Velvyslanectví České republiky v Taškentu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ČR zapojena do boje proti drogám ve Střední Asii

Kdy: 13.03.2012 - 15.03.2012

Ve dnech 13. až 15. března 2012 pobýval v Taškentu vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti při Úřadu vlády ČR MUDr. Viktor Mravčík.

Jeho jednání v Taškentu byla spojena se zapojením českých partnerů do 5. projektu EU na boj proti drogám ve Střední Asii, tzv. CADAP 5. V roce 2011 se uskutečnila studijní cesta do Prahy expertů z Uzbekistánu, Tádžikistánu a Kyrgyzstánu zabývajících se tzv. komponentou DAMOS, tj. sběrem, analýzou a zveřejňováním údajů týkajících se drogové problematiky v jejich zemích. MUDr. Mravčík byl tehdy jedním ze školitelů.

Hlavním producentem drog je Afghánistán, a tak na středoasijské země s ním sousedící negativně působí nejrůznější negativní vlivy spojené se snahou o jejich nelegální distribuci do celého světa. Projekt CADAP je zaměřen na budování takové spolupráce mezi jednotlivými státy, která povede k aktivní mezinárodní spolupráci v této oblasti s cílem jednak bránit co nejúčinněji jejich nelegální distribuci ale také s cílem usilovat o snižování počtu uživatelů drog v jednotlivých zemích Střední Asie.

S problematikou užívání drog úzce souvisí i otázka výskytu viru HIV a nemoci AIDS, a proto jednání MUDr. Mravčíka v Taškentu v místním zastoupení UNAIDS v Taškentu bylo věnováno i této problematice.

 

Viktor Mravčík

přílohy

Newsletter CADAP 1 MB PDF (Acrobat dokument) 18.3.2012