Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
img_1034
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyznamenání - Stříbrné pamětní medaile Senátu Parlamentu České republiky

Kdy: 27.05.2010 19:00 - 22:00, Kde: Tel Aviv

U příležitosti své návštěvy v Izraeli vyznamenal předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka české krajany.

Vyznamenaní Stříbrnou pamětní medailí Senátu Parlamentu České republiky byli:

Dov Eisdorfer, za podporu krajanských aktivit a šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael. (představitel haifské pobočky krajanského spolku Izraelská společnost přátel ČR. Dov Eisdorfer vedl od roku 1948 pobočku Společnosti přátelství Izrael - Československo v Haifě. Dodnes má vřelý vztah k České republice a pomáhá organizovat české kulturní akce v Haifě.)

Nori Harel, za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael.
(narodil se roku 1929 v Bochumi jako Norbert Kurzberg. V roce 1935 jeho rodina uprchla před nacisty do Československa, v roce 1938 se pokusili dostat přes Rumunsko do Palestiny, byli však zadrženi na Ukrajině a posláni do gulagu. Po válce se vrátil do Československa, kde v roce 1948 prošel výcvikem leteckého mechanika v rámci budování Hagany. V lednu 1949 odešel do Izraele, kde působil 25 let jako hlavní mechanik leteckých základen. Dodnes pracuje v oblasti leteckého průmyslu)

Miriam Kama, za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael, za podporu krajanských aktivit a šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael. (ředitelka haifské pobočky krajanského spolku Sdružení Židů pocházejících z Československa. Během jejího působení se ji podařilo zapojit do aktivní práce i další členy, zvláště mladší generaci, a tak obohatit činnost pobočky. Haifská pobočka pořádá promítaní českých filmů v originále, jednou měsíčně přednášky, výlety a několikadenní zájezdy po Izraeli a do zahraničí.)

Kibuc Kfar Masaryk, za podporu krajanských aktivit a šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael.(Kibuc spravuje malé muzeum věnované Masarykovi)

Shlomo Avineri, za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael. (profesor Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. /narozen v Polsku, předci z Třebíče)

Jehuda Bauer, za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael (vědec, profesor. Největšího uznání se J. Bauerovi dostalo za jeho přínos pro studium holocaustu a prevenci genocid - v roce 1998 mu byla udělena cena Izraele (Israel Prize), nejvyšší izraelské vyznamenání. V roce 2001 byl zvolen za člena izraelské akademie věd a v současné době působí jako akademický poradce při památníku Jad Vašem)

Ruth Bondy, za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael (spisovatelka, překladatelka. Po armádní službě pracovala jako učitelka hebrejštiny a později jako novinářka v hebrejském tisku. Stala se první žurnalistkou, která obdržela Sokolovovu cenu (izraelská verze Pulitzerovy ceny). Další ocenění získala za své historické práce a překlady z češtiny. Napsala a vydala dvě knihy fejetonů, sbírku esejů, čtyři bibliografie a autobiografii. Do hebrejštiny přeložila Dobrého vojáka Švejka, knihy Milana Kundery, Bohumila Hrabala, Oty Pavla, Michala Viewegha, eseje Václava Havla, Fischlovy Hovory s Janem Masarykem a další české prózy)

Eli Fischer, za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael (lékař původem z Karlových Varů, majitel společnosti Dr. Fischer, která vyrábí hojně distribuované kosemitcké prostředky a přípravky proti stárnutí)

Erela Hadar, za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael. (bývalá izraelská velvyslankyně v ČR, stále aktivní v rámci česko-izraelských vztahů)

Dominika Hošková, za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael(violloncellistka, absolventka Hamu a následně The Jerusalem Academy of Music and Dance se přestěhovala do Izraele v roce 2008 a nyní nastoupila skvělou sólovou dráhu v Izraeli a v ČR. Dominika Hošková rovněž pravidelně zdarma vystupuje na akcích organizovaných ČR. http://www.dominikahoskova.com/.)

Izraelská společnost přátel ČR, za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael.

Rueven Merhav, za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael

Dan Propper, za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael. (bývalý dlouholetý předseda Israel Manufactures Association, spolumajitel konglomerátu OSEM, největší potravinářské firmy v zemi, původem z Teplic, dceřinná společnost firmy OSEM postavila v Teplicích továrnu na výrobu vegetarináských potravin pro západoevropský trh, jde o jednu z největších IL investic v ČR. Momentálně se angažuje při vzniku nové izraelsko-české obchodní komory.)

Gad Propper, za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael.(v současné době předseda Obchodnií komory EU-Izrael a honorární konzul Nového Zélandu. Spolumajitelé konglomerátu OSEM, největší potravinářské firmy v zemi, původem z Teplic, dceřinná společnost firmy OSEM postavila v Teplicích továrnu na výrobu vegetarináských potravin pro západoevropský trh, jde o jednu z největších IL investic v ČR. Momentálně se angažuje při vzniku nové izraelsko-české obchodní komory.)

Sdružení Židů pocházejících z Československa, za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael.

Joel Sher, za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael. (první izraelský velvyslanec v Československu/ČR, stále aktivní v rámci česko-izraelských vztahů)

Alex Speiser, za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael.(rodák z Československa (narozen Nové Zámky, školy v Českém Těšíně), přeživší Holocaust, významně se zasloužil o rozvoj česko-itzraelských hospodářských vztahů. Během devadesátých let předsedal Izralesko-české obchodní komoře. Podniká v ČR v oblasti ICT.)

Bejt Terezín, za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael. (je nevýdělečná organizace založená k připomínání obětí terezínského ghetta. Budova organizace byla postavena v roce 1975 v kibucu Givat Chajim Ichud jako muzeum, výstavní hala, knihovna, vzdělávací centrum a archív. Snahou je zde vytvořit most mezi oběťmi, přeživšími a novými generacemi. www.bterezin.org.il)

Hanuš Weigel in memoriam, za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael (Absolvent Masarykovy univerzity v Brně. Zakladatel krajanského spolku Sdružení Židů pocházejících z Československa. Vydal sborník "Českoslovenští Židé a jejich přínos státu Izrael".)

Chanan Bachrich, za hrdinství v boji za svobodnou vlast (narodil se roku 1924 v Ústí nad Labem jako Jan Bachrich. Od roku 1932 žil v Praze, v roce 1942 jej zde zařadili do transportu do Terezína. Po dvou měsících ho poslali do gheta Zamosz v Polsku, odkud uprchl. Byl ale na Slovensku dopaden a do konce války vězněn v koncentračních táborech Osvětim a Dachau. Po osvobození se vrátil do Prahy. V roce 1948 se přihlásil jako dobrovolník do Hagany, prošel výcvikem leteckého mechanika a v únoru 1949 odjel do Izraele. Po roce a půl demobilizoval, až do odchodu do penze řídil soukromou firmu)

Avraham Harshalom, za hrdinství v boji za svobodnou vlast (narodil se 4. února 1925 v Pružanech v Polsku jako Adam Frydberg. Po příchodu německé armády začalo vyvražďování místního obyvatelstva, na místě pak vzniklo ghetto. V roce 1943 byl s jeho obyvateli deportován do Osvětimi, odkud se neúspěšně pokusil utéct. V říjnu 1944 byl odeslán do Buchenwaldu a potom do továrny Richard u Litoměřic. V únoru 1945 se mu podařilo uprchnout a skrýt u české rodiny v Praze. Bojoval ve dnech Pražského povstání, v roce 1948 prošel leteckým výcvikem a odešel s dobrovolníky Hagany do Izraele. Od roku 1950 podniká v elektrotechnickém průmyslu)

Jehuda Manor, za hrdinství v boji za svobodnou vlast (narodil se roku 1927 ve Vítkovicích jako Petr Munk. Studoval gymnázium, ale rodiče jej roku 1939 poslali do Palestiny, kde přečkal válku. V roce 1945 se vrátil do Československa. V roce 1948 pomáhal organizovat nábor mladých Židů do Hagany, sám prošel pilotním výcvikem. V prosinci 1948 odešel do Izraele, kde působil jako pilot, roku 1970 odešel do leteckého průmyslu. Od roku 1988 je v důchodu, působí jako spisovatel a překladatel)

Marta Marom, za hrdinství v boji za svobodnou vlast (narodila se v roce 1928 ve Velké Sevljuši. V letech války byla vězněna v koncentračních táborech. V roce 1948 vstoupila jako dobrovolnice do brigády Hagana, formované v Československu, prošla výcvikem řidiče nákladního automobilu. Po odchodu do Izraele sloužila v ozbrojených silách. Je manželkou Hugo Maroma)

Hugo Marom, za hrdinství v boji za svobodnou vlast (narodil se 9. října 1928 v Brně jako Hugo Meisl, kde studoval reálné gymnázium. Jako jedno z Wintonových dětí se dostal posledním transportem do Británie, kde se vyučil a prošel předvojenským výcvikem. Po válce se vrátil do Brna, dokončil gymnázium a začal studovat vysokou školu. V roce 1948 prošel pilotním výcvikem jako dobrovolník Hagany a odešel do Izraele, kde sloužil jako důstojník v armádě)

Jehuda Parma, za hrdinství v boji za svobodnou vlast (narodil se 31. července 1922 jako Leopold Presser v Jasenieci v okrese Bělsko. Vystudoval reálné gymnázium, po okupaci nacisty odešel do Polska a Sovětského svazu, kde se stal příslušníkem československé vojenské jednotky. Účastnil se prvního vystoupení 1. čs. polního praporu v SSSR, bitvy u Sokolova, kde padl jeho bratr Egon. Podílel se na bojích čs. jednotek až do konce války, po osvobození působil v armádě jako zpravodajský důstojník. V roce 1948 se významným způsobem podílel na organizování a výcviku židovských dobrovolníků s nimiž odešel do Izraele. Tam krátce působil v armádě, potom až do odchodu na odpočinek vykonával funkci policejního důstojníka.
Dosažená vyznamenání: Č. válečný kříž 1939 (3x), Čs medaile Za chrabrost před nepřítelem, Čs. medaile Za zásluhy I. stupně, Čs. pamětní medaile se štítkem SSSR, Sovětská medaile Za pobědu, Řád SNP)

Eva Pressburger, za hrdinství v boji za svobodnou vlast

Meier Sheffer, za hrdinství v boji za svobodnou vlast (Narodil se 11. ledna 1922 v Hukrivě na Podkarpatské Rusi. Vyučil se hodinářem, po okupaci zůstal v Maďarsku, v roce 1943 byl poslán do dolů a potom stavbu opevnění. Jako Žida jej zavřeli do koncentračního tábora Mauthausen a pak Kintzkirchen, kde se dočkal osvobození. Po válce se odstěhoval do Československa, v roce 1948 prošel pilotním výcvikem a odjel s dobrovolníky do Izraele. V jeho leteckých silách dosáhl hodnosti podplukovníka, v roce 1968 odešel do civilu, až dodnes pracuje v leteckém průmyslu.)

Menachem Tiben, za hrdinství v boji za svobodnou vlast (narodil se 6. prosince 1923 v Dolci u Přeštice jako Jiří Thieben. V roce 1942 ho jako Žida umístili na statek v České Lípě, který měl charakter pracovního tábora, v roce 1943 jej ale poslali do Malé pevnosti v Terezíně, v roce 1944 ho odeslali do koncentračního tábora Birkenau, po týdnu ho ale přemístili do lomů v Goreszowě. V lednu 1945 přežil třídenní pochod smrti, do konce války byl v koncentračním táboře Sachsenhausen. V roce 1948 vstoupil do brigády Hagany, cvičené v Československu. Bojoval za války o nezávislost, jako rezervní důstojník se účastnil i Suezské války v roce 1956 a Šestidenní války roku 1967. Dálkově vystudoval vysokou školu a po desetiletí působí na manažerských pozicích v chemickém průmyslu.)

Moshe Tirosh, za hrdinství v boji za svobodnou vlast (narodil 22. února 1928 v Behynce v okrese Nitra jako Miroslav Vinický. Po okupaci odešel do exilu a 10. února 1942 vstoupil do čs. vojenské jednotky v SSSR. Na východní frontě prošel všemi bojišti až do osvobození vlasti. V roce 1948 se přihlásil jako dobrovolník do organizace Hagana a po výcviku odešel do Izraele.
Udělená vyznamenání: Čs. válečný kříž 1939, Čs. vojenská medaile Za zásluhy I. stupně, Čs. medaile Za chrabrost před nepřítelem)

galerie


Silver Commemorative Medal Award