Velvyslanectví České republiky v Tokiu

Životopis velvyslance

 

Ing. Kateřina FIALKOVÁ

Mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně České republiky v Japonsku

 

Kateřina Fialková předala pověřovací listiny do rukou Jeho Výsosti císaře Akihita dne 13.12.2010. Stala se tak mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyní České republiky v Japonsku.

Před svým příjezdem do Japonska dne 10.11.2010 působila Kateřina Fialková jako ředitelka Odboru amerických států Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Spolu se svým týmem byla od ledna 2008 do října 2010 zodpovědná za formulování a provádění české zahraniční politiky vůči zemím Severní a Latinské Ameriky a Karibiku. V průběhu českého předsednictví Evropské unii v první polovině roku 2009 předsedala Kateřina Fialková Pracovní skupině EU pro transatlantické vztahy (COTRA).

Od srpna 2003 do září 2007 působila Kateřina Fialková jako zástupkyně velvyslance České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Jako chargé d’affaires ad interim vedla velvyslanectví v době teroristických útoků na Londýn v červenci 2005. Od června do srpna 2003 byla Kateřina Fialková členkou Iraq Policy Unit na britském ministerstvu zahraničních věcí v Londýně.

Od září 2000 do prosince 2002 pracovala Kateřina Fialková jako zástupkyně ředitele Kabinetu generálního tajemníka NATO Lorda Robertsona. Byla zodpovědná mj. za vztahy NATO s partnerskými zeměmi, otázky bezpečnosti, management a personální politiku.

Než se stala členkou kabinetu Lorda Robertsona, vykonávala Kateřina Fialková od června 1998 do srpna 2000 funkci politického rady na Stálém zastoupení České republiky při NATO v Bruselu a od ledna 1997 do května 1998 funkci zástupkyně ředitele Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva zahraničních věcí České republiky v Praze. Byla součástí týmu, který vyjednal vstup České republiky do NATO dne 12.3.1999.

Za služby NATO a bezpečnostní politice udělil Kateřině Fialkové český premiér M. Topolánek v roce 2009 Medaili Karla Kramáře a litevský president V. Adamkus v roce 2003 Řád litevského velkovévody Gediminase 4. třídy.

Kateřina Fialková se stala zaměstnankyní Ministerstva zahraničních věcí České republiky 30.10.1995.

Kateřina Fialková získala magisterský titul v oboru rétorika a technika komunikace na Michigan Technological University v USA v roce 1995 a titul inženýr v oboru ekonomika zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v roce 1989. Studovala rovněž na Hochschule St. Gallen ve Švýcarsku. Hovoří plynně anglicky, německy, francouzsky a rusky, domluví se novořecky a učí se japonsky. Ve volném čase se zajímá o divadlo, anglo-americkou literaturu, cvičí Pilates a poslouchá hlasitou rockovou hudbu.

Prosinec 2010