Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Žádost ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o stáním občanství ČR

Zde naleznete informace o možnosti získání osvědčení o státním občanství ČR prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v zahraničí.

Zde naleznete informace o možnosti získání osvědčení o státním občanství ČR prostřednictvím zastupitelkého úřadu ČR v zahraničí.

Žádost o zjištění státního občanství, tj. žádost o vydání Osvědčení o státním občanství ČR, je možné podat na Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu. Zastupitelský úřad přijme žádost o vydání osvědčení a bezodkladně ji spolu s přílohami zašle se svým průvodním dopisem příslušnému krajskému úřadu v ČR.

Zjišťování občanství a vydávání osvědčení o státním občanství ČR (dále jen „osvědčení") provádí krajský úřad . Jednoduché případy lze vyřídit během cca tří měsíců, běžně je ale třeba počítat s několika měsíční lhůtou. Ve složitých případech vyžadujících archivní šetření činí lhůta pro vydání 180 dnů. V některých případech lze současně se žádostí o zjištění státního občanství podat i žádost o vystavení českého matričního dokladu (rodný list, oddací list). Teprve po obstarání těchto dokumentů lze žádat o cestovní pas ČR.

 

Konzulární úsek Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu přijímá žadatele o zjištění českého státního občanství po předchozím telefonickém objednání na telefonním čísle 03-691 8282.

 

Na schůzku je třeba přinést následující doklady:

a) jakékoli dokumenty dokládající české/československé občanství, a to buď vlastní, nebo rodičů - např. domovský list, starý pas, doklad o státním občanství, osvědčení o občanství aj.;

b) rodný list vlastní a rodné listy rodičů;

c) oddací list u ženy, pakliže je žadatelka vdaná a oddací list rodičů;

d) úmrtní list, pakliže je žádost podávána za osobu zesnulou;

e) doklad o změně jména, pakliže k takové změně došlo a žadatel nebo rodič žadatele je v ČR znám pod původním, nehebrejským jménem;

f) doklad totožnosti (např. pas, občanský průkaz, teudat zehut)

 

Všechny cizozemské veřejné listiny musí být opatřeny vyšším ověřením, pakliže se vyžaduje. Veřejné listiny vydané v Izraeli musí být opatřeny zjednodušenou doložkou ověřující autentičnost podpisu - tzv. Apostillou, kterou v Izraeli vydává Ministerstvo zahraničních věcí nebo okresní soud. Cizozemské veřejné listiny musí být úředně přeloženy do češtiny.

 

Před návštěvou velvyslanectví doporučujeme vyplnit dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR a prohlášení obsahující základní údaje, které jsou potřeba ke zjištění občanství. Dotazník lze vyplnit i při návštěvě velvyslanectví, ale předchozí příprava urychlí jednání. Zaměstnanci konzulárního úřadu Vám pomohou s vyplněním oficiální žádosti o zjištění občanství.

Podává-li žádost rodič (popř. zákonný zástupce) za dítě mladší 15ti let, vyplňuje ji jménem dítěte. Žádost však podepisuje rodič/zákonný zástupce. Za dítě mladší 15 let je třeba vyplnit dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR pro dítě mladší 15 let a prohlášení.

 

Poplatek za vydání osvědčení o státním občanství ČR činí 300 Kč (cca 53 NIS).