Velvyslanectví České republiky v Taškentu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mezinárodní konference Dovletmamet Azadi a Turkmeni 18. století

Kdy: 14.05.2012 - 16.05.2012, Kde: Ašchabad

Ve dnech 14. až 16. května 2012 se v hlavním městě Turkmenistánu Ašchabadu uskuteční mezinárodní konference o významném turkmenském básníkovi a učenci 18. století nazvaná "Dovletmamed Azadi a život Turkménů 18. století". Turkmenská strana vystupujícím na konferenci uhradí letenku, ubytování i stravu. Uzávěrka přihlášek k účasti na konferenci je 13.2.2012.

Konference se uskuteční pod záštitou prezidenta republiky ve dnech 14.-16. května 2012 ve Státním institutu rukopisů Akademie věd Turkmenistánu v Ašchabadu. Bude mít 5 sekcí:

1.      Přínos literárního odkazu  Dovletmamed Azadi v epoše Nového obrození

2.      Dílo Dovletmamed Azadi a problém uměleckého jazyka

3.      Díla Dovletmamed Azadi „Vagzy-Azat“ v systému společenských hodnot

4.      Dovletmamed Azadi a orientální literatura.

Kontakty na organizátory konference:
telefon: +993 12 940 193, +993 12 940 183
fax: +993 12 930 179
e-mail: d.azady2012@gmail.com.

Všichni účastníci konference musí organizátorům zaslat kopii svého pasu (za účelem vybavení turkmenského víza) a přihlášku s těmito údaji:

1.         Jméno, příjmení

2.         Datum a místo narození

3.         Název organizace (zaměstnavatel) a místo výkonu práce

4.         Akademická a vědecká hodnost, funkce

5.         Pracovní a mobilní telefon, včetně mezinárodního kódu

6.         E-mail

7.         Číslo pasu, místo a datum vydání, platnost

            Zájemci o vystoupení na konferenci musí dále zaslat teze svého vystoupení o rozsahu max. jedné strany A4 s fontem Times New Roman, velikost 14, řádkování 1,5.

            Požadované doklady je třeba odeslat nejpozději do 13.2.2012 na e-mailovou adresu d.azady2012@gmail.com a na vědomí velvyslanectví ČR v Taškentu na adresu  tashkent@mzv.cz. Pokud organizátoři vystoupení na konferenci vyberou, proplatí vystupujícímu letenku do Turkmenistánu a zpět, ubytování v hotelu a stravování.