Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Hledání v archivech

Archivy jsou instituce veřejnosti přístupné. Slouží soukromým osobám i orgánům státní správy. Žádost o prověření archivů lze zaslat písemně, pro potřeby vlastní rešerše je potřeba prokázat svou totožnost. Podmínky studia upravuje badatelský řád přísušného archivu, vzorový badatelský řád a zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví.a jeho novela č. 190/2009 Sb.

Archivy se dají využít pro zjišťování státního občanství, národnosti, pobytu, vyhledávání údajů pro rehabilitace restituce, potvrzování perzekuce za války aj. Archivy poskytují služby jako pořizování opisů, výpisů, reprodukcí z archiválií, vyhledávají podklady pro soudní řízení, i genealogické rešerše.

Užitečné odkazy
Národní archiv - http://www.nacr.cz
Česká archivní společnost - www.cesarch.cz
Archiv hl. m. Prahy - http://www.ahmp.cz/
Archiv města Ostravy - http://amo.mmo.cz/
Archiv města Brna - http://www.brno.cz/toCP1250/index.php?nav01=1248&nav02=2227&nav03=1985&nav04=1040&nav05=1734