, 27 42 73
e-mail: minenergoprom@mail.tj

Ministerstvo zemědělství a ochrany přírody
Rudakí 44, 734025 Dušanbe
tel.: (00992-372) 21 15 96, 21 10 94

Státní výbor pro národní bezpečnost
Ak. Radžabovych 8, 734025 Dušanbe
tel.: (00992-372) 21 23 12

Goskomstat
ul. Bochtar 17, 734025 Dušanbe
tel.: (00992-372) 23 25 53
e-mail: stat@tojikiston.com
web: www. stat.tj

Státní výbor pro investice a správu státního majetku
Rudakí 44, 734025 Dušanbe
tel.: 992 37 221 86 59

Daňový výbor
ul. N. Karabajeva 42/2, 734018 Dušanbe
tel. (00992-372) 33 08 50
fax: (00992-372) 21 10 48

Celní služba
ul. Buchoro 50, 734025 Dušanbe
tel. (00992-372) 21 35 88, 21 16 92
fax: (00992-372) 21 60 69

Agentura pro zemědělskou výrobu, geodezii a kartografii
ul. Abaja 4/1, 734033 Dušanbe
tel.: 992 37 221 73 21, 221 28 48, 231 46 02
fax: 992 37 231 14 87

Agentura pro standardizaci, metrologii, certifikaci a obchodní inspekci
73418 Dušanbe
N.Karabajeva 42/2
tel. (00992-372) 33 64 67, 34 63 65
e-mail: stndart@tajik.net

Svaz spotřebních společenství
Rudakí 137, 734003 Dušanbe
tel.: (00992-372) 24 87 23, 24 88 11
fax: (00992-372) 21 09 44

Národní asociace malého a střeního podnikání
ul. Studěnčeskaja 10/1, 734003 Dušanbe
tel./fax: (00992-372) 24 78 56

Svaz podnikatelů v zemědělství
Rudakí 44, 734025 Dušanbe
tel.: (00992-372) 23 37 36, 21 10 33, 27 18 13
e-mail: union_farm@tajik.net

Agropromyšlennaja birža "Šam"
Rudakí 21, 734025 Dušanbe
tel.: (00992-372) 21 59 26, 23 40 81
e-mail: birja2001@inbox.ru

Státní podnik pro rpodej státního majetku
Rudakí 44, 734025 Dušanbe
tel.: (00992-372) 21 73 74

Tadžická univerzální burza
Čechova 10/17, 734015 Dušanbe
tel.: (00992-372) 23 30 41, 21 14 83, 21 87 24

Republiková rada pro turistiku a výlety
Rudakí 20, 734012 Dušanbe
tel.: ´(00992-372) 27 70 24, 27 47 52, 27 47 74
fax: (00992-372) 27 70 51, 27 70 25