Velvyslanectví České republiky v Taškentu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Příprava Úmluvy o přímé mezin. železniční dopravě

Kdy: 03.04.2012 - 06.04.2012

Ve dnech 3. až 6. dubna 2012 se v Taškentu uskutečnilo 28. zasedání dočasné pracovní skupiny pro zdokonalování základních dokumentů Organizace pro spolupráci železnic (OSŽD). Hlavním cílem OSŽD je rozvoj mezinárodní železniční dopravy, včetně kombinované dopravy, mezi Evropou a Asií. Uvedená pracovní skupina připravuje „Úmluvu o přímé mezinárodní železniční dopravě“, jež bude mezinárodněprávním dokumentem, který zakotví mj. organizační strukturu OSŽD, její orgány a základní pravidla pro jejich činnost.

Upraví také přepravu nákladů, cestujících, zavazadel a nebezpečných věcí, dále stanoví odpovědnost z přepravní smlouvy, postup při reklamaci nároků z přepravy, výši náhrady škody, požadavky na železniční infrastrukturu a kolejová vozidla a další záležitosti.

Na zasedání v Taškentu byla projednávána především všeobecná ustanovení smlouvy o přepravě zboží a smlouvy o přepravě cestujících, technické požadavky na železniční infrastrukturu a kolejová vozidla, problematika výhrad k provádění ustanovení připravované Úmluvy a jejích příloh a status Shromáždění železničních společností OSŽD.

Zasedání v Taškentu se zúčastnili zástupci ČR, Slovenska, Polska, Estonska, Litvy, Ukrajiny, Ruska, Kazachstánu a Uzbekistánu.

Milan Hron

Za Českou republiku se zasedání zúčastnil zástupce Ministerstva dopravy ČR Petr Hron (na snímku), další Čech Milan Hřebačka sídlící ve Varšavě se zasedání zúčastnil z titulu funkce předsedy Komise OSŽD pro infrastrukturu a kolejová vozidla.