Velvyslanectví České republiky v Tbilisi

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Poskytování pomoci občanům ČR

Konzulární oddělení ZÚ ČR Tbilisi, stejně jako ostatní konzulární úřady České republiky v zahraničí, poskytují pomoc občanům ČR vykonáváním především těchto základních funkcí:

Konzulární oddělení ZÚ ČR Tbilisi, stejně jako ostatní konzulární úřady České republiky v zahraničí, poskytují pomoc občanům ČR vykonáváním především těchto základních funkcí:

 • ochrana zájmů České republiky a jeho občanů, a to jak fyzických tak právnických osob, v přijímacím státě v rozsahu dovoleném mezinárodním právem

 • vydávání cestovních pasů a cestovních dokumentů občanům ČR

 • provádění funkce notáře, civilního matrikáře a obdobných funkcí a ve výkonu některých funkcí administrativní povahy za předpokladu, že nedochází k rozporu se zákony a předpisy přijímacího státu

 • doručování soudních a mimosoudních dokumentů, vyřizování dožádání nebo prověření k provedení výslechu pro soudy ČR

 • zastupování občanů ČR nebo zajišťování jejich vhodného zastoupení před soudy či jinými orgány přijímacího státu

 • zprostředkování doplňkového prodeje valut občanům ČR v případě nouze

 • poskytování účinné pomoci zraněným občanům ČR včetně organizace jejich převozu do vlasti

 • Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna, pracovního klidu i o svátcích stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území těchto zemí v nouzi (ztráta dokladů, okradení, úraz apod.).
  Prosím využívejte telefonní číslo konzulární pohotovosti pouze v opodstatněných případech nouze.

 • z ČR volat: 00995 599 54 71 73
  z GE volat: z pevné linky 8599 54 71 73, z mobilního telefonu 00995 599 54 71 73