Velvyslanectví České republiky v Tokiu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhledávání obchodních příležitostí a obchodních partnerů v Japonsku

V Japonsku je tradičně větší počet obchodních mezičlánků mezi výrobcem a konečným odběratelem, než je obvyklé v jiných zemích. V zahraničním obchodě je většinou striktně dodržována dělba práce mezi dovozcem, distributorem a prodejcem, přičemž i mezi nimi ještě často působí další obchodní firmy. Dalším rysem je to, že obchodní subjekty jsou dosti často propojeny osobními vazbami.

Japonsko jako země s dlouhodobým vysokým obchodním přebytkem vytvořilo řadu institucí (na národní i regionální úrovni) a nástrojů na podporu dovozu. V tom je zřejmě mezi ostatními zeměmi výjimkou. Pro zahraniční výrobce a exportéry mohou japonské služby na podporu dovozu být velmi významnou pomocí zejména při hledání nových exportních příležitostí a nových obchodních partnerů v Japonsku.

Více informací o organizacích podporujících zahraniční obchod najdete v sekci Japonské organizace podporující obchodně-ekonomickou spolupráci.