Velvyslanectví České republiky v Taškentu

Bilaterální smlouvy a dohody

Na této stránce najdete přehled všech smluv mezi ČR a Uzbekistánem. U některých smluv najdete po rozkliknutí i jejich text.

Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Republiky Uzbekistán

Kdy: 10.09.1993  Kde: podepsáno v Praze

Tato rezortní smlouva o spolupráci vešla v platnost dnem podpisu. Ministerstvo zahraničních věcí o jejím sjednání informovalo po číslem 106/1994 Sb. více ►

Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o vzájemné podpoře a ochraně investic

Kdy: 15.01.1997  Kde: podepsána v Praze

Vstoupila v platnost dne 6.4.1998. Vyhotovena v jazycích českém, uzbeckém a ruském, rozhodující je znění ruské. Český text publikován pod číslem  více ►

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o spolupráci v boji s trestnou činností

Kdy: 17.06.1998  Kde: podepsána v Taškentu

Platí od 20.11.1998. Je vyhotovena v jazyce českém, uzbeckém a ruském. Rozhodující je znění ruské. Ve Sbirce mezinárodních smluv nebyla zatím publikována. V současné době probíhá jednání o možném nahrazení… více ►

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o mezinárodních přepravách cestujících a nákladů silniční dopravou

Kdy: 20.04.1999  Kde: podepsána v Taškentu

Vstoupila v platnost 23.9.1999. Je vyhotovena v jazycích českém, uzbeckém a ruském, rozhodující je znění ruské. Český text byl publikován pod číslem 215/1999 Sb. více ►

Společné prohlášení o dalším rozvoji vzájemně výhodné spolupráce

Kdy: 20.04.1999  Kde: podepsáno v Taškentu premiérem Milošem Zemanem a prezidentem Islamem Karimovem

Smlouva mezi vládou České republiky a Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Kdy: 02.03.2000  Kde: podepsána v Praze

Vstoupila v platnost 15.1.2001. Je vyhotovena v jazyce českém, uzbeckém a anglickém, pričemž rozhodující je znění anglické. Český text publikován pod číslem  více ►

Smlouva mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských a trestních

Kdy: 18.01.2002  Kde: podepsána v Taškentu

Platí od 1.12.2003. Je vyhotovena v jazycích českém, uzbeckém a ruském. Rozhodující je znění ruské. Publikována pod č. 133/2003… více ►

Dohoda mezi vládou České republiky a Uzbecké republiky o vzájemné spolupráci v celních otázkách

Kdy: 15.04.2003  Kde: podepsána v Praze

Vstoupila v platnost 12.11.2003. Je vyhotovena v jazycích českém, uzbeckém a anglickém. Rozhodující je znění anglické. Publikována pod č.  více ►

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci

Kdy: 28.06.2004  Kde: podepsána v Taškentu

Platí od 28.6.2004. Je vyhotovena v jazycích českém, uzbeckém a ruském. Rozhodující je ruské znění. Publikována pod č. 133/2004… více ►

Dohoda o spolupráci mezi Komorou výrobců a podnikatelů Uzbekistánu a Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS České republiky

Kdy: 28.06.2004  Kde: podepsána v Taškentu při 1. zasedání mezivládní komise

Komora výrobců a podnikatelů Uzbekistánu byla později přejmenována na Obchodní a průmyslovou komoru Uzbekistánu. více ►

Společné prohlášení prezidenta ČR V. Klause a prezidenta Uzbecké republiky I. Karimova

Kdy: 13.09.2004  Kde: podepsáno v Taškentu

Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti letecké dopravy

Kdy: 06.08.2009  Kde: podepsáno v Taškentu

Memorandum umožňuje přechodně, do doby uzavření letecké dohody, provozovat lety mezi ČR a Uzbekistánem. Na jeho základě se charterové lety ČSA Praha - Taškent zavedené v červenci 2009 změnily na pravidelné… více ►

Protokol o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic podepsané dne 15. ledna 1997 v Praze

Kdy: 24.08.2009  Kde: podepsán v Taškentu

Protokol vstoupil v platnost 16. února 2011. Publikován ve Sbírce mezinárodních smluv ČR pod č. 16/2011 Sb.m.s.. více ►

Dohoda o spolupráci mezi Česko-uzbeckou obchodní a průmyslovou komorou na straně jedné a Obchodní a průmyslovou komorou Uzbekistánu a uzbeckou státní organizací UZINFOINVEST na straně druhé

Kdy: 25.08.2009  Kde: podepsána v Taškentu

Podepsána při 3. zasedání mezivládní komise. více ►

Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky a Uzbeckou agenturou pro standardizaci, metrologii a certifikaci o spolupráci v oblasti posuzování shody výrobků

Kdy: 25.08.2009  Kde: podepsána v Taškentu

Podepsána v rámci 3. zasedání česko-uzbecké mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci:  více ►

Dohoda o codesharingu uzavřená mezi národními leteckými přepravci Czech Airlines a Uzbekistan Airways

Kdy: 01.09.2009  Kde: podepsána v Taškentu

Protokol o změně Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Kdy: 08.12.2011  Kde: podepsán v Praze

Vstoupil v platnost dne 15.6.2012 s tím, že jak v České republice tak v Republice Uzbekistán se bude provádět ve vztahu k daňovým obdobím začínajícím 1. ledna 2013 nebo později. Vyhotoven v jazycích českém… více ►

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Uzbekistán o vzájemné spolupráci

Smlouva vytvářející rámec pro spolupráci mezi oběma ministerstvy je připravena k podpisu. více ►

Dohoda mezi vládou České republiky a Republiky Uzbekistán o leteckých službách

Kdy: 08.11.2011

Platí od 2. června 2013. Je vyhotovena v jazyce českém, anglickém a uzbeckém. Rozhodující je znění anglické. Ve Sbirce mezinárodních smluv České republiky byla publikována 24.5.2013 pod číslem 24/2013 Sb.m… více ►

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o readmisi

Dohoda se připravuje, obě strany souhlasily s jejím uzavřením, text dohody se nyní projednává na expertní úrovni, finální text dohody tedy zatím nebyl podepsán. Současně se také jedná o prováděcím… více ►

Memorandum o porozumění mezi Uzbeckou agenturou standardizace, metrologie a certifikace a Českým metrologickým institutem

Jde o návrh Českého metrologického úřadu, který je na samém počátku jednání. více ►

Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvem práce a sociálního zabezpečení Uzbekistánu

Jednání o této smlouvě vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky je na samém začátku. více ►

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán

Smlouva je v jednání. Jejím cílem je umožnit sčítat doby důchodového pojištění po dobu výdělečné činnosti osoby na území obou států. více ►