Generální konzulát České republiky v Torontu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Duplikát matričního dokladu

Potřebujete vystavit matriční doklad - rodný, oddací nebo úmrtní list, který už v minulosti byl vystaven

Účel vydání:

Pokud jste původní matriční dokument ztratili, byl Vám odcizen, potřebujete rodný list svého příbuzného atd., lze kdykoli požádat o vystavení duplikátu. Duplikát se vydává pouze v případě, že je daná matriční událost již v české matrice zapsána, a to za poplatek na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba v matričním dokladu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání dokladu.

Požadavky:

  1. vyplněná Žádost o duplikát matričního dokladu. Podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen;
  2. kopie platného dokladu totožnosti obsahujícího fotografii (např. kopie pasu, řidičského průkazu nebo občanského průkazu);
  3. pokud nejste osobou uvedenou v matričním dokladu, popř. příbuzným, přiložte na samostatném listě vysvětlující dopis, za jakým účelem matriční doklad požadujete;
  4. formulář Osobní údaje;
  5. budete-li chtít zaslat vystavený doklad poštou, předplacenou obálku s Vaší adresou.

Čekací doba:

Vystavení duplikátu matričního dokladu obvykle trvá 5-10 týdnů.

Konzulární poplatek:

Výše a způsob úhrady konzulárního poplatku.

Jakmile konzulát matriční doklad obdrží, zašle Vám jej na adresu udanou v žádosti nebo Vás vyzve k osobnímu převzetí.

přílohy

Duplikát matričního dokladu 42 KB DOC (Word dokument) 11.1.2012

Osobní údaje 23 KB DOC (Word dokument) 11.1.2012