Velvyslanectví České republiky v Tbilisi

Obchodně ekonomický úsek

S ohledem na personální obsazení na ZÚ Tbilisi není vytvořen obchodně ekonomický úsek, agendu zpracovává diplomat ALL - viz. podkapitola Organizační struktura velvyslanectví.