Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Cestovní pasy České republiky

Nově vydávané cestovní pasy České republiky obsahují biometrické údaje obličeje a otisků prstů. Výjimkou jsou tzv. "pasy-blesk", které mají platnost pouze 6 měsíců a biometrické údaje neobsahují. S pasy, které biometrické údaje obsahují, lze cestovat do USA bez víza po předchozí registraci v elektronickém systému cestovní registrace https://esta.cbp.dhs.gov/esta/. S pasy vydanými bez biometrických údajů lze do USA cestovat pouze s platným vízem. Cestovní pasy České republiky jsou platné po celou dobu v nich vyznačenou, u žen po sňatku (v případě změny příjmení) 3 měsíce.

Velvyslanectví ČR v Tel Avivu přijímá žádosti o cestovní pasy po předchozím objednání na tel. č. 03-691 8283. Pakliže podáte žádost na Velvyslanectví ČR v Tel Avivu, můžete si hotový pas vyzvednout pouze zde. Nový pas obdržíte přibližně dva měsíce po podání žádosti. Osobní přítomnost se vyžaduje jak při podání žádosti, tak při vyzvednutí hotového pasu. Poplatek (1.200 Kč, cca 200 NIS - dle kurzu) se skládá při vyzvednutí hotového pasu.

Podklady potřebné pro podání žádosti:

- doklad totožnosti - platný pas ČR nebo platný občanský průkaz ČR;
- doklad o českém státním občanství - platný pas ČR, platný občanský průkaz ČR, osvědčení o občanství, které není starší než jeden rok (Pozn.: Je-li Vaše osvědčení o občanství vydané před několika lety, bude třeba zopakovat státoobčanské šetření.);
- doklad o jménu a příjmení - pas ČR, občanský průkaz ČR, matriční doklad vydaný českým matričním úřadem;
- doklad o rodném čísle - pas ČR, občanský průkaz ČR, matriční doklad vydaný českým matričním úřadem, samostatný doklad o rodném čísle. (Pozn.: Pakliže tyto doklady rodné číslo neobsahují, je třeba požádat o jeho doplnění.);
- prohlášení o českém státním občanství - vyplní se na velvyslanectví při podání žádosti;
- fotografie

Fotografie může mít standardní pasový rozměr 45x35 mm, z důvodu scannování nicméně doporučujeme přinést fotografii větší, např. 50x50 mm. Před pořízením fotografie můžete kontaktovat konzulární úřad, který může doporučit fotolaby v blízkosti velvyslanectví, které mají s pořizováním fotografií pro biometrické pasy zkušenost.

Požadavky na pasovou fotografii pro biometrické pasy jsou velmi specifické a musí vyhovovat všem uvedeným parametrům:
- Nesmí být starší 6-ti měsíců.
- Musí být zaostřena a bez rušivých bodů, vytištěna na fotografickém papíře s co nejvyšším rozlišením a s vysokou kvalitou tisku.
- Obličej musí být umístěn uprostřed fotografie a musí zabírat většinu plochy snímku - nesmí být příliš blízko, ani příliš daleko, nesmí být nakloněn.
- Pohled musí být namířen přímo do fotoaparátu. Výraz obličeje musí být neutrální a ústa musí být zavřená.
- Oči musí být otevřené a celé viditelné, nesmí být zakryty.
- Červené oči nebo stíny ve tváři nejsou povoleny.
- Oči za brýlemi nesmí být skryté, není povolen odlesk brýlí ani barevná skla.
- Pokrývka hlavy není povolena s výjimkou náboženských důvodů.
- Pozadí musí být jednolité a neutrální, kontrast a jas musí být přirozené, osvětlení stejné na celé ploše.
- U dětí do 5 let se připouštějí některé výjimky. Ústa mohou být trochu pootevřená a pohled nemusí být zcela čelní. Oči musí být otevřené. Na fotografii nesmí být vidět doprovázející osoba, její ruce, ani hračky či dudlík.

Pasy pro děti:

Dětem mladším než 15 let se vydává biometrický pas s platností 5 let. Nezletilým (15-18 let) se vydává biometrický pas s platností 10 let. "Pas-blesk" se vydává s platností 6 měsíců.
- Za děti mladší 15 let podává žádost jeho rodič/zákonný zástupce. Nezletilí (15-18 let) mohou podat vlastní žádost, avšak se souhlasem rodiče/zákonného zástupce.

Důležité:

- Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti jsou čtyři měsíce, nicméně žádost je často vyřízena rychleji a pas lze na velvyslanectví převzít již po dvou měsících. (Podá-li se žádost v ČR, lhůta pro vydání cestovního pasu je 30 dní.)
- Lze podat žádost o tzv. "pas-blesk", který nemá biometrické prvky a je vydáván rychleji, než běžný pas. Jeho platnost je 6 měsíců a zákonná lhůta pro vyřízení jsou dva měsíce. (Podá-li se žádost v ČR, lhůta pro vydání "pasu-blesk" je 15 dní.)
- Hotový cestovní pas lze převzít pouze osobně a pouze tam, kde byla podána žádost. Byla-li žádost podána na Velvyslanectví v Tel Avivu, lze cestovní pas převzít pouze zde.
- Žádost nelze podat na honorárním konzulátě.
- Zastupování na základě plné moci nelze.