Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis narození

Narodí-li se Vám v zahraničí dítě, lze prostřednictvím velvyslanectví požádat o zápis narození do matriky a o český rodný list. Podmínkou zápisu narození a vystavení rodného listu je české státní občanství jednoho z rodičů. Předkládají se následující doklady:

- CIZOZEMSKÝ RODNÝ LIST. Vystaví Ministerstvo vnitra Izraele na základě zápisu o narození z porodnice. Rodný list je třeba opatřit vyšším ověřením pravosti razítka a podpisu osoby, která rodný list vystavila (v případě Izraele jde o tzv. Apostillu, kterou vystaví Ministerstvo zahraničních věcí Izraele v Jeruzalémě) a úředním překladem do češtiny.
- DOKLAD O ČESKÉM STÁTNÍM OBČANSTVÍ DÍTĚTE. U dětí narozených v zahraničí jde spíše o doklad o českém státním občanství jednoho z rodičů (platný pas ČR, platný občanský průkaz ČR, osvědčení o občanství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku), na základě kterého bude potvrzeno i české státní občanství dítěte.
- ODDACÍ LIST RODIČŮ u dětí narozených do manželství nebo DOKLAD O STAVU MATKY (svobodná, rozvedená, vdova) u dětí narozených mimo manželství.

Na velvyslanectví lze učinit zápis o určení otcovství.

Chcete-li vystavit český rodný list pro dítě osvojené, předkládá se dále právoplatný rozsudek soudu o osvojení, oddací list osvojitelů, oddací list nebo jiné doklady pokrevních rodičů, dle situace a možnosti.

Podklady lze předložit jako ověřenou kopii, nevyžaduje se zaslat originály.

Vyřízení žádosti trvá 2-3 měsíce.

Pokud potřebujete s dítětem, kterému ještě nebyly vystaveny české matriční doklady, cestovat do ČR, velvyslanectví vystaví dítěti pro tento účel cestovní doklad.

Chcete-li se objednat pro podání žádosti o vystavení rodného listu, kontaktujte velvyslanectvi na telef. čísle 03-6918282.

Případné dotazy adresujte na consulate_telaviv@mzv.cz.