Velvyslanectví České republiky v Taškentu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nová koncepce zahraniční politiky ČR

Dne 20. července 2011 vláda České republiky schválila novou koncepci zahraniční politiky ČR. Mezi základní priority české zahraniční politiky pro následující období patří 1) posilovat bezpečnost ČR, analyzovat hrozby a působit proti nim; 2) prosazovat hospodářské a obchodní zájmy ČR v zahraničí, včetně energetické bezpečnosti; 3) posilovat pozitivní obraz a vnímání ČR v zahraničí; 4) rozvíjet dobré vztahy se sousedními státy a posilovat regionální spolupráci; 5) podporovat akceschopnou a ekonomicky a politicky silnou Evropskou unii; 6) udržovat a posilovat transatlantickou vazbu; 7) podporovat dodržování lidských práv a demokracii ve světě (s využitím prostředků transformační a rozvojové spolupráce); a 8) posilovat evropskou integraci východní a jihovýchodní Evropy. Podle schválené koncepce se Česká republika zaměří na nově se rozvíjející ekonomiky, které vykazují značný růstový potenciál. To platí i vůči Uzbekistánu, Turkmenistánu, Tádžikistánu a dalším státům Střední Asie. ČR má zájem na rozvíjení vzájemných vztahů s těmito zeměmi, především v obchodě, investiční spolupráci a v bezpečnostních otázkách, s vědomím řady odlišností v politickém uspořádání, organizaci ekonomiky a kulturních zvyklostech. Bude proto podporovat rozvoj vztahů Evropské unie s těmito státy a využívat ji k prosazování svých cílů a zájmů. Zájmem je zvyšovat povědomí o České republice a překonávat vzájemné předsudky, zavádějící stereotypy, negativní postoje a názorová schémata.