Velvyslanectví České republiky v Tokiu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápisy matričních událostí do Zvláštní matriky v Brně

Zápisy matričních událostí do Zvláštní matriky v Brně

Pokud dojde k matriční události v době, kdy občan ČR pobývá v cizině, velvyslanectví na jeho žádost zprostředkuje zapsání takové matriční události do Zvláštní matriky v Brně. Matriční událostí se rozumí narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana ČR.

 

Obecné zásady

 

1 ) Cizozemské doklady (rodný list, výpis z matriky, oddací list apod.) musí být vždy opatřeny úředním překladem do češtiny!

2 ) Cizozemské doklady (rodný list, výpis z matriky, oddací list apod.) musí být kromě překladu opatřeny příslušným ověřením, což v případě Japonska znamená, že Váš doklad, vydaný japonským orgánem, musí být ověřen tzv. apostilou (viz. jak a kde si opatřit apostilu).

3 ) Předložené doklady, včetně originálů, si ponechává Zvláštní matrika v Brně. Jestliže si chcete originál dokladu ponechat, požádejte velvyslanectví o zhotovení úředně ověřené kopie.

 

Postup

 

1 ) Spojte se s velvyslanectvím a domluvte si schůzku, současně si ověřte, jaké náležitosti je třeba předložit.

2 ) V jednotlivých případech se předkládají následující doklady:

 

Žádost o zápis uzavření manželství

 

- formulář zápisu o uzavření manželství

- cizozemský oddací list

- doklad o státním občanství ČR ( platný občanský průkaz nebo cestovní pas )

- rodný list ženicha nebo nevěsty ( pouze je-li občanem ČR )

Pokud manželé, občané ČR, uzavřeli sňatek na velvyslanectví ČR, musí předložit dále vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Pokud je jeden z manželů rozvedený nebo ovdovělý, musí navíc předložit doklad, tuto skutečnost osvědčující ( tj. rozsudek soudu o rozvedení manželství, úmrtní list atd. ). Týká-li se to obou manželů, předkládají takové doklady oba. V tomto případě se informujte o potřebných náležitostech podrobněji přímo na velvyslanectví.

 

Žádost o zápis narození dítěte

 

- formulář zápisu o narození

- cizozemský rodný list (ověřený a přeložený, v Japonsku žádejte " shussei todoke juri shoumeisho" - 出生届け受理証明書)

- doklad o státním občanství ČR dítěte (pokud doposud žádný nemáte, vyplníte namísto toho žádost o zjištění a vydání osvědčení o státním občanství ).

- oddací list rodičů, vydaný ČR

Bylo-li dítě narozeno mimo manželství, předkládají se doklady prokazující stav matky v době porodu dítěte, tj. zda byla v té době rozvedená či ovdovělá. V případě narození dítěte svobodné matce oba rodiče na velvyslanectví vyplní zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů.

 

Žádost o zápis úmrtí

 

- formulář zápisu o úmrtí

- cizozemský úmrtní list ( ověřený a přeložený )

- doklad o státním občanství ČR zemřelého

Nebyl-li úmrtní list vydán, předkládá se namísto toho potvrzení příslušného státního orgánu, že úmrtní list nebyl vydán a dále protokol o ohledání.

Jsou-li k dispozici tyto dokumenty, předkládají se rovněž:

- rodný list, byl-li zemřelý svobodný

- oddací list, byl-li zemřelý ženatý

- průkaz zdravotní pojišťovny v ČR nebo obdobný doklad

- doklad o pohřbu nebo zpopelnění

- pitevní zpráva

 

3 ) Občan ČR může požádat o vydání matričního dokladu nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a jeho zaslání z ČR do zahraničí. Je třeba výslovně uvést, zda občan požaduje rovněž ověření apostilou ( to je nezbytné, hodláte-li dokument předložit státním orgánům v Japonsku ).

 

Poplatky:

Poplatky jsou stanoveny zákonným předpisem v Kč a jejich výše v JPY se měsíčně přepočítává dle platného kursu, jejich výše se tedy může lišit.

 

Přílohy - formuláře ke stažení:

Žádost o zápis narození

Zápis příjmení - narození

Zápis příjmení - narození (do 16.4.2004)

Zápis příjmení - narození (od 16.4.2004)

 

Žádost o zápis manželství

Zápis příjmení - manželství (do 16.4.2004)

Zápis příjmení - manželství

 

Dotazník ke zjištění st. občanství

 

přílohy

Zadost_o_zapis_narozeni.pdf 637 KB PDF (Acrobat dokument) 25.2.2014

Zapis_prijmeni_od_16._4._2004_NAROZENI.pdf 64 KB PDF (Acrobat dokument) 25.2.2014

Zapis_prijmeni_do_16._4._2004_NAROZENI_nezletili.pdf 65 KB PDF (Acrobat dokument) 25.2.2014

Zapis_prijmeni_do_16._4._2004_NAROZENI_zletili.pdf 62 KB PDF (Acrobat dokument) 25.2.2014

Zadost_o_zapis_manzelstvi.pdf 34 KB PDF (Acrobat dokument) 25.2.2014

Zapis_prijmeni_do_16._4._2004_MANZELSTVI.pdf 64 KB PDF (Acrobat dokument) 25.2.2014

Zapis_prijmeni_od_16._4._2004_MANZELSTVI.pdf 63 KB PDF (Acrobat dokument) 25.2.2014

Dotaznik_ke_zjisteni_statniho_obcanstvi.pdf 168 KB PDF (Acrobat dokument) 25.2.2014