Embassy of the Czech Republic to the Republic of Albania

shqip  česky  english 

Advanced search

Article notification Print Decrease font size Increase font size

Projektet e Vogla Lokale 2015 - Thirrje për Aplikim

Çdo vit, Bashkëpunimi për Zhvillim i Republikës Çeke mbështet projektet e vogla lokale në Shqipëri. Disa projekte të fokusuara, por jo të kufizuara, në fushën e shërbimeve dhe të mirëqënies sociale si dhe përmirësimit të turizmit, etj. përzgjidhen çdo vit.

Ambasada e Republikës Çeke në Tiranë dëshiron të informojë që afati përfundimtar paraprak për dorëzimin e aplikimeve për Projektet e Vogla në Shqipëri për vitin 2015 parashikohet në muajin Nëntor 2014.

Shuma e financimit nga Asistenca Zyrtare për Zhvillim e Republikës Çeke është rreth 8000 EUR për projekt. Komunitetet lokale dhe OJQ-të ne vend inkurajohen të aplikojnë. Projektet e bashkë-financuara nga subjekte të tjera janë të mirëpritura.

Të gjithë aplikantët duhet të plotësojnë Formën e Aplikimit Online “Local Small Scale Project Identification Form.“ Një kopje origjinale e formës e vulosur dhe e firmosur, dhe dokumentat shoqëruese që mbështesin Formën e Aplikimit, duhet të dorëzohen me postë në Ambasadën Çeke në Tiranë.

Një kopje elektronike e skanuar e Formës origjinale të Aplikimit dhe dokumentat shoqëruese mund të dorëzohen elektronikisht në adresën: ladislav_lukacs@mzv.cz.

Dokumenta që shoqërojnë aplikimin:   

·       një dokument formal për identitetin e Aplikantit ( Numri i NIPT, ose çdo dokument tjetër ekuivalent);

·       një listë e shkurtuar e referencave të projekteve të zbatuara më parë nga Aplikanti.

Zbatimi i projekteve të përzgjedhura është periudha Mars dhe Shtator 2015.

Shënim:

  • Buxheti i propozuar duhet të përfshijë TVSH-në.
  • Kostot e përmbledhura personale dhe të udhëtimit në buxhetin e propozuar nuk duhet të tejkalojnë 25% të shpenzimeve totale të projektit.

crdc

Attachments

Local_Small_Scale_Project_Identification_Form.doc 115 KB DOC (Word document) 2013-11-08