Embassy of the Czech Republic to the Republic of Albania

shqip  česky  english 

Advanced search

Ndihma për zhvillim

Takimi i Ambasadores Çeke me Kryetaren e Bashkisë së Burrelit

foto3_1

Më 11 Mars 2014, Ambasadorja Tomášová vizitoi qytetin e Burrelit ku takoi Znj. Adelina Farrici, Kryetare e Bashkisë së Burrelit, dhe firmosi marrëveshjen e bashkëpunimit për një projekt që mbështet zhvillimin e turizmit në zonë. more ►

Ambasadorja Tomášová u takua me Dajti Alpino Turistik

puka_2

Ambasadorja Tomášová mori pjesë në takimin vjetor të Shoqatës Dajti Alpino Turistik të organizuar në qytetin e Pukës, më 22 – 23 Shkurt. more ►

Bashkëpunimi për Zhvillim Republikës Çeke 2014

logoCRDC_1

Bashkëpunimi për Zhvillim i Republikës Çeke financon çdo vit projektet e vogla lokale në Shqipëri. Katër projekte janë zgjedhur për zbatim në vitin 2014. more ►

Asistenca Zyrtare për Zhvillim e Republikës Çeke në Shqipëri 2008 – 2013

logoCRDC_1

Republika Çeke ka alokuar 1,3 milion CZK për projektin “Kujdesi i pamjaftueshëm për pacientët afatgjatë, kryesisht me kancer, në nevojë të kujdesit paliativ në Shqipëri” në vitin 2008. more ►

Projektet e Vogla Lokale 2015 - Thirrje për Aplikim

logoCRDC_1

Çdo vit, Bashkëpunimi për Zhvillim i Republikës Çeke mbështet projektet e vogla lokale në Shqipëri. Disa projekte të fokusuara, por jo të kufizuara, në fushën e shërbimeve dhe të mirëqënies sociale si dhe përmirësimit të turizmit, etj.… more ►