Velvyslanectví České republiky v Tbilisi

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Náhradní cestovní doklad

Občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, může ZÚ v odůvodněných případech, například při ztrátě cestovního dokladu v zahraničí, vydat cestovní průkaz s omezenou platností, který slouží k návratu do České republiky.

Doba potřebná k vydání náhradního cestovního dokladu vychází z doby potřebné k ověření totožnosti a státního občanství. Vydává se v nejkratší lhůtě, zpravidla do druhého dne. Občan může k rychlému vyřízení záležitosti přispět zejména poskytnutím správných a úplných údajů o své osobě a o svých rodinných příslušnících, které jsou při absenci jakýchkoliv dokladů pro ověření totožnosti nezbytné. Náhradní cestovní doklad je určen k jednotlivé cestě (zpravidla k návratu do ČR) a doba jeho platnosti je za tímto účelem časově omezena.

Žádost se podává osobně na zastupitelském úřadě, podání žádosti v zastoupení nebo zaslání cestovního průkazu poštou není možné (pouze ve vyjímečných případech, např. hospitalizace, zbavení osobní svobody, neschopnost pohybu, ohrožení života).

Náležitosti k žádosti:

doklad totožnosti (např. fotokopie dokladů totožnosti, řidičský průkaz atd.), dvě identické pasové fotografie 35 x 45 mm v barevném nebo černobílém provedení, vyplněná žádost a prohlášení (obdrží na ZÚ). Totožnost může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu České republiky a se kterým bude sepsán protokol o svědecké výpovědi.

Správní poplatek činí 400 Kč, resp. 16 EUR (hradí se v EUR). V určitých případech může být od vybrání poplatku upuštěno.

Po uskutečnění cesty je třeba cestovní průkaz odevzdat v ČR na obecním úřadě v místě Vašeho trvalého bydliště!