Velvyslanectví České republiky v Taškentu

Uzbekistán

Vítejte na stránce věnované Uzbekistánu.

  Dejte nám vědět, pokud zde nějakou informaci postrádáte nebo jste zjistili, že informace je již zastaralá či neplatná. Napište nám na e-mail: tashkent@embassy.mzv.cz.  

Lékařské přístroje zakoupené Českou republikou pomohou těm nejmenším pacientům v Nukusu

nukus_elektrokardiograf_nalepka_mlp

V rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Uzbekistánem byly z grantu Ministerstva zahraničních věcí ČR v hodnotě 200 tisíc korun zakoupeny a předány Republikové klinické dětské nemocnici v Nukusu dva lékařské přístroje… více ►

Základní informace o teritoriu

Republika Uzbekistán (prezidentská republika) je postsovětský, vnitrozemský stát s bohatým kulturním dědictvím a historií, jejíž počátky jsou spjaty s Perskou říší. Po rozpadu bývalého SSSR v roce 1991 vyhlásil Uzbekistán samostatnost. Po… více ►

Zahraničně-politická orientace

Uzbekistán se stále více orientuje na výrobu exportní produkce, přičemž v cestě na světové trhy musí jeho zboží překonat okolní tranzitní státy. S výjimkou Tádžikistánu a Kyrgyzstánu lze jeho zahraničně politické vztahy s okolními státy… více ►

Vnitropolitická charakteristika

Finanční a daňový sektor

Odpovědnými orgány státní správy jsou Ministerstvo financí (ministr financí je současně I. místopředsedou vlády) a Státní daňový výbor Republiky Uzbekistán. více ►

Investiční klima

V obecné poloze lze konstatovat, že investiční klima v Uzbekistánu, zejména pro zahraniční investory, je značně složité zejména z pohledu možnosti směnitelnosti zisku v domácí měně - t.j. UZS, na volně směnitelné cizí měny. Z toho pohledu je… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Ekonomická spolupráce ČR a Uzbekistánu se odvíjí především v obchodní oblasti, a to obousměrně dodávkami z větší části ustáleného sortimentu zboží. Ze strany ČR jsou to na prvním místě pneumatiky pro uzbecký automobilový průmysl, dále léky,… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Dominantním uzbeckým zahraničně obchodním partnerem je Rusko. Na tom se v blízké a pravděpodobně ani vzdálené budoucnosti nic nezmění.  více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Ekonomická charakteristika země

Uzbekistán je původně zemědělskou a postupně i stále více průmyslovou zemí s rozsáhlým nerostným bohatstvím. Nad soukromým sektorem ekonomiky převažují stále ještě centrálně řízené plánování hospodářského rozvoje s nástroji státního dirigismu… více ►