Velvyslanectví České republiky v Tokiu

Organizační struktura velvyslanectví ČR v Tokiu

Přehled úseků a vedoucích pracovníků

Ing. Kateřina Fialková, velvyslankyně
Dana Kolářová, asistentka velvyslankyně

Politický úsek, tiskový úsek

Mgr. Jan Juchelka, I. tajemník, zástupce velvyslankyně

Obchodně-ekonomický úsek

Ing. Marcel Sauer, rada, vedoucí OEÚ

Konzulární úsek, kulturní úsek

JUDr. Eva Mazza, II. tajemnice, vedoucí konzulárního a kulturního úseku
Jiří Kolář, konzulární referent

České centrum

Eva Takamine

Finančně-hospodářský úsek

Ing. František Adámek, atašé, vedoucí FHÚ
Jan Brenk, domovník
Petr Zikmund, technik, kuchař