Velvyslanectví České republiky v Tokiu

česky  日本語  english 

rozšířené vyhledávání

Ověřovací úkony pro veřejnost

Ověřování podpisů, kopií, překladů, úředních razítek a podpisů na velvyslanectví.

Velvyslanectví na žádost občana provede ověření dokumentu, konkrétně se jedná o tyto typy ověřovacích úkonů:

 

1 ) ověření podpisu

2 ) ověření kopie

3 ) ověření překladu

4 ) ověření japonských úředních razítek a podpisů

 

1 ) ověření podpisu

Občan přinese listinu na velvyslanectví, kde ji před pracovníkem velvyslanectví podepíše. Přinese-li již podepsanou listinu, prohlásí před pracovníkem velvyslanectví tento podpis za vlastní. Svou totožnost musí žadatel doložit předložením platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Ověření podpisu lze provádět pouze za osobní přítomnosti dotyčné osoby.

Velvyslanectví neprovede ověření podpisu na nevyplněné listině. Podobně lze provést ověření podpisu pouze na listinách, jejichž jazyku pracovník velvyslanectví rozumí. V současnosti se jedná o jazyk český, slovenský, japonský, anglický.

 

2 ) ověření kopie

Občan přinese originál listiny a příslušný počet kopií, které požaduje ověřit. Nelze však ověřovat kopie úředních průkazů, šeků, losů, cenných papírů, rysů nebo technických kreseb apod.

3 ) ověření překladu

V zásadě existují dvě možnosti, jak si v Japonsku opatřit ověřený překlad. Překlad vyhotovíte sami, případně si jej necháte vyhotovit od překladatele nebo překladatelské firmy. Takto vyhotovený překlad předložíte na velvyslanectví, kde vám na překlad za poplatek připojíme ověřovací doložku. Ověření překladu obvykle trvá jeden týden. Podmínkou ověření je naprostá věrnost originálu s překladem. Nejste-li si jisti, svěřte překlad profesionálnímu překladateli do a z českého jazyka.

Druhou možností je požádat o překlad přímo velvyslanectví. To vám za poplatek vyhotoví překlad a připojí k němu ověřovací doložku. Na rozdíl od profesionálních překladatelských agentur velvyslanectví disponuje jediným překladatelem, proto je nutné počítat s některými omezeními:

a ) Překlad může trvat 3 - 4 týdny v závislosti na momentální vytíženosti překladatele a charakteru listiny

b ) Velvyslanectví může odmítnout provést překlad, je-li ověřovaný dokument příliš odborný, příliš rozsáhlý anebo když nemá být použit pro úřední účely (např. překlad manuálu apod.). Rozhodující je vždy míra jazykových znalostí překladatele velvyslanectví.

c) Potřebujete-li přeložit např. řidičský průkaz, přineste originál i kopii jeho obou stran.

 

4 ) ověření japonských úředních razítek a podpisů

Jelikož jsou ČR i Japonsko signatáři Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin sjednanou v Haagu dne 5. 10. 1961, veřejné listiny jsou ověřovány apostilou. Není je tedy třeba dále ověřovat na velvyslanectví. Některé listiny však japonská strana apostilou ověřit nemůže. Typicky se jedná o dokumenty vydávané univerzitami, jejichž ověření může občan potřebovat za účelem nostrifikace v ČR. V takovém případě listiny nechá ověřit vyšším ověřením na Ministerstvu zahraničních věcí Japonska (postup stejný jako v případě apostily) a takto ověřený doklad předloží k ověření na velvyslanectví.

 

Poplatky jsou stanoveny zákonným předpisem v Kč a jejich výše v JPY se měsíčně přepočítává dle platného kursu, může se tedy měnit. Aktuální poplatky naleznete v tabulce "Přehled konzulárních poplatků".