Velvyslanectví České republiky v Tbilisi

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k novému zákonu o státním občanství České republiky

Zákon o státním občanství České republiky nabyl účinnosti dne 1.1.2014. Nabytím jeho účinnosti se zároveň zrušuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Plné znění zákona naleznete na www.mvcr.cz.

Informace ke zjištění státního občanství ČR

a vydání osvědčení o státním občanství ČR

Žádost ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR je možné podat na krajském úřadě příslušném podle místa posledního trvalého bydliště v ČR;  pokud osoba trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměla, vydává osvědčení o státním občanství České republiky Úřad městské části Praha 1, nebo na zastupitelském úřadě ČR podle místa trvalého bydliště žadatele v zahraničí.

Žádost se podává OSOBNĚ, termín návštěvy doporučujeme dohodnout předem.

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky podává fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná. Za dítě mladší 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce.

K řádně vyplněnému dotazníku ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR je třeba předložit:

 • originál českého rodného listu, příp. cizozemský rodný list řádně ověřený s úředním překladem do českého jazyka,
 • originál českého oddacího listu, příp. cizozemský oddací list řádně ověřený s úředním překladem do českého jazyka,
 • platný průkaz totožnosti /cestovní pas ČR, občanský průkaz ČR/,
 • neplatné osvědčení o státním občanství ČR,
 • doklady, které prokazují státní občanství ČR rodičů.

Podání žádosti o zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR podléhá správnímu poplatku ve smyslu platného zákona o správních poplatcích.

Doklad potvrzující státní občanství

Seznam dokladů, které prokazují státní občanství České republiky:

Doklad o státním občanství a doklad o rodném čísle

 

1) Dokladem prokazujícím státní občanství České republiky:

 • platný občanský průkaz ČR,
 • platný cestovní doklad ČR,
 • aktuální osvědčení o státním občanství ČR (ne starší než 1 rok).

2) Dokladem o přiděleném rodném čísle:

 • rodný list, oddací list nebo úmrtní list, na němž je uvedeno rodné číslo nositele rodného čísla,
 • samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný Českou správou sociálního zabezpečení před 1. lednem 2003,
 • občanský průkaz ČR,
 • cestovní doklad ČR, pokud je v něm uvedeno rodné číslo.