Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Informace pro cesty do ČR

Neobchodní dovoz ohrožených druhů - Úmluva CITES

Mnoho druhů rostlin a zvířat je chráněno mezinárodní Úmluvou CITES. Dovoz ohrožených druhů chráněných touto Úmluvou do ČR si vyžaduje 1) vývozní povolení ze země, odkud je ohrožený živočich nebo rostlina dovážen, 2) dovozní povolení vydávané… více ►

Neobchodní dovoz rostlin do ČR

Dovoz některých rostlin, rostlinných produktů, zeminy a pěstebních substrátů z určitých třetích zemí na území EU je zakázán – viz vyhláška č. 330/2004, příloha 3, resp. vyhláška č. 662/2004. více ►

Neobchodní dovoz zvířat do ČR

Požadavky: 1) Identifikace zvířete – tetování nebo mikročip; 2) Pas zvířete – v EU se používá jednotný pas zvířete platný ve všech členských státech; 3) Očkování proti vzteklině – v případě prvního očkování 21 dní před cestou, v případě… více ►

Vrácení daně z přidané hodnoty zahraniční fyzické osobě zaplacené v ceně zboží nakoupeného v ČR

Vracení daně z přidané hodnoty fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží po 1. 4. 2013 S účinností od 1. 4. 2013 dochází na základě části páté zákona č. 502/2012 Sb. ke změně v uplatňování nároku na vrácení daně fyzickým osobám ze… více ►