Velvyslanectví České republiky v Taškentu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cena Václava Havla za lidská práva

Kdy: 25.03.2013 - 30.06.2013

Poslední prezident Československa a první prezident samostatné České republiky Václav Havel je po celém světě uznáván jako neúnavný obránce lidských práv a demokracie a jako symbol odporu proti totalitarismu. Poté, co v prosinci 2011 zemřel ve věku 75 let, vznikla myšlenka na vytvoření Ceny Václava Havla za lidská práva, která by byla každý rok udělována za mimořádný přínos jednotlivce nebo nevládní instituce k ochraně lidských práv. Cena bude poprvé udělena již 30. září 2013 na zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku. Cena Václava Havla bude tvořena trofejí, diplomem za významný přínos v boji za lidská práva a finanční částkou 60 tisíc eur, na níž se budou podílet Parlamentní shromáždění Rady Evropy, Knihovna Václava Havla, Nadace Václava Havla a vláda České republiky. Nominace na udělení letošní Ceny Václava Havla se přijímají do 30. června 2013.

Václav Havel Human Rights Prize

V současné době existuje v Evropě jediná srovnatelná cena, jak významem udílejícího subjektu, tak i širokým lidskoprávním záběrem, a to Sacharovova cena. Je udělována Evropským parlamentem již 25 let a oceňuje osoby a organizace zasazující se za lidská práva.

Dohoda o vzniku mezinárodní Ceny Václava Havla za lidská práva byla podepsána 25. března 2013 v Praze. Cenu bude udílet Parlamentní shromáždění Rady Evropy v partnerství s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77.

Parlamentní shromáždění Rady Evropy je statutárním orgánem této nejstarší evropské mezivládní lidskoprávní organizace, jejímž hlavním posláním je zajištění respektování lidských práv, ochrany demokracie a právního státu v Evropě. Je tvořeno zástupci národních parlamentů 47 zemí Evropy, kteří reprezentují 800 milionů občanů evropského kontinentu.

Nominace kandidátů na Cenu Václava Havla musí být doručeny do 30. června a musí být spolupodepsány 5 osobami.

Výběrová komise se skládá z předsedy Parlamentního shromáždění nebo osoby jím pověřené a dalších šesti nezávislých osob, které jsou uznávanými morálními autoritami v oblasti lidských práv. Jsou nominováni na 2 roky s možností dvojího obnovení mandátu. Tři z nich nominuje Parlamentní shromáždění a tři Knihovna a Nadace. Zasedání komise se bude konat vždy v srpnu v Praze. Z došlých nominací komise vybere 3 finální kandidáty, které předložení ke schválení byru Parlamentního shromáždění. V předvečer 1. dne říjnového zasedání Parlamentního shromáždění komise zvolí absolutní většinou hlasujících vítěze Ceny Václava Havla. Ten bude poté slavnostně vyhlášen v průběhu 1. dne říjnového zasedání Parlamentního shromáždění ve Štrasburku. Knihovna Václava Havla poté uspořádá v Praze mezinárodní konferenci za účasti vítěze Ceny Václava Havla.

Kontakt:

Sekretariát Ceny Václava Havla za lidská práva
The Secretariat of the Václav Havel Human Rights Prize
e-mail: hrprize.pace@coe.int
telefon: +33 3 90 21 48 27

Více informací v angličtině: http://assembly.coe.int/vaclav-havel-human-rights-prize/

Pravidla v angličtině: http://assembly.coe.int/vaclav-havel-human-rights-prize/doc/VHP-regulation-2013-en.pdf

Formulář na nominaci ke stažení zde: http://assembly.coe.int/vaclav-havel-human-rights-prize/doc/VHP-formv-2013-en.docx

 

 

 

přílohy

Vaclav Havel Human Rights Prize booklet 5 MB PDF (Acrobat dokument) 30.5.2013