Velvyslanectví České republiky v Tbilisi

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podnikatelé potvrdili zájem o Gruzii

V Praze se ve dnech 18. – 19. února 2014 uskutečnilo první zasedání Smíšeného výboru pro dvoustrannou hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Gruzií, který byl ustanoven na základě Dohody o hospodářské spolupráci mezi Českou republikou a Gruzií, jež byla podepsána loni na jaře v Tbilisi.

Českou delegaci vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka, početnou

gruzínskou delegaci pak náměstek ministra ekonomiky a udržitelného rozvoje Mikheil

Janelidze.

Zasedání potvrdilo oboustranný zájem na dalším rozvoji česko-gruzínských vztahů. Strany se

vzájemně informovaly o ekonomické situaci ve svých zemích a posoudily možnosti budoucí

spolupráce, které se pro české a gruzínské firmy otevřou poté, co Gruzie podepíše již

parafovanou Asociační dohodu/DCFTA s Evropskou unií. Gruzínská strana potvrdila svou

připravenost podepsat Asociační dohodu do konce srpna tohoto roku.

V rámci doprovodného programu 1. zasedání se uskutečnil kulatý stůl na téma „Podmínky

podnikání v Gruzii“ za přítomnosti vedoucích obou delegací a řady českých podnikatelů.

Předseda gruzínské části výboru Mikheil Janelidze jednal také s ministrem průmyslu

a obchodu Janem Mládkem. „Těžištěm vztahů je tradičně oblast obchodní výměny, avšak

neméně významným bodem spolupráce jsou také české investice v Gruzii“, potvrdil na

setkání ministr Mládek a vyjádřil podporu Gruzii v evropském směřování a náš zájem na

brzkém podpisu Asociační dohody. Náměstek Janelidze předal ministrovi Mládkovi pozvání

do Gruzie na konferenci Economic Integration with the European Union – Prospects and

Opportunities, která se uskuteční 27. – 28. března 2014.

Podrobnosti ke konferenci naleznete na:

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/mezinarodni-konference-economic-integration-with-

46459.html

Více informací o Gruzii, perspektivních oborech a možnostech exportu naleznete

na stránkách BusinessInfo.cz.