Velvyslanectví České republiky v Taškentu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Konference v Turkmenistánu zaměřená na lékařskou vědu

Kdy: 20.09.2011, Kde: Turkmenistán, Ašchabad

Dne 20. září 2011 se v hlavním městě Turkmenistánu Ašchabadu uskuteční mezinárodní konference o úspěších moderní lékařské vědy a o vzdělávání v oblasti zdravotnictví nazvaná "Úspěch lékařské vědy a vzdělávání ve zdravotnickém systému  v epoše nového Obrození".  Akci organizuje Ministerstvo zdravotnictví a lékařského průmyslu Turkmenistánu.

Konference bude rozdělena do následujících sekcí:

1.         Vnitřní choroby

2.         Chirurgie. Traumatologie

3.         Onkologie

4.         Kardiologie a kardiochirurgie

5.         Oftalmologie

6.         Stomatologie. Plastická lícní chirurgie

7.         Ochrana zdraví matky a dítěte

8.         Problémy rehabilitace nemocných v podmínkách sanatorií a lázní

9.         Sanita a epidemiologie

10.       Ekologie a zdraví člověka

11.       Vědecko-metodické základy existence systému medicínského vzdělávání

            Na základě požadavku turkmenské strany mají být zájemci z České republiky o účast na konferenci  turkmenské straně notifikováni velvyslanectvím ČR v Taškentu. Každý zájemce o účast na konferenci musí nejpozději do konce června 2011 doručit na e-mail velvyslanectví ČR v Taškentu tashkent@embassy.mzv.cz přihlášku,  naskenovanou datovou stránku pasu (za účelem vyřízení turkmenského víza při příletu na letišti) a případně teze svého vystoupení.

            Přihláška může být rusky, anglicky nebo i česky a musí obsahovat následující údaje: příjmení, jméno, zaměstnavatel, tituly, funkce a specializace, název kliniky nebo zařízení, adresa, telefon, fax a e-mail.

            Zájemci o vystoupení na konferenci musí zpracovat teze svého vystoupení v ruštině nebo angličtině, napsané v programu MS Word (uložené s příponou doc) fontem Times New Roman, řádkování 1, velikost písma 14 o délce max. 1 strany, přičemž na listu bude nejprve název vystoupení velkými písmeny a pod ním příjmení a jméno, tituly, hodnost a země působení, následovat mají samotné teze vystoupení zpracované červenou barvou. Obrázky, tabulky ani grafika se v tezích nevyžaduje, teze nemají obsahovat ani odkazy na informační zdroje. Všechny zkratky je nutné v tezích rozepsat. Bez těchto náležitostí teze nebudou přijaty.

            Úhradu veškerých nákladů spojených s účastí na konferenci si zajistí každý účastník sám.

(Zdroj: nóta ZÚ Turkmenistánu v Taškentu č. SPS-16/260 ze dne 11. března 2011)