Velvyslanectví České republiky v Tokiu

Politické vztahy (historie a současnost)

Navázání diplomatických styků a meziválečný vývoj

  Oficiálnímu navázání diplomatických styků předcházela intenzivní spolupráce související s aktivitami československých legií v sovětském Rusku. Japonská strana československým jednotkám poskytovala především materiální vybavení a také… více ►

Druhá světová válka

  Již 16. března 1939 přerušila japonská vláda diplomatické styky s ČSR a přestala uznávat existenci československého státu. Československé vyslanectví v Tokiu bylo vzápětí předáno pod německou moc a tehdejší vyslanec ČSR František Havlíček byl… více ►

Politické vztahy Japonska a komunistického Československa

Od roku 1948 byly československo-japonské vztahy zcela jasně závislé na vývoji vztahů japonsko-sovětských. V roce 1951 Československo s Japonskem nepodepsalo separátní mírovou smlouvu, a mezi oběma zeměmi tak stále neexistovaly diplomatické… více ►

Období ČSFR

  Na počátku devadesátých let došlo v japonsko-československých vztazích ke zcela zásadním změnám. V roce 1990 navštívil ČSFR japonský ministr zahraničních věcí Taro Nakayama a téhož roku přijel do Japonska československý ministr zahraničních… více ►

Česko-japonské politické vztahy po rozdělení Československa

  Japonsko uznalo samostatnou Českou republiku jako jedno vůbec z prvních hned při jejím vzniku 1. ledna 1993. K oficiálnímu navázání diplomatických styků došlo 29. ledna 1993. Sukcese České republiky do smluv a dohod uzavřených s Japonskem za… více ►

První Předchozí
1 2
Další Poslední