Velvyslanectví České republiky v Tokiu

Tokyo Business Entry Point

Jedná se o bezplatný konzultační a informační servis nabízený zahraničním firmám, které se snaží vstoupit na tokijský trh.

Službu Tokyo Busines Entry Point nabízí Tokijská metropolitní vláda jako one-stop service. Informace a konzultační služby jsou poskytovány pro všechny fáze obchodního cyklu: od start-up přes střednědobý rozvoj až po expanzi obchodních aktivit.

Odkaz na službu Tokyo Business Entry Point: www.tokyo-business.jp/eng/index.html

Základem služby je poskytování bezplatných informací obchodního charakteru k níže uvedeným oblastem:

Oblasti a poskytované informace a konzultační služby 

  • Trhy: Informace o trzích v Tokiu.
  • Povolení a licence: Procedurách pro výrobu, dovoz, apod.
  • Kancelářské prostory: Dostupných kancelářských prostorách pro start-ups, atd.
  • Anglicky hovořící specialisté: Právních, daňových specialistech, administrativním personálu, atd.
  • Pobídky: Pobídkách Tokijské metropolitní vlády pro SMEs, atd.
  • Spolupráce: průmysl-vláda-akademická sféra: Soukromých firmách, univerzitách, vědeckých institucích a státních institucích.
  • Akce: Veletrzích a výstavách.
  • Představení firem: Představení možných obchodních partnerů v Tokiu.

Kromě toho mohou zahraniční firmy získat následující doplňkové informace vztahující se k životu v Japonsku resp. v Tokiu: doporučení na zdravotní zařízení, mezinárodní školy, realitní kanceláře (hovořící anglicky), seznámení s daňovými předpisy a dalšími normami, případně další konzultační služby.

Jak se dotazovat:

  1. E-mailové poradentsví: Je třeba vyplnit následující formulář: www.tokyo-business.jp/form/business_en/form.php. Odpověď bude zaslána v termínu 3–10 dnů.
  2. Osobně: s anglicky hovořícími specialisty, v pracovních dnech (Po-Pá) od 9:30 17:30 (12:00–13:00 polední přestávka).

Tokio: obrovská koncentrace byznysu a výroby   

Tokio přestavuje jednu z největších metropolitních oblastí na světě, kde je koncentrována zhruba jedna čtvrtina japonské populace (35 mil. obyvatel). Jedná se o jeden z největších spotřebitelských trhů na světě. Mezi světovými metropolemi je hrubý domácí produkt Tokia nejvyšší na světě: je několikrát vyšší než HDP Hongkongu, Soulu, Singapuru nebo Šanghaje.            

Pokud jde o byznys, na území Tokia se nejen koncentruje realizace velkých investičních projektů, ale také se zde nachází přibližně 500 000 malých a středních firem (SMEs), z nichž řada jsou absolutní světové špičky v oblasti high-tech technologií: nanotechnologie, robotika a další moderní technologie.                 

Na území Tokia se realizuje největší počet výstav v Asii a Tokio má také daleko největší počet univerzit v asijském regionu, s čímž souvisí i obrovská koncentrace státních i soukromých R&D kapacit.