Velvyslanectví České republiky v Taškentu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko-uzbecká mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci

Kdy: 24.08.2009 - 25.08.2009, Kde: Taškent

Uzbeckou stranu vedl N. E. Nadžimov, 1. náměstek ministra vnějších ekonomických vztahů, investic a obchodu, českou delegaci vedl M. Hovorka, náměstek ministra průmyslu a obchodu, kteří mj. podepsali Protokol o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o vzájemné podpoře a ochraně investic.

Ke zvyšování českého exportu přispěje během zasedání podepsaná smlouva o spolupráci národních úřadů v oblasti technické normalizace, certifikace a zkušebnictví. Sjednány byly dále dohody o spolupráci mezi Česko-uzbeckou obchodní a průmyslovou komorou na straně jedné a Obchodní a průmyslovou komorou Uzbekistánu a uzbeckou státní organizací UZINFOINVEST na straně druhé. Zástupci českých firem dokázali využít jednání komise, za přispění vedoucího delegace a zástupců ČEB a EGAP, k projednání konkrétních exportních zakázek do Uzbekistánu.

Toto v pořadí již třetí zasedání se uskutečnilo v Taškentu ve dnech 24. a 25. srpna 2009 na základě česko-uzbecké mezivládní dohody o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci z 28. června 2004. Zasedání navázalo na 2. zasedání, které se uskutečnilo v Praze ve dnech 23. - 24. března 2006, českou delegaci vedl ministr průmyslu a obchodu M. Urban.

Vedoucího české delegace M. Hovorku přijal v souvislosti s probíhajícím 3. zasedáním Česko-uzbecké mezivládní komise uzbecký ministr vnějších ekonomických vztahů, investic a obchodu E. M. Ganiev. Dále M. Hovorka jednal s 1. náměstkem ministra zahraničních věcí Uzbekistánu K. S. Karamatovem, kteří podepsali Protokol o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o vzájemné podpoře a ochraně investic, uzavřené  15. ledna 1997. Dále za účasti zástupců podnikatelské sféry jednal M. Hovorka o možnostech zvýšení obratu zahraničního obchodu s předsedou Obchodně-průmyslové komory Uzbekistánu, s představiteli uzbeckých státních korporací Uzbekenergo a Uzbekněftěgaz.

Vedle výše uvedených smluvních dokumentů, podepsaných v průběhu zasedání Komise  se strany dohodly, že v nejbližší možné době se uskuteční jednání expertů k přípravě Dohody mezi vládou ČR a vládou Republiky Uzbekistán o letecké dopravě a k přípravě Protokolu o změně mezivládní Dohody o zamezení dvojího zdanění.

Zástupci Uzbekistánu velmi pozitivně hodnotili "Podnikatelské dny České republiky", které v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie zajistilo velvyslanectví ČR v Taškentu v roce 2007 ve městech Taškent a Samarkand.

V průběhu zasedání byly projednány náměty a nabídky na obchodně-ekonomickou spolupráci z odvětví energetiky, strojírenství, chemického a ropného průmyslu, elektrotechniky, stavebnictví, farmacie,  lehkého a potravinářského průmyslu a zemědělské výroby a turistického ruchu.  Předseda Obchodní a průmyslové komory Uzbekistánu A. Šajchov doslova uvedl: "Není v České republice hospodářské odvětví, které bychom v Uzbekistánu nepotřebovali."

Z uzbecké strany zazněly nabídky na spolupráci, směrované zejména potencionálním investorům z ČR, týkající se výstavby výrobních kapacit na cukrářské výrobky a modernizace podniků sklářského a textilního průmyslu, a hlavně při výrobě spotřebního nepotravinářského zboží. Uzbekistán nabízí dodávky do ČR bavlny, bavlněné příze, umělých hnojiv, plasty a výrobky z plastů, kabely a vodiče, barevné kovy, čerstvé a konzervované ovoce a zeleninu.

Uzbecká strana též podala rámcovou informaci o Svobodné ekonomicko-průmyslové zóně v Navoji a o možnostech podnikání v ní.

Zasedání se z české strany zúčastnili: pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva financí ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a českého Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Dále se zúčastnili zástupci podnikatelských subjektů: CZECH-BULGAR COMPANY, ČKD ENERGY, ČKD PRAHA DIZ, ERIELL CORPORATION, HYDROPOL, INEKON POWER, MARC CZ, SITRONICS CZ, THOMAS Praha, TRAVEL SYSTEM, předseda Česko-uzbecké obchodní a průmyslové komory a dále představitelé ČEB, EGAP a Czechtourismu.

Za uzbeckou stranu se zúčastnili: zástupci Ministerstva vnějších ekonomických vztahů, investic a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí, dále vedoucí pracovníci: Agentury UZINFOINVEST, GAK UZKIMIOSANOAT (chemický průmyslu), koncernu UZFARMSANOAT (farmacie), GAK UZBEKENERGO, AK UZKIRILIŠMATERIALLARI (stavební hmoty), HK UZBEKTURISM, banky NBU, Obchodní a průmyslové komory Uzbekistánu.

Uzbecké hromadné sdělovací prostředky věnovaly zasedání Komise značnou pozornost.