Embassy of the Czech Republic to the Republic of Albania

shqip  česky  english 

Advanced search

Informacion i Përgjithshëm – Linke

Faqja Zyrtare e Republikës Çeke dhe të tjera

Faqja Zyrtare e Republikës Çeke (Fakte Bazë, Sistemi Politik, Vendi dhe Populli, Historia, Kultura dhe Artet, Biznesi, Ekonomia, Tregtia e Jashtme, Informacion Turistik, Lajme, etj.)

www.czech.cz

Kërkime dhe Linke (Artet dhe Shkencat Humane, Biznesi dhe Ekonomia, Kompjuterat dhe Interneti, Udhërrëfyes për Vendin, Edukimi, Argëtimi, Qeveria, Shëndeti, Lajme dhe Media, Koha e Lirë dhe Sportet, Referenca, Shkencë, Shkenca Sociale, Shoqëria dhe Kultura, Udhëtimi, …)

http://dir.yahoo.com/Regional/Countries/Czech_Republic/

Kërkime dhe Linke (Arte, Muzika, Qeveria, Informacion Turistik)

www.discoverczech.com