Velvyslanectví České republiky v Teheránu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

(Archivní článek, platnost skončena 30.10.2013.)

Dne 28. srpna 2013 prezident ČR svými rozhodnutími uveřejněnými ve Sbírce zákonů pod č. 265/2013 a 266/2013 rozpustil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR a zároveň stanovil dny konání předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na pátek 25. října 2013 a sobotu 26. října 2013. Hlasování v pátek 25. října začíná e 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin místního času. Hlasování v sobotu 26. října začíná v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin místního času.

Dne 28. srpna 2013 prezident ČR svým rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 265/2013 rozpustil podle článku 35 odst. 2 a článku 62 písm. c) Ústavy České republiky a v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1767 ze dne 20. srpna 2013 Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. Zároveň prezident ČR svým rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 vyhlásil podle čl. 63 odst.1 písm. f) Ústavy České republiky a podle §1odst. 3a §55 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 25. října 2013 a sobotu 26. října 2013. Hlasování v pátek 25. října začíná e 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin místního času. Hlasování v sobotu 26. října začíná v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin místního času.

Podle ustanovení §3 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, budou předčasné volby mimo území ČR probíhat ve zvláštních stálých volebních okrscích při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Českým občanům, kteří v zahraničí dlouhodobě či krátkodobě pobývají, bude hlasování umožněno pouze v případech, budou-li zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného u zastupitelského úřadu v Teheránu, anebo budou-li držiteli voličského průkazu.

Písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem je možné doručit nebo předat nejpozději do 15. září 2013. Lhůta pro doručení žádosti o voličský průkaz v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky končí 18. října 2013. Lhůta pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu končí 23. října 2013.

Před samotnou volbou je nutné, aby se volič prokázal platným dokladem totožnosti  a prokázal své státní občanství ČR (občanský průkaz nebo cestovní doklad).

Pro další informace k možnosti volit při volbách do PS PČR v roce 2013 v zahraničí klikněte prosím zde.

Pro seznam zaregistrovaných kandidátních listin politických stran a politických hnutí ve Středočeském volebním kraji klikněte prosím zde.

přílohy

info_o_moznosti_volit.doc 48 KB DOC (Word dokument) 4.9.2013

Seznam_zaregistrovanych_KL.doc 38 KB DOC (Word dokument) 2.10.2013