Velvyslanectví České republiky v Taškentu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozvojový a vzdělávací program DAMOS

Kdy: 10.02.2011

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., vedoucí pro vědu a výzkum Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Praze, absolvoval třídenní pracovní cestu do Turkmenistánu a týdenní pracovní misi do Uzbekistánu. V zemích Střední Asie působí jako vedoucí rozvojového a vzdělávacího programu DAMOS, jenž je zaměřen na zvýšení národních kapacit a zavedení mezinárodních standardů pro komplexní zprávy o drogové situaci v zemi, a který je součástí projektu CADAP, jenž je na zakázku Evropské komise prováděn konsorciem evropských zemí koordinovaným německou Společností pro mezinárodní pomoc. Projekt CADAP je součástí naplňování Akčního plánu o drogách EU-Střední Asie, který byl podepsán v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie. Velvyslanec ČR Robert Kopecký uspořádal 10. února 2011 slavnostní oběd, během kterého mj. poděkoval MUDr. Zábranskému za jeho dosavadní aktivity a vyjádřil naději, že přispějí k prohlubování důvěry, které se Česká republika v Uzbekistánu i v dalších zemích Střední Asie těší.

Metodika sběru dat o drogové situaci v oblasti užívání drog a jejich následků, v  potlačování nabídky (represe) a v potlačování poptávky (léčba, prevence, snižování rizik/harm reduction) vyvinuli evropští epidemiologové sdružení nejdříve v rámci Group Pompidou (www.coe.int)  a od roku 1997 zaměstnaní nebo volně přidružení k činnosti Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (www.emcdda.europa.eu). Tato metodika, povinná pro všechny země EU,  je ve vzrůstající míře přijímána jako „zlatý standard“ i ostatními mezinárodními a nadnárodními institucemi (např. UNODC, WHO, CICAD, a další). Dokonalé zvládnutí sběru a analýzy „drogových“ dat jednotlivými státy je nezbytné pro vyhovění požadavkům těchto organizací – především ale pro domácí „evidence-based“ (na faktech založená) polická rozhodnutí o efektivních intervencích v oblasti snižování konzumace drog a závažnosti jeho následků.

Případné dotazy směřujte na e-mail MUDr. Zábranského: twz@adiktologie.cz